Farma zvířat – čtenářský deník (2)

Kniha: Farma zvířat

Autor: George Orwell

Deník přidal(a): Lucie Pallová

Přidáno na: Studijni-svet.cz

 

 

 

 

Farma zvířat

 • Autor: George Orwell
 • Literární forma: próza
 • Literární druh: epika
 • Literární žánr: alegoriky satarizující román formou bajky bajka (příběh kratšího rozsahu, vysupují zde zvířata jako lidé)
 • Místo: farma v Angilii, čas neurčitý
 • Kompozice: chronologicka, kapitoly
 • Doba vzniku:

 

Postavy:

 • Napoleon – prase, nechytřejší, ale podvodník a pokrytec
 • Kuliš – chytré prase s dobrými nápady, je čestný
 • Pan Jones – původní majitel farmy, velký alkoholik
 • Boxer- kůň, pracovitý, čestný, největší dříč
 • Pištík – prase, lhář, přítel Napoleona
 • Major – inteligentní kanec
 • Molina – klisna, ráda se paradí, nakonec s farmy odejde

 

Děj:

Celý příběh se odehrává na farmě v Anglii, kterou vlastní pan Jones, který většinu času tráví v hospodě, je to alkoholik a o zvířata se moc dobře nestará, dává jim malé příděly žrádla. Major (kanec) jednoho dne svolá schůzi, aby oznamil ostatním zviřátům, že už tu dlouho nebude, řekne jim o jeho snu a naučí je píseň Zvířata Anglie, kterou mu zpívali před spaním a navrhne jim revoluci proti lidem.

 

Zvířata nakonec Jonese z farmy vyženou a vedení farmy se ujmou prasata Kuliš a Napoleon. Oba se rozhodnou zkoncovat z nepřítelem – člověkem. Heslo „Každý, kdo chodí po dvou nohách, je nepřítel, každý, kdo chodí po čtyřech nebo má křídla, je přítel.“

 

Prasata jim slíbí, že budou dostavat více žrádla a méně pracovat a vše patří všem. Vymyslí sedm přikázání (každý, kdo chdí po dvou nohách, je nepřítel; každý, kdo chodí po čtyřech nohách nebo má křídla je přítel; žádné zvíře nebude chodit oblečené, žádné zvíře nebude spát v posteli; žádné zvíře nebude pít alkohol; žádné zvíře nezabije jiné zvíře; všechna zvířata jsou si rovna).

Po čase lidé zautočí na Farmu zvírat, ale zvířata zvítězí, budou tomu říkát Bitva u Kravína.Ze začátku to vypadá na idealní život, dokud prasata nezačnou citit nadvladu, hloupěší zvířata jim věří a ty chytřejší se dají snadno přesvědčit. Prasata nemusí pracovat, protože mají moc duševní práce s chodem farmy.

 

Kuliš byl čestný, chtěl, aby se zvířata měli dobře, chtěl postavit větrný mlýn, aby se měli lépe, Napoleon měl vždy opačný názor. Nakonec byl Kuliš po Bitvě u kravína vyhnán a prohlášen za lhaře a zrádce. Napoleon  se zvolí vůdcem, který zvířata řídí strachem z vycvičených psů. Všechny Kulišovy nápady prohlasil za své.

 

Po stupem času se začne sedm přikazání měnit, ale prasata je budou obelhavat a tvrdit, že jim selhala paměť. Zviřata stavěli tedy větrný mlýn, Boxer na něm dřel nejvíce. Větrný mlýn jim byl dvakrát zbořen. Po druhém pádě se Boxer zraní a Napoleon ho nechá odvéz na jatka.

 

Zvířata se maj čím dál tím hůř až tedy na prasata, které  spí v postelích, pijí alkohol, chodí po dvou, oblekají se a vedou podezdřelé vztahy z lidmy.

Na konci se lidé z prasaty kvůli banalitě pohádají do krve. Není už poznat, kdo je kdo, všichni mají charkterové rysy obojího. Situace byla horší než v době Jonese.

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!