Krysař – čtenářský deník (3)

Kniha: Krysař

Autor: Viktor Dyk

Deník přidal(a): Lucie W.

Přidáno na: Studijni-svet.cz

 

 

 

 

Literární druh, žánr:

Epikapróza, novela

 

Zařazení autora, doba

Romantismu, novoromantismus

 

Charakteristika tvorby, stylu:

Symbolismus, dekadence, archaismy, er forma

 

Místo a čas:

Městečko Hammeln, 13. století

 

Hlavní postavy:

Krysař

Agnes

Sepp Jorgen

Kristián

 

Děj:

Do městečka Hammeln přišel Krysař, aby zbavil město krys pomocí své píšťaly. Potkává Agnes, která se stane jeho milenkou, a do které se postupně zamiluje. Svůj úkol, zbavit město krys brzy splní a čeká na svou odměnu. Konšelé města však, když již město krysy nesužují, zapomenou, co pro ně Krysař udělal a nechtějí mu zaplatit předem dohodnutou odměnu. Krysař váhá a bloudí a nakonec se rozhodne město zachránit, protože našel smysl svého života, lásku k Agnes, Agnes však otěhotní se svým milencem Kristiánem a rozhodne se vzít si život. Krysař, který opět ztratil svůj smysl života a vidí pouze hnus a špínu, která vládne městu, rozhodne, že zapíská na svou píšťalu silněji, než když lákal krysy. Poté co tak učiní, všichni občané města ho následují k propasti, ve které nakonec skončí. Jediný kdo ho nenásleduje je prostoduchý rybář Sepp a novorozené dítě, jelikož tito dva „tvorové“ jsou prosti všech hříchů.

 

Myšlenky:

Krysařova láska k Agnes mu dala smysl života, a pomohla mu odpouštět a nemstít se. Ve chvíli kdy o tento smysl přišel, se rozhodl se všemi skoncovat a to i sám se sebou, přestal se bát a použil svoji moc v plné síle.

Kritika charakterových vad lidí a jejich zesměšní – ukázat jak lidé mohou být ubozí.

 

Slovní zásoba díla:

Archaismy, spisovná čeština, básnické prvky

 

Prvky v díle:

Nízká klenba nestačila jeho napětí, celý svět by mu nestačil.

„Co zde činíte Krysaři? Co chcete vůbec v Hammeln?“

Krysař se naklonil k růžovému keři a utrhl jeho nejkrásnější květ.

„Co činím – vidíte. Voním k růži.“

Kristiánovi pichlavé oči vzplanuly zlým ohněm.

„Krysaři nepřísluší vonět k růžím. A jste přece Krysař.“

 

Inspirace, napodobení díla, film:

1966 – muzikál Krysař

1933 – animovaný film Krysař (USA)

1985 – Československý film Krysař

 

Ukázka z díla:

Leží v trávě, ale země ho začíná pálit a neklid se stupňuje. Krysař je poražen a vstává.

Jeho porážka na sebe bere masku vítězství. Snad by se nebál vrátit do Hammeln! Kdo mu může zapovědět návrat? Má ještě s některými nevyřízené účty. Jsou tu, dejme tomu, Frosch a Strumm. Jsou tu všichni konšelé. A je tu dlouhý Kristián…

 

Posléze Agnes procitla; jak bylo pozdě? Krysař nevěděl. Vše byla věčnost, zoufalá a krutá věčnost.

Její ruka hledala jeho ruku. Krysař sklonil se nad Agnes. – V měsíčním svitu byla její bledost ještě bledší a děsila krysaře. Oči obou se setkaly. Hleděl vážně a pátravě; ale v jejích očích nenašel bázeň, pouze smutek. Z jejího hrdla, v němž slova tak dlouho umírala, řinula se náhle slova tím bolestnější, že nevyčítala.

„Stalo se… Nemohu za to. Nemám ho ráda; cítím, že ho nemám ráda. A přece se to stalo.“

A slabá Agnes náhle nabyla sil k prudkému a vášnivému výkřiku: „Zab mne, zab mne! Nechci jeho dítě! Nechci je, nechci je!“

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!