Maryša – čtenářský deník (3)

Kniha: Maryša

Autor: Vilém a Alois Mrštíkovi

Deník přidal(a): Viki

Přidáno na: Studijni-svet.cz

 

 

 

 

Maryša – bratři Mrštíkovi

Literární druh: próza, drama

Žánr: divadelní hra, tragédie

 

Téma a motiv:

Sociální drama ze soudobého vesnického života. Střet milostného citu, peněz a předsudků v tragickém osudu dívky ze slovácké vesnice, donucené ke sňatku s mužem, kterého nemiluje.

 

Časoprostor:

Děj se odehrává v 18. století na moravské vesnici.

 

Kompozice:

 • chronologická a je rozdělena do pěti jednání – stavba klasického antického dramatu:
 1. expozice (představení všech postav, první naznačení zápletky)
 2. kolize (děj se zauzluje, zápletka začíná)
 3. krize (zápletka je rozvinuta k nesmiřitelnému konfliktu)
 4. peripetie (rozhodující obrat, zvrat ve vývoji událostí)
 5. katastrofa (tragický závěr)

 

Postavy:

Maryša

 • selská dívka
 • mladá, krásná
 • svázána náboženskými tradicemi a předsudky

Lízal

 • Maryšin otec
 • sedlák
 • touha po penězích
 • uvědomí si své chyby

  Lízalka

 • Maryšina matka

Vávra

 • starší sebevědomý mlynář
 • vdovec se třemi dětmi
 • ziskuchtivý

Francek

 • chudý chasník
 • odvážný, ale paličatý a miluje Maryšu

 

Jazyk a styl:

 • hovorové výrazy
 • vyskytuje se zde hanácké, slovanské a brněnské nářečí(ou->o, šť->šč)
 • má zvláštní výstavbu vět a jsou zde začleněny lidové písně s muzikou) = autenticita

 

Děj:

Sedlák Lízal má pěknou mladou dceru, kterou se rozhodne provdat za mnohem staršího mlynáře Vávru, vdovce se třemi dětmi. Chtěl jen další peníze a nebral na Maryšu ohledy. Maryša je totiž zamilovaná do chudého Francka, který bude odveden na vojnu. Když se Francek přišel za Maryšou rozloučit, starý Lízal ho vyhnal.

Maryša Vávru odmítá, pláče, prosí, ale nakonec pod vším nátlakem od rodičů se sňatkem souhlasí. I když ví, že nebude šťastná.

Vávra tráví spoustu času v hospodě, je surový, bije služky i Maryšu. S Lízalem se soudí o věno. Zkrátka je to špatný manžel. Lízal si časem uvědomí, co své dceři provedl, a prosí ji, aby se vrátila domů. Maryša otci ale nechce odpustit to, jak ji zaprodal Vávrovi. Dříve veselá dívka se uzavře do sebe a také před celým světem. Po dvou letech se vrací z vojny Francek a veřejně vyhlašuje, že bude za Maryšou chodit. Přemlouvá Maryšu, aby s ním utekla do Brna. Ta ale odmítá i jeho, bojí se ostudy, kterou by tak sobě i celé rodině způsobila.

Oba bývalé milence načapá Vávra a pokusí se Francka zastřelit. Tomu však Maryša zabrání.
Nakonec se Maryša rozhodne k zoufalému činu. Nasype manželovi jed do kávy a otráví ho. Nakonec toho lituje, protože si uvědomuje, že se tím nic nevyřešilo.

 

Autor:

Vilém a Alois Mrštíkovi byli bratři, kteří vynikli svou literární tvorbou na přelomu 19. a 20. století v české literatuře, především českého realismu. Typické je pro ně realistické až naturalistické vykreslení moravského venkova.

 

Směr:

 • Český realismus snaha o objektivitu
 • snaha o věrné zachycení skutečnosti
 • kritické a střízlivé posuzování skutečnosti
 • typizace postav
 • nářečí, celistvý obraz doby
 • vývoj hrdiny
 • realistické drama:

soudobá vesnice, sociální problematika

civilní jazyk, dialekt (autentičnost)

v českém prostoru – drobnokresba, důraz na realistický detail

osud jedné postavy, konkrétního sociálního prostředí X zobrazení celé společnosti (Rusko, Francie)

 

Díla Aloise Mrštíka:

 

Díla Viléma Mrštíka:

 • Santa Lucia – román
 • Pohádka máje – impresionistický román
 • Rok na vsi – podílel se na začátku díla

 

Další autoři:


💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!