Robinson Crusoe – čtenářský deník (2)

deník

Kniha: Robinson Crusoe

Autor: Daniel Defoe

Deník přidal(a): Karolína

Přidáno na: Studijni-svet.cz

 

 

 

 

Život a zvláštní podivná dobrodružství Robinsona Crusoa, námořníka z Yorku

 

Autor: Daniel Defoe

Rok: 1719

Žánr: dobrodružný román

Druh: epika

Styl: podrobné vyprávění, fiktovní autobiografie

Doba: 17.století

Literární směr: Osvícenství

Země: Anglie

Tématika: Život o samotě na neobydleném ostrově

Jazyk: spisovný, jednoduchý a stručný

Forma: ich-forma, forma deníku

Kompozice: chronologická

 

Autor

Daniel Defoe se narodil v roce 1660 a zemřel roku 1731.  Defoe byl anglický spisovatel, novinář a představitel myšlenkového proudu osvícenství. Psal satirická díla, za něž byl následně vězněn. Ve vězení vydával časopis The Review.

 

Další díla

Deník morového roku, Roxana, Moll Flandersová

 

Kniha

Robinson se snaží civilizovat ostrov, přetvořit jej k obrazu svému. Vše, co se kolem něj děje, vysvětluje pomocí rozumu (racionalismus je hlavní myšlenkou osvícenství). Pokud Robinson učiní nějakou chybu, nepřičítá ji ničemu jinému než sobě a ihned hledá nová řešení (to je další osvícenecká myšlenka – člověk je schopen poznat a zvládnout cokoli, a to vše díky rozumu). Kniha je mystifikací. Hned z úvodu se nám snaží namluvit, že se jedná o příběh pravdivý. Užívá k tomu detailních popisů v průběhu knihy. Mystifikace je v tomto období velmi častá, souvisí s důležitostí pravdy v celém myšlenkovém směru (pravda je vyšší metou).

+detailní popis (přírody, pracovních postupů atd), propojení faktů a fikce, oslava pozitivních lidských vlastností (neúnavné překonávání překážek atd), četné úvahy o životě a náboženství

 

Postavy

Robinson Crusoe (křesťan, vynalézavý, racionálně přemýšlející, nápomocný, houževnatý) je mladík toužící po plavbách po moři.

Pátek je divoch, indián, pocházející ze Země za měsícem, patřící k lidem kmene Karibů. Na ostrov se dostal jako zajatec lidojedů, Robinson ho osvobodil, naučil svým dovednostem, angličtině a stali se přáteli.

+ Robinsonovi rodiče, Robinsonův přítel Martin, kapitán Westlock…

 

Hlavní téma knihy

Hlavním tématem je popis člověka, který osamocen, na téměř pustém ostrově, přežívá skoro 30 let (přesně 28 let 2 měsíce a 19 dní) jen se zvířaty, svými nástroji, které stihl zachránit ze ztroskotané lodi a s Bohem, ke kterému se často obrací ve svých modlitbách a prosbách.

 

Stručný obsah

Ve městě Yorku žil bohatý obchodník Kreutznauer. Tento muž ovšem nepocházel z Anglie. Časem lidé jeho jméno zkomolili začali mu říkat Crusoe. Tento obchodník měl tři syny. První padl v bitvě proti Španělům. Co se stalo s druhým synem se rodina nikdy nedozvěděla. Ani nejmladší Robinson nepůsobil rodičům mnoho radosti. Jeho oblíbeným místem byl přístav Hull. Toužil se dostat na nějakou loď plující do cizích zemí. Jeho otec byl jiného názoru. Chtěl, aby jeho syn studoval práva.

Robinsona ale lákalo moře, a tak se snažil přeluvit svého otce, aby se mohl vydat na nějako plavbu. On i Robinsonova matka byli zásaně proti a nechtěli o tom nic slyšet. Tak se Robinson celý rok trápil, až jednou, když byl zase v přístavu, potkal jednoho svého přítele, který byl námořníkem. Svěřil se mu, že i on by se jím chtěl stát. Přitel mu nabídl, že ho příště může vzít s sebou. A tak si Robinson doma sbalil věci a následně se vydal bez souhlasu rodičů do přístavu. Po osmi dnech od vyplutí jejich loď zásáhla krutá bouře. Kapitán nechal vyházet několik pytlů obilí, aby se loď nepotopila. Vše bylo zbytečné. Po několika hodinách se začali potápět. Naštěstí se všem podařilo zachránit se.

Robinson se seznámil s kapitánem lodi plující mezi Londýnem a Guineou. Ten mu vypráví o krásné zemi a jejím bohatství. Robinson si to vše moc přeje vidět a tak ho kapitán vezme s sebou. Během plavby je přepadnou piráti. Zajmou několik mužů včetně Robinsona a prodají je do otroctví. Pán,u kterého Robinson sloužil, si ho velmi oblíbil. Robinson však jednoho dne uprchne. Loď, která Robinsona zachránila při útěku, však ztroskotá.

Vlny ho pak donesou až na neznámý ostrov. Po nějaké době se Robinson na ostrově zabydluje, staví si své obydlí a dokonce začne chovat zvířata. Asi po 20 letech si všímá lidské stopy na pobřeží. To mu dělá starosti. Po nějakém čase uvidí divochy hodovat lidské maso. Nejdříve se zapřísáhne, že už se na tuto část ostrova nikdy nevrátí. Ale potom dostane nápad, že by si mohl obstarat společníka. Když divoši znova dorazí na ostrov ve svých kánoích se zajatci, Robinson se pokusí zachránit jednoho z nich a podaří se mu to. Oba se pak zpřátelí a jelikož byl zrovna pátek, rozhodne se Robinson pojmenovat divocha podle tohoto dne.

Uběhlo mnoho let a u břehů ostrova zakotví anglická loď se vzbouřenou posádkou. Robinson pomuže kapitánovi ke znovunastolení pořádku. Zato ho společně s Pátkem  vezme na palubu. A tak se Robinson zhruba po 30 letech opět ocitá v Anglii.

 

Prostředí

Kniha je zasazena do rovníkové oblasti na ostrově vzdáleném asi 50 mil od Brazilského pobřeží. Na ostrově se nalézá velké množství tropického ovoce, množství ptáků, mnoho druhů dřevin a tak dále. Robinson je velmi zručný a dokáže si vyrobit téměř cokoli, co potřebuje. Kanibalové jí pouze maso ze zajatců a bojí se neznámých věcí jako je pistole.

 

Historický rámec

Osvícenství zdůrazňovalo lidský rozum a vizi pokroku.

 

Součastníci

Voltaire (Candide neboli Optimismus)

Carlo Goldoni (Sluha dvou pánů)

Jonathan Swift (Gulliverovy cesty)

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!