Kytice – čtenářský deník (4)

Kniha: Kytice

Autor: Karel Jaromír Erben

Deník přidal(a): Filip

Podobný materiál: Rozbor díla

 

 

 

 

Erben, K. J.: Kytice. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1975.

Lit. druh: lyricko-epická skladba

Lit. žánr:  umělá klasická balada

Lit. forma: veršovaná

 

Tématická vrstva:

Stručný obsah:  

Polednice – Matka je doma sama s dítětem. Dítě pláče a matka ho nemůže utěšit. Rozzlobí se a zavolá na něj Polednici. Za nedlouho někdo opravdu vstoupí do dveří, vyděšená žena tiskne dítě k sobě tak silně, že ho nakonec udusí.

 

Svatební košile – Dívka se modlí za návrat svého milého, ten je však už mrtvý. Když dívka pronese ta osudná slova: „milého z ciziny mi vrať, aneb můj život náhle zkrať“, její milý se opravdu vrátí, ovšem s úmyslem zabít dívku. Dívka se nakonec schová na hřbitově, kde se strachem přečká do rána, zachrání se modlitbami a pokáním.

 

Pohádka: Zlatý kolovrat – Král se zamiluje do Dory. Když se to dozví její macecha, rozhodne se Dory zbavit a provdá za krále svou pravou dceru. Mrtvou Doru najde v lese stařec a chce ji oživit. Obelstí dceru i s matkou a Doru vzkřísí. Ta se provdá za krále a její macechu a nevlastní dceru čeká spravedlivé potrestání.

 

Vodník – Matka varuje dceru, aby nechodila na jezero, protože měla zlý sen, dcera ale neuposlechne a podlomí se pod ní lávka. Musí si vzít vodníka, má s ním i dítě, ale je nešťastná, chce vidět opět svou matku. Vodník ji nakonec na zem pustí, ale přikáže jí, že se musí do klekání vrátit. Jenže matka se už dcery vzdát nechce a tak posílá vodníka pryč. Toho ovládne hněv a dítě zabije.

 

Křesťanská legenda: Záhořovo lóže – Poutník šel lesem a potkal lesního muže. Ten jej chtěl zabít, ale poutník mu řekl, že jde do pekla a že mu z pekla pošle zprávu. Lesní muž ho tedy pustil. Poutník se vrátil z pekla a říkal, že znamením kříže donutil satana, pekelného knížete, rozkázat ďáblu, ať vrátí krvavý zápis. Ďábel však odmítl, a tak ho satan mučil, nakonec mu řekl, že ho dají na lože Záhořovo, lekl se a ihned zápis vydal. Lesní muž se lekl, protože Záhoř byl on. Bál se, co ho čeká v pekle, prosil o odpuštění. Poutník řekl, že má klečet tak dlouho, dokud se zase nevrátí. Klečel 90 let a obrostl mechem. Poté se mu dostalo odpuštění.

 

Pověst: Věštkyně – věští dobrou budoucnost národu

 

Námět: české báje, pověsti, pohádky

 

Hl. téma: vina, trest

 

Motiv: vina a trest, každý kdo se proviní by měl být potrestán

 

Postavy:

Polednice

– Matka – vznětlivá, strachem se bojí o dítě

– dítě, Polednice, otec

 

Vodník

– Matka – milující, odvážná

– Dcera – lehkomyslná

– Vodník – krutý

 

Svatební košile

– Dívka – hluboce milující, důvěřivá, odvážná

 

Zlatý kolovrat

– Matka – krutá, bezcitná

 Dcera – krutá, touží po penězích, povrchní

– Dora – hodná, laskavá

 

Záhořovo lóže

– Záhoř – loupežník, zvědavý, uvědomil si své chyby

– Poutník – přesvědčivý, moudrý

 

Autorský postoj:  vážný

Kompoziční vrstva:

kompoziční postup:

chronologický

celkem 13 balad

rytmus, sdružený a střídavý rým

osová souměrnost balad (první a poslední balada jsou zrcadlově podobné, mají stejný námět)

 

prostředí:                             

podle balady se dá určit(např.:Polednice – kuchyně, Vodník – okolo rybníka,…)

líčení krajiny – úsporně, ale názorně(okolo lesa pole lán)

             

čas:

neurčitý

 

Jazyková (umělecká) vrstva: Řadu básnických prostředků zde zastupuje například zvukomalba, přirovnávání, metafory, metonymie, epiteta, personifikace a živé dialogy. Nahrazují zde romantické prvky.

  • zvukomalba (Vodník): A na topole podle skal zelený mužík zatleskal.
  • epiteton (Záhořovo lóže): „šedivé mlhy“ , „mocný balzám“
  • anafora (Zlatý kolovrat): Kde’s má Dorničko! Kde jsi? Kde Jsi? Kde’s má roztomilá?
  • epifora (Svatební košile): Co to máš na té tkaničce, na krku na té tkaničce
  • apostrofa (Záhořovo lóže): „poutníče milý!“
  • metafora (Vodník): „mráz po těle běží“
  • metonymie (Vodník): Mladosti mé jarý štěp přelomil jsi v půli.
  • personifikace (Zlatý kolovrat): zlatý kolovrat
  • přirovnání (Vodník): v sukničku jako z vodních perel, nechoď, dceruško, k vodě ven.

 

Filmové a divadelní zpracování: Parodické zpracování Kytice v Semaforu – J. Suchý (1972)

Kytice – film na motivy 7 balad, F. A. Brabec (2000)

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!