Epos o Gilgamešovi – čtenářský deník

Kniha: Epos o Gilgamešovi

Autor: Neznámý

Deník přidal(a): jana_d

Přidáno na: Studijni-svet.cz

 

 

 

 

LITERÁRNÍ DRUH: epika

LITERÁRNÍ ŽÁNR: epos

ČAS: za vlády Gilgameše, přesněji neuveden

TÉMA: o hledání nesmrtelnosti

PROSTOR:  Uruk, místa putování (Chuvavovo sídlo, hora Más, zahrada z draholamů…)

VYPRAVĚČ: er forma – monolog ve 3. osobě

 

SPECIFICKÝ JAZYK:

 

POSTAVY:

Gilgameš

 • Urucký král
 • Moudrý, ale tvrdý, až tyranský
 • 1/3 člověk, 2/3 bůh

Enkidu

 • Původně stvořen z hlíny bohyní Aruru jako zvíře určené ke Gilgamešovu zabití
 • Později se stává Gilgamešovým oddaným druhem

Chuvava

 • Obr sídlící v cedrovém lese

Anu

 • Bůh nebes sídlící v Uruku

Aruru

 • Bohyně
 • Stvořitelka lidí

Ištar

 • Bohyně lásky

Šamaš

 • bůh slunce

Tešup

 • bůh bouřky

Utanapišti

 • bůh
 • bohem se stal, nikoli narodil
 • dává Gilgamešovi rostlinu nesmrtelnosti

 

DĚJ:

TABULKA I.

Urucký král Gilgameš je bezohledný a krutý, jde si tvrdě za svým i přes oběti na svých poddaných (např. při stavbě zdi). Tím se znelíbí bohům a ti vytvoří z hlíny Enkidua – tvora vypadajícího jako člověk, který se ovšem chová jako zvíře, chodí pít k napajedlu a žije s lesní zvěří.

Jednoho dne si ho všimne syn lovce, který se jde poradit s otcem, jak se Enkidua zbavit, protože mu trhá léčky, odlákává zvěř, znemožňuje práci na poli. Otec mu poradí, ať jde za Gilgamešem. Ten mu propůjčí nevěstku a Enkidu se stykem s ní odcizí divoké zvěři a opustí pastviny. Tak se také stane a Enkidu se šestidenním a sedminočním obcováním s nevěstkou opravdu zvěři odcizí. Také fyzicky zeslábne, zato ale vyzraje psychicky.

Gilgameš má dva sny, které mu jeho matka  Ninsun, vážená vykladačka vyjeví jako poselství o tom, že získá silného přítele, který ho vždy ochrání.

 

TABULKA II.

Nevěstka učí Enkidua, jak se chová člověk, učí ho jíst, pít, mýt se, radovat se…

Enkidu se dozvídá od kolemjdoucího muže o nepravostech, které se pod Gilgamešovou záštitou dějí ve městě, o Gilgamešovu právu první noci… Proto se vydává zabránit Gilgamešovi v uplatnění tohoto práva na manželce tohoto muže, což vyvrcholí soubojem.

Nakonec se Enkidu s Gilgamešem spřátelí a Gilgameš navrhuje, aby se vydali za Chuvavou (= Chumbaba), společně ho přemohou a zabijí, zničí tak jeho zlo a vykácí cedry. Enkidu ovšem oponuje, že nemají šanci a nejsou dost silní, Gilgameš ho přemlouvá (slovy „lev tě napadl…“ – dřívější statečnost nyní kontrastuje s jeho strachem). Zeptají se proto věštby, ta je negativní – oni se i přes zármutek a smutek rozhodnou, že se vydají na cestu.

 

TABULKA III.

 • Dvojice dostává rady od starších, aby měli za každých okolností dostatek chladné vody atd.
 • Gilgameš se jde rozloučit s matkou a při té příležitosti ji žádá, aby se za něj modlila.
 • Ninsun adoptuje Enkidua, aby mezi Gilgamešem a jím posilíla přátelské vztahy.

 

TABULKA IV.

Gilgameš má tři sny, Enkidu je vykládá jako

1.) příslib božské pomoci

2.) přemůžou Chuvavu

3.) překlad se nedochoval

 

TABULKA V.

 • I přes Enkiduovy opětované pochyby začínají kácet cedry, čímž rozlítí Chuvavu, který si je následně zavolá.
 • S pomocí boha Šamaše, který Chuvavu oslepí osmi větry obra zabíjí, odříznou mu hlavu a vykácí jeho cedry.

 

TABULKA VI.

 • Ištara si chce vzít Glgameše za muže, ten ji ovšem odmítá – její milenci měli poté vždy špatný osud, např. je proměnila v žábu…
 • Ištara si jde stěžovat svému otci, že ji Gilgameš urazil a chce, aby jí otec poskytl nebeského býka, který by Gilgameše zabil, jinak rozboje nebeskou bránu „vyvedu mrtvé, aby pojedli živé a mrtví svým počtem překonají živé“
 • Otec jí varuje, že pokud jí býka poskytne, nastane pro lidi sedm hubených let a táže se, jestli tedy pro ně nashromáždila dostatek zrna a jídla, aby nestrádali
 • Ištara otce ujišťuje, že ano a tak dostává býka
 • Enkidu s Gilgamešem býka přemůžou a vysmívají se Ištaře.
 • Gilgameš má sen.

 

TABULKA VII.

 • Sen je vyjeven: bohové chtějí jednoho z hrdinů za trest za usmrcení Chuvavy a nebeského býka zabít
 • Enkidu prosí Šamaše, aby potrestal lovce a nevěstku, že ho vyrvali ze společnosti zvířat
 • Šamaš mu ovšem odporuje a domlouvá, aby neproklínal nevěstku, která ho uvedla do krás lidského žití, oblékla v nádherné roucho, krásného Gilgameše mu za druha dala…
 • Enkidu má sen, o kterém Gilgameš prohlašuje, že věstí neštěstí
 • Enkidu onemocní a lká nad tím, že nemůže jako správný bojovník zemřit v boji, protože se bál jít do bitvy, proto musí zemřít v posteli

 

TABULKA VIII.

 • Gilgameš oplakává Enkidua a vyzývá k tomu i ostatní
 • Enkidu je pohřben až po šesti dnech a sedmi nocích, kdy ho napadnou červi (řečeno v 10. tabulce)

 

TABULKA IX.

 • Vystrašený Gilgameš utíká na step, protože se bojí smrti a modlí se k bohům
 • Dorazí k hoře Másu (pohoří nazvané podle dvou hor, mezi nimiž zapadá slunce)
 • Jde se za Uta-napištim zeptat na život a na smrt, putuje dlouhou cestu (mnoho dvouhodin), až dorazí do zahrady z drahokamů, kde mu Šamaš říká, že věčný život nenalezne

 

TABULKA X.

 • Gilgameš jde do šenku, kde se svěřuje šenkýřce
 • Ta mu radí, že věčný život neexistuje a má si vážit toho, co má, oženit se, pořídit si děti…
 • Gilgameš chce přesto vědět cestu k Uta-napištimu, jedinému muži, který přestál velkou potopu a šenkýřka mu ji prozradí
 • Gilgameš si pro cestu vyrábí vlastní loď, když ale nalezne Uta-napištiho, ten mu říká, že každý má svůj čas…

 

TABULKA XI.

 • Uta-napištim vypráví Gilgamešovi o potopě, jak na radu bohů postavil loď, vzal na ní zvířata a když přestalo pršet, vysílal postupně tři ptáky – 1.) holubici, 2.) vlaštovku, 3.) havrana. Havran se nevrátil a tím zjistili, že potopa ustupuje. Bohové ovšem Enlilovi vyčítali, že potopu seslal, proto poté Uta-napištiho i s jeho manželkou jmenovali jako „podobny bohům“
 • Gilgameš je umyt, oblečen… získá kouzelnou rostlinu a vrací se domů
 • Rostlinu mu ukradne a sežere had a na důkaz své nesmrtelnosti svléká kůži
 • Gilgameš se chlubí svými hradbami – je nesmrtelný činy

 

TABULKA XII.

 • Časově nezapadá do eposu – Eukidu je živý
 • Gilgameš vytvoří dva dřevěné předměty, které ovšem spadnou do podsvětí
 • Enkidu se je pokusí vynést na povrch, ale neřídí se zákonem, podle kterého se v podsvětí musí dělat vše obráceně, a proto zde musí zůstat
 • Na Gilgamešovy prosby je Enkidu z podsvětí propuštěn a poté líčí, jak je tam krátký a bídný život


💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!