Pygmalión – čtenářský deník

Kniha: Pygmalión

Autor: George Bernard Shaw

Deník přidal(a): Barubala

Přidáno na: Studijni-svet.cz

 

 

 

 

George Bernard Shaw

 • 7.1856-2.11.1950
 • Byl anglický dramatik irského původu, nositel Nobelovy ceny za literaturu.
 • Vzdělání získával samostudiem v knihovně Britského muzea a navštěvoval filozofické a politické přednášky.
 • Jeho literární vývoj ovlivnili výrazné osobnosti např. filozof H. Bergson, hudební skladatel R. Wagner, norský dramatik H. Ibsen a četba Marxova Kapitálu.
 • V roce 1925 mu byla udělena Nobelova cena za literaturu.
 • Další díla: Domy pana Sartoria, Záletník, Živnost paní Warrenové, Čokoládový hrdina…

 

Celková charakteristika

 • Jedná se o divadelní hru, satirickou komedii, kde se autor pozastavuje nad špatnou výslovností Angličanů.
 • Naráží zde hlavně na problematiku společenských vrstev a také toho, jak je těžké se přenést především z té nižší do vyšší.
 • Poukazuje na život plný přetvářky a především stále rostoucí moci peněz.
 • Autor se také snaží ukázat, jak je důležité umět správně artikulovat a používat jazyk, ale také umět se správně chovat a vyjadřovat.

 

Postavy

 • Líza Doolittlová: pouliční květinářka, která je považována za nejnižší vrstvu obyvatelstva. Díky Higginsovi a Pickeringovi se z ní stane dáma.
 • Henry Higgins: studuje a živí se fonetikou, který dokáže zjistit, odkud kdo pochází s přesností 6 mil, podle jeho přízvuku. Je velmi necitlivý.
 • plukovník Pickering: zabývá se výzkumem indických jazyků a přijel za Higginsem z Indie.
 • Freddy: syn paní Eynsford-Hillové. Je zamilovaný do Lízy Doilittlové.
 • Paní Higginsová: velmi slušná, společenská žena, která Líze pomáhá, protože se jí nelíbí, jak její syn Lízu využil.

 

Děj a kompozice

Higgins uzavře sázku s přítelem plukovníkem Pickeringem, že naučí pouliční prodavačku květin Lízu Doolittlovou dokonalé spisovné konverzace a vystupování ve vyšší společnost. Pod vlivem Higginse, Pickeringa a hospodyně paní Pearcové se dívka postupně proměňuje ve vznešenou dámu. Nikdo ve společnosti nepochybuje o jejím skvělém původu. Jakmile Higgins splní svůj úkol, přestane se o Lízu zajímat. Dívka se však nevrátí tam, odkud přišla a nalezne útočiště u Higginsovy matky. Nakonec přijímá lásku chudého mladíka Fredyho Eynsforda-Hilla a to navzdory Higginsovu přemlouvání, aby zůstala u něho.

 

Jazyk a styl

 • Psáno formou dialogů, výstižné charakteristiky postav.
 • Jazyk je jednoduchý, hovorový někdy i nespisovný.
 • V textu je velmi scénických poznámek.

 

Okolnosti vzniku díla

 • Námětem pro tuhle hru bylo dílo Proměny.
 • Autor přenesl tento příběh do Anglie.
 • Řeší zde aktuální problematiku ženské emancipace.

 

Vliv díla

 • Muzikálová verze My Fair Lady.
 • Dílem se inspiroval i Vančura: hra Josefina.
 • Téma ženské emancipace pak dále Pretty Woman.


💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!