Romeo a Julie – čtenářský deník (3)

Kniha: Romeo a Julie

Autor: William Shakespeare

Deník přidal(a): Marie

Přidáno na: Studijni-svet.cz

 

William Shakespeare

Anglický básník a dramatik, který se narodil v 16. století. Psal v období renesance a jeho tvorba se dělila do tří období. Pocházel z řemeslnické a selské rodiny. Jeho přesné datum narození není ověřené. Bez vyššího školního vzdělání odešel do Londýna, kde se stal hercem a spolumajitel některých divadel. Psal komedie, od roku 1608 pak převážně tragédie. Napsal 37 divadelních her. Je považován za anglického národního básníka a hlavní postavu evropského dramatu. Mezi jeho úspěšné tragédie patří například Hamlet.  Zemřel  na začátku 17. století v Stratford-upon-Avon.

 

Romeo a Julie

Celková charakteristika

Jedná se o drama, tragédie. Příběh se odehrává v Itálii ve městě Verona. Jedná se chronologickou kompozici. Dílo je rozděleno na pět dějství. Je psáno spisovnou češtinou. Součástí je přímá řeč, která se vyskytuje v monolozích  či dialozích. Shakespeare je typický svým vznešeným a vytříbeným stylem, často se objevují jmenné tvary přídavných jmen, citově zabarvené výrazy. 4Asté používání metafor („Na křídlech lásky přeletěl jsem zeď…“ ), řečnických otázek („Ach Romeo, Romeo! Proč jsi Romeo?“ ). Tato tragédie  byla napsána ve druhém období jeho tvorby (1601-1608).

 

Postavy

Julie– dcera Kapuletů, čtrnáctiletá naivní dívka, která se bezhlavě zamiluje do Romea

Romeo- syn Monteků, který je starší než Julie, také se do ní zamiluje

Otec Vavřinec– františkánský kněz, oddává Romea a Julii

Tybald– Juliin bratranec, který nenávidí Monteky.

Paris– mladý šlechtic, který si měl vzít Julii

Merkucio– Romeův přítel

Chůva– je pro Julii skoro jako matka

 

Děj

 V italském městě Verona už několik let panuje mezi rody Monteky a Kapulety nenávist. Kapuleti chtějí provdat svoji dceru za mladého šlechtice jménem Paris. Z tohoto důvodu  pořádají ples, na který mají Monteci zákaz vstupu kvůli vzájemné nenávisti. Když se o plesu dozví Romeo a jeho nejlepší přítel Mekucio rozhodnou se plesu zúčastnit. Přicházejí zahaleni v maskách, aby byli k nepoznání. I přes maskování jsou odhaleni Tybaltem, bratrancem Julie. Na plese se potká Romeo a Julie, kteří  se okamžitě do sebe zamilují. Ještě téhož večera se Romeo dostane do zahrady domu, který obývá Julie. Následující den se nechává dvojice tajně oddat otcem Vavřincem, který jejich lásku podporuje. V den jejich svatby se odehraje boj mezi Tybaltem a Merkuciem. V tomto boji bohužel je zabit nejlepší přítel Romea. Ten je rozhořčen a jde bojovat s Tybaltem, kterého zabije. Za tento čin je vyhoštěn z rodného města a odchází do Mantovy. Před odchodem vyznává  lásku Julii.

  Druhý den oznamuje Julii její otec, že se chystají zásnuby s jejím nastávajícím mužem Parisem. Ta však miluje Romea a sňatek odmítá. Dostává od otce dvě možnosti: souhlasit se sňatkem či opustit domov. Julie si neví rady. Své pocity svěřuje chůvě, s kterou následně běží pro pomoc k otci Vavřinci. Julii vysvětlí svůj plán: Ať odsouhlasí sňatek s Parisem.

Poté ji věnuje lahvičku s nápojem, který má před spaním vypít. Tento nápoj jí zpomalí srdce, že ani jeho tlukot nikdo nepozná. Bude vypadt jako mrtvá. V tomto stavu vydrží jen 42 hodin. Napíše dopis, který posel má donést Romeovi, kde se dozví o falešné  smrti jeho ženy. Po uložení do hrobky by si pro ni přijel a žili by spolu šťastný život. Avšak tento dopis nikdy k Romeovi nedoputoval.

 Rodiče ji pohřbí do rodinné hrobky a ostatní už zařídí s chůvou. Druhý den ráno je Julie ,,mrtvá“ a rodina chystá pohřeb. Její smrti věří každý i Romeo, který se okamžitě dovídá o její smrti. Smysl jeho života je ztracen, proto si obstará lahvičku jedu, aby mohl ,,odejít“ za Julií.   

  Po uložení Juliina těla do hrobky přichází Romeo. Je celý zdrcen a loučí se s milovanou Julii. Vypíjí lahvičku jedu a umírá. Po vypití jedu se probouzí Julie, která uvidí ležet na zemi mrtvého Romea. Bez Romea její život nemá smysl. Bere do rukou jeho dýku a probodne se.

    Po ujasnění celého příběhu o lásce mezi Romeem a Julií, který vypráví otec Vavřinec jsou jejich těla uloženy do hrobky. Rody Monteků a Kapuletů konči spory, které mezi sebou měly a uzavírají mír nad hrobem svých dětí. 

 

Hodnocení

Tuto knihu jsem četla s velkým nadšením, přestože celý děj jsem už od začátku věděla. Psaná forma této tragédie je nenahraditelná žádným filmovým zpracováním. Obdivuji postavu Julie, která jako 14-ti letá dívka dokázala být věrná svému muži a pro lásku k němu spáchat sebevraždu.

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!