Farma zvířat – čtenářský deník (5)

Kniha: Farma zvířat

Autor: George Orwell

Deník přidal(a): Markéta

Přidáno na: Studijni-svet.cz

 

 

 

 

Literární forma: próza

Literární druh: epika

Literární žánr: antiutopický román

Literární směr: světová literatura 20. století – tvorba s prvky sci-fi

Slohový postup: vyprávěcí a popisný

Kompozice: chronologická,rozdělěno do kapitol

– alegorická bajka – příběh s kratším rozsahem,kde vystupují zvířata jako lidé

 

Jazyk:

– spisovný,odborné termíny ( animalismus,apatie,komplexní myšlení )

– vyprávěno v er formě ( 3.osoba )

– vyskytují se metafory. př: psi jako tajná policie,ovce jako nepřemýšlející maso,prasata jako nejchytřejší zvířata,kůň jako dříč…..

– vyskytují se archaismy. př: senoseč,báchorky

-objevuje se personifikace v celém díle a přímá i nepřímá řeč

 

Hlavní téma:

Na začátku knihy je dobrá myšlenka,ale pokud se někdo dostane k moci,je zničena.Prasata dělají vše ve svůj prospěch jako lidé.Mění si pravidla podle svého – kritika komunismu a Sovětského svazu.

 

Postavy:

Napoleon = nejchytřejší prase,ale podvodník a pokrytec

Kuliš = chytré a čestné prase s dobrými nápady

Pan Jones = původní majitel farmy,velký alkoholik

Boxer = pracovitý a čestný kůň,největší dříč z celé farmy

Pištík = ulhané prase,přítel Napoleona

Lupina = statná klisna

Major = inteligentní kanec

Molina = madam klisna,ráda se parádí mašlemi

Benjamin = osel, zde je schovaný sám autor…..cynický,nejtarší a nejmrzutější zvíře ze statku ,aktivní jen když je ubližováno jeho příteli Boxerovi

Psi ( Bára,Janina a Haryk ) = tajná policie,která slepě plní rozkazy svého stvořitele – Napoleona

Ovce = jsou hloupé,říkají to,co je někdo naučil ( čtyři nohy dobré,dvě špatné )

Lidé = představitelé vykořistovatelů

Mojžíš = havran

Koza = Majka

další zvířata: slepice,holubi,krávy,ovce,kačátka

George Orwell byl britským novinářem,esejistou a spisovatelem.Narodil se v Indii.Zapojil se jako dobrovolník do Španělské občanské války.

 

Děj:

Dílo vypráví o farmě,na které zvířata velmi trpěla hladem.Pan Jones propíjel peníze a svůj čas trávil v hospodě.Nestaral se o svá zvířata dobře .Často měla hlad.Zvířata to začne štvát,že musí sloužit lidem a chtějí pracovat jen sami pro sebe,ne pro lidi.Vzbudí se revoluce,která je úspěšná.Po vyštvání lidí se farma přejmenuje na Zvířecí farmu a jsou ustanovena jasná pravidla – 7 přikázání.Zvířata začnou znova pracovat a také mnohem výkonněji.Dvě prasata Kuliš a Napoleon se pořád hádají.Napoleon vyhnal chudáka Kuliše,tak že na něj poslal své psy,které vychoval.Postupně vraždí i jiná zvířata.Napovídal jim,že za tu dobu zapomněla 7 přikázání.Nejpracovitější ze všech zvířat je Boxer,který se udře a netušíc je odvezen na jatka.Napoleon si ostatní prasata vychoval k obrazu svému a začínají vládnout farmě.Prasata začnou spolupracovat s lidmi a farmu přejmenují zpět na Panskou.Slidmi popíjejí a hrají karty.Ostatní zvířata je od sebe nedokáží rozeznat.Prasata zkrátka vypadají jako lidé.

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!