Lakomec – čtenářský deník (2)

Kniha: Lakomec

Autor: Moliére

Deník přidal(a): Kristýna

Přidáno na: Studijni-svet.cz

 

 

 

Kristýna Musílková

 

Lakomec (1668)

Literatura 17.století (klasicismus)

Klasicismus vzikl ve Francii v 17.- 18.století. Inspirací pro toho období byla antika. Byl známý pevným řádem, pravdou, střízlivostí a účelostí.

 

Autor: Moliére, vlastním jménem Jean Baptiste Poquelin se narodil roku 1622. Pseudonym Moliére používal proto, aby ochránil svou rodinu. Byl to herec, dramatik, režisér a klasik světové komedie. Ve Francii se proslavil komediemi a fraškami. Ve svých hrách kritizoval tehdejší společnost.  Zemřel Roku 1673 měl hrát hypochondra Argana ve své nové satirické komedii Zdravý nemocný, avšak sám v té době trpěl horečkami a záchvaty kašle. Přestože roli nakonec odehrál, bezprostředně po odchodu z jeviště omdlel a ještě toho dne ve svých 51 letech zemřel.

Další díla: Tartuffe neboli podvodník, zdravý a nemocný.

 

Lakomec je divadelní hra o pěti dějstvích. Komedie.

Stručný obsah:

Tento příběh se odehrává roku 1670 v Pařiži. Harpagon, jenž omezuje své děti, je tak lakomý, že jeho syn Kleantes si musí peníze půjčovat. Kleantes se zamiluje do chudé dívky Mariany a chce otce požádat o svolení ke sňatku. Otec prohlásí, že si chce vzít Marianu. Svého syna by rád oženil s bohatou vdovou a dceru Elišku vdal za bohatého Anselma, který se nakonec ukáže jako Valérův a Marianin  otec. Jenže Eliška má ráda Valéra správce jejího otce. Kleantův sluha najde poklad, který Harpagon zakopal na zahradě a vezme ho, aby pomohl Kleantovi. To způsobí Harpagonovo šílenství, jenž po pokladu zběsile pátrá a podezřívá každého. Po odhalení lsti vymění peníze za Marianu. Při tom se dozví, že Valér se zasnoubil s Eliškou. Mariana zjistí svůj původ a že je sestrou Valéra. Harpagon poté, co se dovídá, že Mariana a Valér jsou děti Anselma a že ho svatba nic stát nebude, tak svolí ke sňatku.

 

Hlavní postavou je Harpagon. Je to velmi bohatý vdovec. Tento muž má peníze natolik rád, že jsou pro jej přednější i než jeho vlastní děti.

 

Vedlejší postavy:

Kleant a Eliška: Harpagonovi děti

Valér: nápadník Elišky, sluha Harpagona (na konci se však dozvíme, že je to šlechtic a stracený bratr Mariany)

Mariana: Dívka, která se zalíbí Kleantovi a o již má zájem i jeho otec Harpagon.

Frosine: Žena, která se snaží dohodit Marianu Harpagonovi, netušíc že o ní má zájem Kleantes

Anselm: Šlechtic, kterému Harpagon přislíbil svoji dceru Elišku. Na konci tohoto díla se dozvíme, že se ve skutečnosti  jmenuje Tomáš d’Alburci a je octem Mariany a Valéra

 

Rozbor díla:

Moliére se inspiroval dílem Komedie o hrnci, kterou napsal Plaut.

Harpagon je bohatý muž, ktarý svoje bohatství získal lichvou a lakotou. Škudlí na svých dětech i na služebnictvu. Ve svých šedesáti letech si chce vzít chudou dívku Marianu ze sousedctví a nedbá toho, že o ni má zájem i jeho syn Kleant.

Zápletka je vlastně jen o silné lásce k penězům.

Toto dílo bylo použito i filmové podobě.

 

Ukázka z díla:

JAKUB

V jaké barvě byla ? Byla taková . . . taková barevná . . . Nemohli byste mi, prosím,

připomenout?

HARPAGON

Ach!

JAKUB

Nebyla červená ?

HARPAGON

Nikolivěk, šedá!

JAKUB

Ba, právě, právě! Šedočervená. Tak jsem to chtěl vlastně říci.

HARPAGON

Není nejmenší pochyby. Byla to dozajista ona. Sepište, pane, sepište s ním protokol!

Ó dobré nebe! Komu napříště věřit? Člověk nemůţe přísahat na nikoho, a já si myslím, že bych jednoho krásného dne mohl být okraden i sám sebou.

 

Ukázka je z 5.dějství, 1.výstup.

 

V ukázce vystupují jen dvě postavy Harpagon a Jakub a vedou mezi sebou dialog.

 

Repriky jsou psané prózou. V próze hovoříme přímo, nerýmovaně. Je to tedy každý psaný text nepsaný ve verších. Proto tento text je určen středním vrstvám. Veršovaná díla byla kdysi vznešenějšími texty, a proto byly určeny pro urozené lidi.

 

Obsah ukázky:

Jakub je vyslíchán, protože i jeho Harpagon podezřívá z krádeže peněz. Jakub se snaží nenápadně od Harpagona dozvědět v jaké truhle měl peníze schované a tak typne, že měla červenou barvu. To Harpagon popře a při tom prozradí správdou barvu a tím příhraje Jakubovy do karet. Ten to zamluví tak dobře, že mu Harpagon věří. Ale je tak zaslepený touhou najít své peníze, že si i myslí, že by sám sebe mohl jednoho dne okrást.

 

Jazyk díla:

Spisová čeština, hovorový jazyk, archaismy i slova zastaralá, přirovnání,

zdrobněliny, neslovesné věty – napětí, přímá řeč,Sarkasmus, Metafora- přenesení významu na základě podobnosti

 

Př:

Sarkasmus: To vy děláte tyhle čisté obchody?

Metafora: Jdi mi z očí.

Hovorové výrazy: Musím se mrknout na své penízky. Nevyzvonils mu to ty?

Metonymie: Ruka v rukávě.

Hyperbola: Pár kroků.

Personifikace: Láska nezná bratra.

Rčení: To jí trefíte do noty.

Oslovení: Ty potvoro s potvorou!

Apostrofa: Můj ty božínku!

Zdrobněliny: Mé chudinky penízky!

 

Použité jazykové postupy: dialogy, monology.

Kompozice: chronologická, dodržení Aristetolovy trojí jednoty místa, času a děje.

Forma textu: Próza

Druh: Drama

Žánr: Komedie

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!