Kytice – čtenářský deník (2)

Kniha: Kytice

Autor: Karel Jaromír Erben

Podobný materiál: Rozbor díla

 

 

 

 

TÉMA: konflikt člověka se základními mravy, otázka provinění, smrti, mezilidské vztahy, reálný X nadpřirozený svět

 

MOTIV: vina, trest, odpuštění, láska

 

ČASOPROSTOR: České země ( kostely, hřbitovy, lesy) , 19. Století

 

KOMPOZICE:
-sbírka (básnických balad) baladických básní
-sbírka 13 balad (původně 12-bez Lilie)
-zrcadlový obraz, balady shodný obraz (první-poslední, druhá-předposlední,..)
-balady zachycují boj člověka s přírodou
-boj s nadpřirozenými silami, končí tragicky

 

LIT.DRUH: lyricko-epická skladba
LIT.ŽÁNR: lyricko-epická báseň (pochmurný děj)

 

POSTAVY: stručný a výstižný popis
-hlavní roli hrají ženy
-převážně matky (mohou pomáhat i ubližovat)
-přijímají svůj osud, trest

 

VYPRÁVĚCÍ ZPŮSOB: převažuje vyprávěcí, vyskytuje se i popisný

PROMLUVY: dialogy, přímá řeč

 

VERŠOVANÁ VÝSTAVBA: autor uplatňuje rým přerývavý
-text je uspořádán do slok
-vždy 8 veršů
-přízvuk na první slabice (trochej)

 

JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY
-básnické prostředky
-básnický jazyk
-nadpřirozené bytosti
-citoslovce
-dialogy
-rozkazovací věty

 

AUTOR

Karel Jaromír Erben
-právník, historik, archivář, překladatel
-sběratel lidové slovesnosti
-vystudoval práva
-spolupracoval s Palackým
-pocházel z chudé rodiny
-Kytice inspirovala mnoho básníků ( např. Neruda, Vrchlický,…)
DÍLA: Kytice, České pohádky

 

OBDOBÍ, SOUČASNÍCI

Romantismus
-30. Léta 19. Století
-důraz na city, fantazii
-nešťastná, neopětovaná láska
-únik od reality

Karel Hynek Mácha-Máj
Božena Němcová-Babička
Josef Kajetán Tyl-Fidlovačka

 

…jiný papír

Kytice→ Kytice z pověstí národních
1. Vydání 1853-12 básní
2. Vydání 1861-13 básní (přidaná Lilie+oddíl Písně)
-lid. Pověsti, pohádky, legendy

mezi živými a mrtvými-Svatební košile
lidé X démoni – Polednice, Vodník
smrt a život- Zlatý kolovrat
sdílení s jinou věcí- Vrba
rozdvojení-Lilie
osud- Štědrý den

záměrem 1.vydání-básně proti sobě 1.-13, 2.-12.
Kytice-Věštkyně=motiv nádor. Smutku, poselství
Poklad-Dceřina kletba= motiv mateřské viny
Svatební košile-Vrba= vztah mrtvých k živým
Polednice-Vodník= nepřátelské nadpřirozené bytosti
Zlatý kolovrat-Záhořovo lože= pohádkový námět (motiv dobra)
Štědrý den- Svatojánská noc=roční období
Holoubek= střed sbírky= motiv svědomí

Svatojánská noc=nebyla dokončena

Anafor=Kde’s=Zlatý kolovrat
epifor= Co to máš na té tkaničce/na krku na té tkaničce= Svatební košile
epizeuxis=Boží časy, běží= Holoubek
apostrofy=oslovení-Mateří-douško= Kytice
zvukomalba= na topol podél skal..=Vodník

pohádka=Zlatý kolovrat
pověst=Věštkyně, Poklad
legenda= Záhořovo lože
mýtus= Polednice
legendy barokně roman.=Záhořovo lože

nejstarší balada= Polednice
poprvé v časopise 1838-Poklad

divadlo=v 70.letech 20. století Jan Suchý
film= r. 2000= F.A. Brabec-hraje např. Dan Bárta, Linda Rylová

parodii na Kytici napsal Jiří Suchý
Vodníkovi kyne v těle žluč

metafora=přenesení významu původního pojmenování na jiný předmět
epileta (?)= vytváří se svým podst. Jménem metaf.
personifikace= lidské vlastnosti neživým věcem, zvířatům

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!