Bílá Nemoc – čtenářský deník (4)

Kniha: Bílá Nemoc

Autor: Karel Čapek

Deník přidal(a): Hana

Přidáno na: Studijni-svet.cz

 

 

 

 

Autor: Karel Čapek (1890 – 1938)
Spisovatel, novinář, překladatel. Velký vliv na formování jeho osobnosti měl otec (silný a spravedlivý) a babička (láska k vlasti). Studoval filozofii v Praze, Berlíně a Paříži. Psal do mnoha periodik – s bratrem Josefem, redaktorem Národních listů a satirického týdeníku Nebojsa, psal také do Lidových novin. Dramaturg divadla na Vinohradech. Svým životem, názory a tvorbou byl demokratem a humanistou, jehož díla promlouvají aktuálně i k dnešním čtenářům. Předchůdce sci–fi literatury. Byl přítelem Masaryka a je jednou z nejvýznamnějších osobností české literatury, jako 1. český spisovatel se proslavil i v zahraničí a byl navrhován na Nobelovu cenu. Jeho díla se zabývají problémy lidské svobody, předurčenosti a poznání. Zemřel na zápal plic.

 

Doba vzniku:
– Česká literatura ( próza ) 1.pol.20 století
– Meziválečné období ( od konce 1.světové do začátku druhé světové )
– Dílo vzniku před 2 světovou válkou – v tu dobu psal Utopická díla. Do utopické tvorby řadíme  jeho utopické
romány a dramata, ve kterých Čapek kritizuje společenské problémy celé moderní společnosti, zároveň je zde
často vyjadřována obava ze zneužití techniky proti člověku a v dílech je i patrná obava z nastupujícího fašismu.
Pro tato díla bývají oba bratři Čapkové považováni za předchůdce sci-fi literatury
– Dílo vzniklo jako varování proti fašismu
– Expresionismus – sebevyjádření, podstata hlavních postav, pesimismus

 

Literární druh: drama (dělí se na tragédii a komedii. Založený na dialogu a monologu postav, obsahuje scénické poznámky)
Literární žánr: tragédie (divadelní hra vážného obsahu, která často končí smrtí hrdiny nebo více osob)

 

Děj a hlavní postavy:
V jedné nejmenované zemi propukne epidemie nebezpečné „ bílé nemoci “ (metafora fašismu), pozná se podle malé bílé skvrny, která se zvětšuje. Do tří měsíců se tělo rozloží zaživa. Účinný lék vynalezl jen Dr. Galén, ale odmítá léčit ty, kteří ohrožují mír a připravují válku, léčí jen chudé. Nemocí postižený baron Krüg spáchá sebevraždu, když onemocněl i maršál (Hitler), chce splnit Galénovu podmínku, aby mohl být vyléčen. Ale bylo už pozdě, zfanatizovaný dav lidí volající po válce lékaře ušlapal a lék zničil.

 

Dr. Galén (Dr. Dětina): jako lékař brání život, humanista, laskavý, charakterově pevný a statečný, má protiválečný postoj, neústupný, rozhodný, důsledný obránce míru, neoblomný (někdy vypadá až naivně, když si myslí, že sám může zastavit války)

Dvorní rada (prof. Dr. Sigelius): lékař a ředitel Lilienthalovy kliniky, touží po úspěchu, zviditelnění, úplatný

Maršál: velitel vojsk, jen díky jemu je válka, touží po moci a nadvládě, když onemocní bílou nemocí, stane se z něj bojácný zbabělec, má dceru  Anetu

Baron Krüg: nejbližší přítel maršála a dodavatel zbraní, spáchá sebevraždu, symbolické jméno zbrojaře – válka, strůjci války, touha po moci, nadvládě, bezohlednost, nelidskost, zbabělost, nejvyšší cíl – fanatická víra ve své poslání, jeho syn se jmenuje Petr Krüg

Otec: úředník ve firmě barona Krüga, je pro válku

Matka: manželka, také se nakazí bílou nemocí

 

Kompozice:
Divadelní hra (drama) o 3 dějstvích a 14 obrazech. Kompozice je chronologická. Popisné pasáže před obrazem jsou psány kurzívou v textu v závorkách, jsou velice krátké a občas se objevují věty jednočlenné. Děj má dobře vykonstruovanou zápletku a tragický konec.

 

Jazyk:
Dílo je psáno spisovným jazykem a formou živých dialogů – posunují děj vpřed, charakterizují postavy.

V textu se objevuje latinský název pro označení Bílé nemoci – Morbus Tshengi. V díle je bohatá slovní zásoba.

Autor zde použil i jazyk anglický, německý a francouzský. Dále zde můžeme nalézt i metafory, časté

oslovení a nářečí.

Apostrofa (oslovení nepřítomné osoby nebo neživého předmětu – Ježíši Kriste).

Epizeuxis (opakování dvou slov za sebou – počkejte, počkejte).

 

Symbolika:

Maršálova země = nacistické Německo

malá země, proti které se válčí = Československo

bílá nemoc = úpadek společnosti, manipulace s lidmi

Galénova smrt = potrestání Galéna za porušení Hippokratovy přísahy

 

Vlastní postřehy:
Dílo bylo zfilmováno a několikrát převedeno do divadelní podoby. 1937 stejnojmenný film – režie a hlavní role: Hugo Haas. Na motivy této knihy byla natočena i opera. Fašistické skupiny – napadají ho za jeho díla, pravděpodobně uspíšily jeho smrt.

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!