Jáma a kyvadlo – čtenářský deník

Kniha: Jáma a kyvadlo

Autor: Edgar Allan Poe

Deník přidal(a): janjon

Přidáno na: Studijni-svet.cz

 

 

 

 

1.   část

Literární druh

 

Literární žánr

 

Téma a motiv

  • Psychologické mučení španělské inkvizice.
  • Strach, bezmoc, zoufalství, snaha přežít

 

Časoprostor

  • Děj se odehrává ve španělském vězení v Toledu v době úpadku španělské inkvizice a španělské války za nezávislost (1. pol. 19. st.).

 

Kompozice

  • Chronologická

 

2.   část

Vypravěč, vyprávěcí způsoby a typy promluv

Hlavní postava je vypravěčem – ich-forma. Je použit spisovný jazyk, velmi detailní a realistické popisy, vnitřní monology.

 

Postavy

Odsouzenec – Bezejmenná hl. postava, vězeň, oběť inkvizice. I přes psychické týraní bojuje o život, je odvážný.

Generál Lassalle – osvobozuje odsouzence, reálná historická osobnost

 

3.   část

Výňatek + jazykové prostředky, tropy, figury a jejich funkce

V těch několika vteřinách závratné hrůzy jsem ještě viděl, jak se jemně, sotva znatelně zachvívají šeré drapérie, jež zahalují stěny místnosti; a potom padl můj zrak na sedm vysokých svící na stole. Zprvu se mi zdálo, že mi přinášejí milost, že je to sedm útlých andělů, kteří mne zachrání; pak ale mé nitro zaplavila ničivá ošklivost, každá žilka se ve mně zachvěla, jako bych se dotkl galvanického drátu – podoby andělů se proměnily v beztvaré přízraky s hlavami z plamene – a já jsem poznal, že od nich mi pomoc nepřijde. A tu se mi do mysli jako lahodná melodie vkradla představa o blaženém spánku, který mne čeká v hrobě. Přicházela tichounce, něžně a dlouho jsem jí nemohl porozumět; jakmile jsem se však do ní plně ponořil, postavy soudců mi zmizely jako zázrakem z očí, vysoké svíce se propadly do prázdna, jejich plameny pohasly, zavládla černočerná tma, všechny vjemy a pocity jako by pohltil šílený, střemhlavý pád, v němž duše klesá do podsvětí. A vesmír nebyl nic než ticho a nehybnost a noc.

 

Spisovný jazyk.

Epiteton constans – závratné hrůzy, šeré drapérie, černočerná tma
Epiteton ornans – lahodná melodie
Personifikace – vkradla představa, přicházela tichounce, duše klesá do podsvětí

 

Snaha vtáhnout čtenáře do děsivého děje, přívlastky dělají popis zajímavějším a realističtějším.

 

Kontext autorovy tvorby

E.A. Poe se ve věku tří let stal sirotkem, následně byl adoptován bohatou rodinou. Již při studiu na universitě, ze které ho vyhodili, byl závislý na alkoholu, drogách a hazardu. Kvůli hazardu byl ve finanční tísni, kvůli silnému alkoholizmu a drogám měl silné deprese a úzkostlivé stavy. Dokonce se i pokusil o sebevraždu. Odtud pravděpodobně pramení hororové a depresivní motivy jeho děl, kde se velmi často zosobňuje buď nepřímo jako vypravěč, nebo v díle přímo vystupuje jako vedlejší postava.

 

Literární / obecně kulturní kontext

  • Dílo bylo napsáno v 1. pol. 19. st. v USA v období romantismu. Tato doba se mimo jiné vyznačovala myšlenkami nacionalismu, liberalismu, nespokojeností a buřičstvím.
  • Autoři se vrací do středověku či gotiky, utíkají před společností.


💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!