Krysař – čtenářský deník

Kniha: Krysař

Autor: Viktor Dyk

Deník přidal(a): nokido

Přidáno na: Studijni-svet.cz

 

 

 

 

Doba vzniku: 1911

 

Období: tzv. generace buřičů – vyjadřovali nespokojenost se sociálními problémy, u Dyka tomu bylo formou satiry (posměšné vyjádření se o problémech ve společnosti, ironie, kritika)

–        Jde o období české literatury v 1. polovině 20. století

 

Další autoři této doby:

–        Karel Toman – básnická sbírka Měsíce

–        Fráňa Šrámek – Života bído, přec tě mám rád

–        František Gellner – Po nás ať přijde potopa

 

Žánr: novela – prozaický žánr středního rozsahu mezi povídkou a románem, je to napínavý příběh, který směřuje k často nečekanému závěru

Jiné novely:

–        Romain Rolland – Petr a Lucie

–        Bohumil Hrabal – Ostře sledované vlaky

–        Giovanni Boccaccio – Dekameron

 

Jazyk: spisovný, použití zejména prostých konstatování

 

Místo děje: Německo, město Hammeln, hora Koppel

 

Hlavní postavy:

–        Krysař

–        Agnes

–        Dlouhý Kristián, konšelé Frosch a Strumm

 

Děj:

Jde o příběh o tajemném muži v kápi a s píšťalou v ruce, se kterou může zabít vše živé. To je důvod, proč navštívil – jak sám autor píše – dobré hanzovní město Hammeln. Žilo zde mnoho krys, které bylo třeba vyhubit. A tak Krysař učinil za pomoci své píšťaly. Krysař tak postupně vyvedl z města všechny krysy do řeky, kde utonuly.

Setkal se zde s Agnes, do které – ačkoli si toto sám odmítal připustit – zamiloval. Vroucně a vášnivě. Tak jako ještě nikdy. Při jejich prvním setkání mu říkala, že má milence. Dlouhého Kristiána. Krysař o něm však nechtěl nic slyšet. Musel by ho totiž zabít. Také Agnes se do Krysaře zamilovala. Jejich lásce ale nebylo přáno. Ke konci příběhu se mu Agnes svěřila, že čeká dítě s Kristiánem. Žádala ho, aby ji zabil. Neudělal to. Její příběh končí krátce po rozhovoru s matkou. Odešla do země Sedmihradské. Podle pohádky je to země zaslíbená, kde je všeho dostatek a vládne zde mír.
Krysař sám měl konflikt s konšely Froschem a Strummem. Nezaplatili mu za jeho služby slíbených 100 zlatých. Zdálo se jim to moc za pouhé pískání na píšťalu. Nabídli mu místo toho věci ze svého oboru. 1000 šatů a 1000 postelí. Tyto však Krysař proměnil v 1000 rubášů a v 1000 rakví.
V hostinci U žíznivého člověka se Krysař setkal se samotným pomocníkem Ďábla. Na jeho pokyn nejprve odešel z města, ale něco ho silně táhlo zpět. Tedy se vrátil. Opět se setkal s ďáblovým pomocníkem, který ho nabádal, aby zabil všechny obyvatele města.
Příběh končí tím, že Krysař vyvedl z města všechny jeho občany do země Sedmihradské. Realita je však taková, že zemřeli skokem z hory Koppel. Stejně tak jako předtím Agnes. Krysař takto učinil jak ze smutku, tak i ze své zlé nálady. Ba až z nenávisti. Byl zde však ještě rybář Sepp Jörgen, který vše chápal až druhý den. Před smrtí ho zachránil kojenec, kterého nalezl a vydal se hledat ženu, který by se o něj postarala.

Další díla autora

–        Román Zmoudření Dona Quijota – vrcholné dílo

–        Básnická sbírka Okno – báseň Země mluví

 

O autorovi: (1877 – 1931)

–        Absolvent práv, ironik, novinář

–        Ve své tvorbě byl veden intelektem

–        Byl vězněn ve Vídni pro velezradu během 1. světové války, propuštěn pro nedostatek důkazů

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!