Kytice – čtenářský deník (5)

Kniha: Kytice

Autor: Karel Jaromír Erben

Deník přidal(a): lenkam

Podobný materiál: Rozbor díla

 

 

 

 

Karel Jaromír Erben – Kytice (1853)

Stručný děj

 • Celé dílo se skládá ze 13 lyricko-epických básní, které jsou velmi smutné a někdy i strašidelné a má vždy tragický závěr.
 • Kyticeúvodní báseň, symbol mateřídoušky na hrobě zemřelé matky – útěcha pro její děti – sirotky (duše jejich matky se vtělila v kvítek), autor přirovnává Kytici ke kytici uvinuté z mateřídoušky (matka jako symbol národa, vlasti)
 • Poklad Žena jde se svým malým dítětem do kostela a kousek od něj spatří skálu, která se každý rok na Velký Pátek otevírá. Jde k ní, odhodlá se jít podívat dovnitř a tam spatří plno zlata. Nejprve si chtěla nabrat jen trochu, pak nemohla odolat a pořád brala, na dítě zapomněla a nechala ho sedět ve skále. Když však odnášela další zlato, skála se zavřela a dítě s ní. Zlato, které si žena nabrala, se změnilo v kamení, ona se polekala a začala dítě hledat. Byla nešťastná a pořád dítě volala. Nešťastně na něj čeká rok a znovu se vydá do té skaly. Žena tam vběhla, sebrala své dítě a po zlatu už se ani neohlédla.
 • Svatební košile Mladá žena čeká na svého milého, který se jí má vrátit z ciziny, avšak nevrátí se. Šije mu svatební košili. V noci jí někdo zaklepe na okno a ona pozná, že je to její milý, netuší však, že je to jen jeho duch. On ji vede na hřbitov, kde z ní chce učinit také mrtvou. Dívka mu unikne a ráno ji lidé najdou v márnici. (= řivot vítězí nad smrtí)
 • PoledniceMatka neposlušnému dítěti vyhrožuje, že na něj zavolá Polednici. Ta se opravdu o pravém poledni objeví. Vylekaná matka vezme dítě na klín, přitiskne jej k sobě,ale naneštěstí ho udusí.
 • Zlatý kolovrat V lese zabloudil pán. Narazil na chaloupku, zaklepal na ni, poprosil o vodu. Tu mu donesla dívka – Dornička , do které se na první pohled zamiloval a řekne jí, že si ji vezme za ženu. Macecha však chce dát králi svou vlastní dceru, tu on nechce. Proto matka po cestě na hrad Dorničku zabije – usekne jí nohy a vypíchne oči. Králi dá svou vlastní dceru místo nevlastní. Dorničku v lese najde stařeček. Na hrad pošle pachole. To vymění zlatý kolovrat a přeslici za oči a nohy. Jakmile se král vrátí z války, chce, aby jeho žena upředla zlatou nit. Kolovrat začne zpívat o tom jak krále ošidila spolu s matkou. Když to král uslyšel, udělal jí a její dceři to, co ony Dorničce. Poté si zajede pro Dorničku ke stařečkovi. (sobectví a touha po bohatství, dobro zvítězí)
 • Štědrý denDvě děvčata, Hana a Marie se chtěly dozvědět, jak bude vypadat jejich budoucnost. Hana uviděla za štědrovečerní noci svého Václava a Marie kostel, ve kterém byla rakev. Obojí se splnilo. Za rok chyběly ve vesnici obě dvě. Hana se vdala, Marie zemřela.
 • HoloubekVdova se vdá brzy po smrti svého manžela. Nad jeho hrobem neustále sedává holoubek, obviňuje ji z toho, že svého manžela otrávila. Vdova to nedokáže vydržet, svědomí ji dohnalo k sebevraždě.
 • Záhořovo lože Zločinec Záhoř zabíjí pocestné. Jednou však udělá výjimku. Chce zabít mladého poutníka, ten mu řekne, že jde do pekla, pro úpis se svou duší. Dovolí mu odejít pod podmínkou, že mu popíše peklo. Jakmile se poutník vrátí, popíše Záhořovi, jaké tam pro něj mají připravené mučící lože, Záhořovo lože. Záhoř se lekne a začne litovat toho, co kdy učinil. Celý zbytek života se modlí a činí pokání. Nakonec je mu udělena milost a dostane se do nebe. (báseň o vině a odpuštění – motiv dobra)
 • Vodník – Dívka jde vyprat prádlo, matka ji upozorňuje, aby nechodila, že měla špatné sny. Ona i přesto jde a doplatí na to, vodník ji stáhne do řeky. Vezme si ho, porodí mu dítě a prosí ho, že chce vidět svou matku. Vodník jí to dovolí pod podmínkou, že mu nechá dítě v jezeře a před klekáním se musí vrátit zpět do jezera. Ona tak neučiní, když ji vodník volá. Její matka ji však za nic nechce pustit. Řekla mu, aby dítě přinesla na jejich práh. On ho přinese, avšak mrtvé, zabil ho, protože se nevrátila do jezera. (krutý zásah zlé nadpřirozené síly, střetnutí dvou mateřských lásek, bezvýchodná situace volby, 4 zpěvy, 4 různé scény i časová období, využití refrénu, zvukomalby, dramatické dialogy)
 • Vrba Balada o ženě, která byla ve dne živá a v noci byla vrba (= zakletí). Manželovi to bylo divné, šel se poradit s babkou, která mu tajemství ženy prozradila. Vrbu tedy zkácel, chtěl, aby jeho žena byla živá a zdravá i v noci. V tom uslyšel ve vesnici zvonit zvony. Lidé mu oznámili, že jeho žena padla při práci. Nešťastný manžel šel k vrbě a ptal se jí, co má dělat. Ta mu poradí, aby utrhl jeden proutek z vrby a ten zasadil. Poté co vyroste, aby z jejího proutí dal zhotovit pro jejich dítě kolébku (= matčino náručí) a až dítě povyroste, tak si z vrby bude moci dělat píšťalky, aby mohla být jeho matka stále s ním (= matčin hlas).
 • Lilie Zemře žena a přeje si být pochována v lese a ne na hřbitově. Na jejím hrobě vyroste květina, lilie. Muž ji utrhne, zasadí ji na zahradě a přikáže sluhovi, aby se o ni staral. Ten ho jedné noci probudí s tím, že (žena) lilie chodí po zahradě a mluví. Potřebuje úkryt, protože jií slunce škodí. Ona muže okouzlí, stane se jeho ženou, porodí mu dítě. V jeho nepřítomnosti dá matka zeď zbořit, a tak zabije dívku i s dítětem. Muž prokleje svou matku.
 • Dceřina kletbaDívka zabila své dítě a za to obviňuje svou matku a prokleje ji, že jí nechala volnou ruku a moc ji rozmazlovala.
 • VěštkyněVypráví o věštkyni, která věští o Přemyslu oráčovi, Libuši a dalších historických událostech (předpovídá osudy) českého národa. (alegorie, projev vlastenectví, víra v budoucnost národa, motiv národního smutku a naděje, motiv proroctví)

 

Téma a motiv, hlavní myšlenky

 • Téma: lidské neštěstí, které nezpůsobí společnost, ale člověk sám tím, že poruší zákony, za své činy je krutě potrestán, zodpovědnost za vlastní chyby
 • Motivy: motiv viny a trestu, základní zvtahy mezi lidmi, vztah mezi matkou a dítětem/mezi milenci, láska, důvěra, strach, smrt, nadpřirozené bytosti i síly, boj člověka s přírodou

 

Kompoziční výstavba

 • Sloky po 8mi verších (dílo se skládá ze 13 lyricko-epických básní)

 

Literární druh a žánr

 • Literární druh: lyriko-epika
 • Literární žánr: básnická sbírka balad (balada = lyricko-epická báseň s dramatickým, pochmurným dějem a tragickým koncem, nejdůležutější dialog – zvyšuje dramatičnost, zrychluje děj), typické pro balady – vše se odehrává na venkově a končí poučením

 

Vypravěčské postupy

 • Autor – vnější nezávislý pozorovatel děje (er-forma) X časté střídání s přímou řečí, monologem jednotlivých postav

 

Postavy

 • Důležitou roli v díle mají ženské hrdinky, které jsoiu zastoupeny ve všech baladách (kromě Záhořova lože). Všechny postavy přijímají svůj osud, ať je dobrý či špatný. Postavy jsou za své prohřešky úmyslné či neúmyslné, jsou posuzovány dlemravního kodexu. Ve většině balad se autor zamýšlí nad mateřskou láskou.

 

Jazykové prostředky

 

Autor

 • Karel Jaromír Erben – český spisovatel, historik, právník, překladatel, archivář
 • Představitel romantismu, zakladatel moderní české balady
 • Vystudoval filozofii a práva v Praze, byl vysokým úředníkem
 • Redaktor Pražské noviny
 • Další díla: Prostonárodní písně a říkadla, Nedokončený soubor českých pohádek (Zlatovláska, Tři zlaté vlasy děda Vševěda, Dlouhý, široký a bystrozraký, Pták ohnivák a liška Ryška, atd.)

 

Literární směr

 • Národní obrození – 2.pol. 19.století
 • Český romantismus – prvky: líčení prostředí přírody(motiv hřbitovů, lesů, jezera), nadpřirozené bytosti
 • Další autoři: F.L.Čelakovský


💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!