Malý princ – čtenářský deník (3)

Kniha: Malý princ

Autor: Antoine De Saint Exupéry

Deník přidal(a): Biggie

Přidáno na: Studijni-svet.cz

 

 

 

 

Literární druh: Epika

Literární žánr: Filozofická pohádka

Literární směr: Meziválečná próza

 

Obsah:

V poušti ztroskotá pilot s letadlem a potká Malého prince. Ten po letci chce, aby mi nakreslil beránka. Jenže letec od té doby, co byl malý, nic nenakreslil, protože dospělí jeho kresby nechápali. A tak kreslí několik beránků, kteří se ale princi nelíbí. Nakonec mu nakreslí krabici a řekne, že beránek je v ní. Malý princ je s touto kresbou velmi spokojený.

Pilot se dozvídá, že Malý princ pochází z malé planetky, na které bydlí sám a sám se o ni také stará. Musí dávat pozor na to, aby na ní nevyrostly baobaby, protože jinak by se roztrhla. Místo baobabu se však na planetce objevilo semínko, že kterého vyrostla krásná růže. Byla však pyšná a ne zrovna skromná, a tak se o ni princ musel pořád starat. Za chvíli už to prince rozčilovalo, a tak z planetky odešel, aby cestoval po jiných planetách a poznával tak nové věci.

Na první planetce potkal krále, který chtěl pořád někomu něco nařizovat. Když po něm princ chtěl, aby rozkázal slunci, aby zapadlo, král mu vysvětlil, že pokud nařídí někomu něco, co ten dotyčný nemůže splnit, pak je to králova chyba – je tedy třeba žádat od každého pouze to, co může dát.

Na druhé planetě bydlel domýšlivec. Když mu princ říkal něco jiného než chválu, domýšlivec ho neslyšel.

Na další planetě potkal pijana, který mu řekl, že pije proto, aby zapomněl, jak moc se stydí, že pije.

Na čtvrté planetě potkal byznysmena, který pořád jenom počítal hvězdy a říkal, že mu všechny patří, protože na ně myslel jako první. Malý princ byznysmenovi řekl, že on má na planetce květinu a sopky, o které se stará, a tak je pro ně užitečné, že mu patří, ale byznysmen hvězdám užitečný není.

Pátá planetka byla ze všech nejmenší a vešel se na ni jen lampář a lampa. Malý princ si řekl, že když na planetce nejsou domy ani jiní lidé, je lampář zbytečný. Ale přece jen nebyl tak zbytečný jako lidé na jiných planetkách, které potkal – lampářova práce dávala alespoň smysl. Malý princ ale nechápal, proč lampář lampu rozsvítí a hned zase zhasne. To mu lampář vysvětlil tak, že dříve měl rozkaz rozsvěcovat jen ráno a zhášet jen večer. Od té doby se planeta točila čím dál rychleji, ale jeho příkaz se nezměnil, takže rozsvěcuje a zháší jednou za minutu. Malý princ by se chtěl s lampářem spřátelit, ale jeho planeta byla tak malá, že by se na ni dva lidé nevešli.

Zato šestá planeta byla desetkrát větší. Bydlel tam starý pán – zeměpisec, z čehož byl Malý princ nadšený, protože konečně potkal někoho s opravdovým zaměstnáním. Jenže když se zeměpisce zeptal, jestli jsou na jeho planetě nějaké oceány, hory, města, řeky nebo pouště, zeměpisec nic nevěděl. Bylo to proto, že neměl žádné badatele, kteří by to pro něj mohli zjistit, a on sám badatelem také nebyl, pouze zapisuje vzpomínky badatelů, je příliš důležitý na to, aby se toulal po planetě. Když mu Malý princ vypráví o své planetce a o květině, zeměpisec mu řekne, že zapisuje pouze věci, které trvají věčně – a květina je pomíjející. A v princi se ozvala poprvé lítost, že svou květinu nechal na planetce samotnou.

Další planetou, kterou princ navštívil, byla Země, jak mu poradil zeměpisec. Na planetě Zemi je mnoho dospělých a mezi nimi i králové, zeměpisci, byznysmeni, opilci i domýšlivci. Na Zemi princ jako prvního potkal hada. Ten princi nabídne, že kdyby se chtěl vrátit zpět na svou planetu, může mu pomoci. Dojde také do zahrady plné růží, kde ke svému zklamání zjistí, že jeho růže není jediná svého druhu, jak mu řekla. Byl nešťastný z toho, že nemá jedinečnou květinu, ale jen obyčejnou, kterých je na světě plno, a to z něj nedělá moc velikého prince. Jako další potkal princ lišku. Nechtěla si ale s princem hrát, protože nebyla ochočená. Malý princ nevěděl, co to znamená, ochočit, a tak mu liška vysvětlila, že je to vytvoření pouta, a když si ji ochočí, budou jeden potřebovat druhého a bude pro ni jediným na světě a ona zase pro něj. Řekla mu také, že když se budou postupně spřátelovat, je důležité, aby za ní chodil pravidelně ve stejnou dobu, protože řád je velice důležitý. Když se s liškou později loučil, poradila mu, aby se šel ještě jednou podívat na růže. A pak Malý princ pochopil, že jeho růže je přece jen výjimečná, a to tím, že je ochočená a tím, že se o ni princ staral. Když od lišky odcházel, sdělila mu tajemství – správně vidíme jen srdcem a co je důležité, je očím neviditelné. Princova růže je důležitá pro ten čas, který jí princ věnoval, a proto je za ni také zodpovědný.

Po osmi dnech na poušti pilotovi došly zásoby vody a k jeho překvapení ho malý princ dovedl ke studni. Druhý večer, když má pilot už své letadlo opravené, se sešel s malým princem, který si s hadem domluvil, že ho vrátí na jeho planetku. Had prince uštknul a ten se vrátil zpátky domů.

Příběh končí po šesti letech od této události, kdy pilot vypráví, že kdykoliv se podívá na hvězdy, slyší smích malého prince.

 

Charakteristika:

Malý princ – malý blonďatý a kudrnatý chlapec, který se vydal cestovat do světa kvůli potížím s jeho květinou a snaze poznat smysl života. Oplývá nevinností, porozuměním a zvídavými otázkami.

Pilot – díky malému princi si vzpomněl na dětský způsob přemýšlení.

Květina – růže, velmi pyšná, nedávala znát své city, myslela si, že je jediná na světě.

Liška – velmi moudrá, ukázala princi význam ochočení a přátelství, díky ní pochopil jedinečnost své květiny.

Král – chtěl pořád někomu něco nařizovat.

Domýšlivec – Když mu princ říkal něco jiného než chválu, neslyšel ho.

Pijan – nešťastný, osamocený, pije, aby zapomněl na to, že se stydí, že pije.

Byznysmen – přesný a vážný, říká, že mu patří všechny hvězdy.

Lampář – věrný svému příkazu navzdory tomu, že je těžko uskutečnitelný.

Zeměpisec – myslí si, že je nejdůležitější na světě, zapisuje do map, ale nikdy neopustil svůj stůl, aby sám bádal.

 

Myšlenky díla:

 • autor představuje mnoho typů lidských povah a ukazuje nespokojenost nad společností
 • vyzdvihuje dětskou představivost a fantazii
 • ukazuje hodnotu přátelství, nutí k zamyšlení nad lidskými povahami

 

Kompozice díla:

 • na začátku a na konci řazeno chronologicky (Malý princ a pilot)
 • některé části jsou retrospektivní (cestování po planetkách)
 • rozděleno do kapitol

 

Jazyk díla:

 • spisovný
 • určeno pro děti – kratší věty a souvětí, srozumitelné
 • zdrobněliny
 • obrazná pojmenování – metafory, přirovnání, personifikace, epiteton, symboly…
 • vnitřní monology
 • přímá i nepřímá řeč


💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!