Na Větrné Hůrce – čtenářský deník

Kniha: Na Větrné Hůrce

Autor: Emily Jane Brontëová

Deník přidal(a): Zuzana

Přidáno na: Studijni-svet.cz

 

 

 

 

Emily Jane Brontëová (30. července 1818 – 19. prosince 1848)

Byla druhou nejstarší a zároveň asi nejnadanější ze tří sester (Emily, Charlotte a Anne). Celkem měla pět dalších sourozenců. Řadíme ji mezi světově uznávané autory, do realismu i romantismu. Její otec byl chudý kaplan a matka urozená dáma. Matka jim brzy zemřela, proto děti vychovávala teta. Vštěpovala jim křesťanskou víru, bez sebemenších projevů lásky. Téměř všechny, kromě nejmladších dvou, byly poslány do internátní školy pro chudé dcery pastorů. Potýkali se zde s těžkými životními podmínkami a dvě z dětí zde zemřely na tuberkulózu.  Emily žila střídavě doma a střídavě v laciných internátech. V roce 1842 se stala vychovatelkou v ústavu pro vzdělávání mladých dam. Poté se učila v Bruselu v penzionátní škole manželů Hegerových. Po smrti jejich tetičky, sestry zdědily malé dědictví, které použily k založení vlastní školy. (Neúspěšné – neměla jediného žáka.) V roce 1846 vydaly společně pod pseudonymy (Eliss, Acton a Currer Bellovi)sbírku básní, která nesklidila očekávaný ohlas. Následně se věnovaly psaní románů. Celý život měly sestry vlivem pobytu ve škole i drsného podnebí doma, podlomené zdraví. Nastydla na pohřbu svého bratra a nedlouho potom zemřela.

 

Na Větrné Hůrce

Kontext:

Řazeno do romantismu s realistickými prvky. První a poslední kniha světově uznávané autorky. Vydala pod pseudonymem Eliss Bell roku 1847. O dva roky později dílo vydala její setra, ale už pod jménem Emily Brontëové.

Postavy:

Heathcliff – nalezenec, vyděděnec společnosti, vznětlivý, krutý, zlý, závistivý, agresivní, nepřátelský, bouřlivě zamilovaný do Kateřiny, toužící jen po pomstě, později majitel Větrné hůrky a Drozdova

Hindley Earnshaw – bratr Kateřiny, mstivý, závistivý, nevyrovnaný

Hareton Earnshaw – syn Hindlyho, statný, pohledný, nevychovaný a hulvátský

Linton Heathcliff – pyšný, slabý (nepřekypoval zdravím), líný, panovačný

Edgar Linton – přátelský, laskavý, mírný, majetný, manžel Kateřiny a otec Katky

Isabela Lintonová – sestra Edgara, krásná, svéhlavá, zhýčkaná

Kateřina Lintonová (Earnshawová) – krásná, panovačná, vznětlivá, nerozhodná

Katka Lintonová – krásná, veselá, hodná, přátelská, naivní, zvídavá, paličatá

Elena Deanová – moudrá, chytrá, hodná, starostlivá, přátelská, soucitná

Lockwood – nový nájemník Drozdova, (pře)vypravěč příběhu, chce poznat své sousedy

 

Děj:

Dílo se odehrává v Irsku na samotě ve slatinách a vřesovištích kolem roku 1770 až do poč. 19. st. V okolí jsou jen dvě stavení a to Větrná hůrka a Drozdov, kam právě přijíždí jeho nový nájemník pan Lockwood a chce se seznámit se svými novými sousedy. Oni však o žádné přátelení příliš nestojí. Zjišťuje, že za jejich nepříliš přátelským chováním stojí nešťastný osud a chce se o tom dozvědět víc. Při jeho další návštěvě na Větrné Hůrce se potýká se sněhovou bouří, z které se následně rozstoná a nechá si od své hospodyně Elleny vyprávět jejich příběh.

Ten začíná návratem pana Earnashawa z dlouhé cesty do Liverpoolu a děti –  Kateřina a Hindley se už těší, co jim přinesl. K jejich překvapení domů donesl malého umouněného hošíka. Pojmenoval ho Heathcliff (podle syna, který jim zemřel). S Kateřinou se hned stali nejlepšími kamarády a trávili čas hlavně spolu pobíháním po slatinách a vřesovištích. Za to s Hindlym si moc nerozuměli – velmi na něj žárlil a přemýšlel, jak jen by mu mohl uškodit. Starý pán měl Heathcliffa moc rád a nedal na něj dopustit. Choval se k němu jako k vlastnímu, ale ostatní k němu už nebyli tak vstřícní. Po pánově smrti se panství ujal jeho syn a z Heathcliffa udělal prostého čeledína, nedopřával mu vzdělání a nutil ho tvrdě pracovat. Kateřina na něj však nikdy nezanevřela. Při potulování kolem Drozdova mladou slečnu pokousal pes Lintonů. Poraněnou Kateřinu zanesli dovnitř, kde musela pár týdnů přebývat, než se její noha zcela uzdravila. Hindley Heathcliffovi zakázal veškerý kontakt s Kateřinou, až se vrátí – aby na ní neměl špatný vliv. Prošla velkou proměnou. Stala se z ní opravdová dáma. Oblečena byla v překrásných šatech a chovala se i mluvila vznešeně. Zato Heathcliff o sebe přestal dbát, byl velmi zanedbaný. Špinavý a neustále zamračený se dřel na poli a toulal po ladech. Jejich setkání bylo velmi rozpačité. Hindleyho ženě se narodí chlapec Hareton, ale ta má chatrné zdraví a po několika týdnech umírá. Hindley to nezvládá dobře a dá se na pití. Kateřina se velmi přátelila s Lintonovými, zejména s Edgarem. Jednoho dne večer se bavila s Nelly o tom, že ji mladý Linton požádal o ruku a ona souhlasila. Naříkala však, že miluje Heathcliffa, ale vzít si ho nemůže, protože je chudák. On to ale zaslechl a utekl. Po několik let se neukázal. Ona se tedy vdala a spokojeně si žila, dokud se opět neobjevil. Hodně se změnil, byl urostlý, upravený a neznámo kde, nabyl bohatství. Často ji na Drozdově navštěvoval, což se jejímu manželovi nelíbilo. Ti dva se nikdy neměli rádi. Jednou to vše vyústilo ve velikou hádku. Kateřina se zhroutila. Souběžně s tím Isabela tajně uprchla s Heathcliffem  a stala se jeho ženou. Velmi brzy po svatbě toho litovala. Manžel jí dával najevo, jak je mu protivná, ale odejít ji nenechal – chtěl Edgara trápit. Po nějaké době se jí povede utéct do Londýna, kde porodí syna jménem Linton Heathcliff. Heathcliff se dozvěděl se o Kateřinině nemoci a chtěl se s ní setkat.  Když se mu to povedlo, už jí nezbývalo mnoho času. V noci porodila holčičku Katku a do dvou hodin zemřela. Edgar i Heathcliff to nesli velmi těžce. Byla to jejich životní láska. Linton se po nějaké době oklepal a zaměřil se na svou maličkou dcerušku, která mu svou manželku velmi připomínala. Vyrostla z ní krásná dívenka s dobrým srdcem. Moc se o ni bál a tak jí ani neříkal o Větrné hůrce a radši ji nepouštěl dál, než do zahrad a jejich pozemků. Nedlouho po sestře zemřel i Hindley – upil se k smrti a jelikož měl u Heathcliffa velké dluhy přidalo panství jemu. Sním i jeho syn Hareton, o kterého se staral stejně jako Hindley o něj – další jeho pomsta. Edgarova sestra Isabela nemá dobré zdraví  – umírá a prosí bratra, aby se o Lintona, jenž má též špatné zdraví, postaral. Ten si ho přiveze domů, ale to se jeho otci nelíbí a ještě ten týž den pro něj pošle svého sluhu. Jednou Katka poruší otcův zákaz a dostane se na Větrnou hůrku, kde objeví svého bratrance Lintona. Pomstychtivý a chamtivý Heathcliff násilím donutí Katku, aby se za Lintona provdala. Nepustí ji domů a je nucena se starat o umírajícího bratrance Lintona. Jeho přinutí, aby ve své závěti vše odkázal jemu – svému otci. Tímto se stane Heathcliff dědicem Drozdova a pronajme statek panu Lockwoodovi. Katka je zde velmi nešťastná a nezacházejí s ní dobře. Později se začne přátelit s Haretonem a nejde v něm spřízněnou duši. Heathcliff se vydá na onen svět za svou jedinou láskou Kateřinou.

Lockwood se vypraví zpět na Větnou hůrku za účelem zaplatit nájem a zjistí, Katka a Hareton plánují svatbu a stěhování do Drozdova a starý pán na Hůrce už je po smrti.

 

Kniha vs filmy:

Filmových zpracování jsem objevila asi sedm (1939,1954,1970,1992,1998,2009,2011), ale ne všechny se mi podařily sehnat. Ve výsledku jsem viděla dva filmy:

První byl z roku 1992 a celkem se knížky ještě držel. Nelíbily se mi však nesrovnalosti v podobě věku a celkovému vzhledu některých herců. Od knihy se lišil spíše v detailech.

Druhý se mi ze začátku líbil více. Měl lepší barvy a herci se mi také líbili více, ale chyběla zde zásadní fakta příběhu a celkově tento film neměl spád. Byl stejně asi dlouhý jako ostatní zpracování, ale řekla bych, že dobrá třetina příběhu chyběla.

První filmové zpracování pochází z roku 1939 a to poslední z roku 2011.

 

Charakteristika díla – znaky romantismu:

  • Nespoutaná příroda
  • Hrdina – vyvrhel společnosti
  • Nenaplněná láska
  • Tragický osud některých postav
  • Důraz na pocity
  • Autobiografické rysy

 

Zdroje:

Emily Brontëová. In: [online]. [cit. 2015-01-19]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Emily_Bront%C3%ABov%C3%A1

Na Větrné hůrce – Emily Brontëová. In: [online]. [cit. 2015-01-19]. Dostupné z: http://ctenari.blog.cz/1302/na-vetrne-hurce-emily-bronteova

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!