Bílá Nemoc – čtenářský deník (3)

Kniha: Bílá Nemoc

Autor: Karel Čapek

Deník přidal(a): Kajulina

Přidáno na: Studijni-svet.cz

 

 

 

 

-vydáno v Praze roku 1983,87 stran

-druh: protifašistické drama

-žánr: tragédie

 

Autorovy současníci:

 

Zařazení autora do doby:

-literatura 1.poloviny 20.století (česká meziválečná literatura)

-demokratický proud: důraz kladen na poznáVACÍ (noetickou) stránku díla,členění literatury,vznik nových uměleckých proudů

 

1)Místo děje:

-děj se odehrává nejspíš někde v nějaké vymyšlené zemi,nikde není zmíněno přesně kde

 

2)Doba děje

-autorova současnost,období kdy byl fašismus nejsilnější

 

3)Myšlenky:

varování před  nebezpečím fašismu,úpadkem společnosti

nemoc má symbolický význam-nemoc= nacismus,nemoc mysli

Bílá=čistota rasy,bílá skvrna=hluboký rozvrat bílé rasy,který Čapek viděl v násilnických metodách a touze po světovládě

koflikt Galén X Maršál

-není boj dobra proti zlu,černé proti bílé,srážka dvou nesmířitelných hodnot (konflikt jedince X držitelům moci)=konflikt ideálů pacifismu a demokracie X diktatuře

-dílo nutí čtenáře přemýšlet,klást si otázky

paradox: Galén přesvědčil vůdce války,ale poté je ušlapán na těmi,za které bojoval

-největší nebezpečí pro lidskou společnost je v slepém následování davu,nahrazení vlastních názorů nazory fanatiků

končí otevřeně s otázkou: Uvědomí si národ,že je celý nemocen,že jeho vlastní smyšlení je ona bílá nemoc nebo bude pokračovat ve válce,než všichni pomřou?

 

4)Obsah:

Příběh vypráví o takzvané bílé nemoci,kterou trpí zejména lidé po 50  a chudí lidé,šíří se dotekem a spočívá v tom,že se na těle objeví bílá necitlivá skvrna a postupem času člověk umře na rozklad zevnitř.

Zemi ovládá diktátor Maršál,který se připravuje na válku proti menšímu sousednímu státu. V tom mu pomáhá vlastník zbrojovek baron Krug. Mladému doktorovi Galénovi se mezitím podaří nelézt lék na bílou nemoc,ale léčí jen chudé lidi,kteří nemají moc ani vliv. Těm vlivnějším lék vydat odmítá. Když onemocní baron Krug,zavolá Galéna,aby ho vyléčil. Ten mu dá podmínku –když ho vyléčí musí hned zastavit zbrojení,jinak mu lék nebude vydán. Krug žádá Maršála,aby uzavřel mír,ale ten odmítnul a Krug ze zoufalství spáchá sebevraždu. Po jeho smrti začíná utok na sousední zemi. Ale Maršál na sobě náhle objeví také bílou skvrnu. Maršálova dcera pozve Galéna,aby ho vyléčil,ten však má stále stejnou podmínku- Maršál musí uzavřít mír. Teprve na naléhání své dcery a mladého Kruga,je ochoten uzavřít mír a splnit Galénovu podmínku pro poskytnutí léku. Galén se před Maršálovým palácem střetne se skandujícím davem,terý skandoval válku,když to Galén uslyšel zařval: „válku ne má být mír“  a rozbouřený dav ho ušlapal. Jediný kdo znal lék na bílou nemoc a mohl zachránit Maršála byl mrtev a vypuká válka.

 

5)Hlavní postavy:

  • Galén – snaží se zabránít válce tím,že ošetřuje pouze chudé lidi,kteří jsou proti boji. Ví,co je válka a jaké nese oběti. Je odvážný,pomáhá druhým,naivní,laskavý,statečný(odporuje maršálovi pod hrozbou vězení),podle vyjadřování mi přijde trochu hloupoučký.
  • Sigélius- nechá léčit Galéna ve své nemocnici,složení léku však neví,panovačný,krutý,nekompromisní,snaží se najít lék
  • Maršál- diktátor,neustupný,zbaběly,bezohledný,zlý,krutý,touží po moci,až když sám onemocní je schopen názor na válku změnit,typický fašista,opak Dr. Galéna
  • Baron Krug- majitel zbrojařské továrny,také onemocní a chce aby ho Galén zachránil,ten dává však podmínku. Je schopen zastavit výrobu zbraní až když onemocní,ale Maršal mu to nedovolí- páchá sebevraždu. Je to nejlepší přítel Maršála,podobná povaha jako on.

 

6)Symbolika:

-Maršálova země= nacistické Německo

-malá země,proti které válčí= Československo

-Bílá nemoc= úpadek společnosti,manipulace s lidmi

-Galénova smrt=potrestání Galéna za porušení Hippokratovy přísahy

 

7)Kompoziční výstavba:

chronologicky,3 akty,14 obrázků,předmluva– autor seznamuje s duvodem napsaní díla

vykounstruovaná zápletka,tragický konec

 

8)společensko-historické pozadí

-uvedeno na scénu 20 měsíců před podepsáním Mnichovské dohody,dva a půl roku před začátkem 2.sv. války= před nástupem fašismu,před kterým varovalo

-konkrétně reaguje na hrozbu války a varuje před nastoupením a nadvládou fašismu a s ním spojeným ,,vykořisťováním“ nenávistí

 

9)Jazyk:

-spisovná čeština,latina-názvy nemocí,anglické a německé fráze

-krátké scénické poznámky (popisují,co člověk v dané chvíli dělá)

-psáno formou dialogů (velice živé),není zde velké množství charakteristiky postav(vlastnosti známé z jejich promluv),fantastický motiv,metafory,časté označení,nářečí

 

10)Hodnocení:

-symbolika bílé nemoci byla velice zajímavá,kniha se dobře četla,jednoduše vystihuje pocity a myšlenky lidí. Výstižný byl konec knihy,vzhledem k tomu,jaká byla autorova současnost a také že se jedná o kritiku fašismu to ani dobře dopadnout nemohlo.

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!