Utrpení mladého Werthera – čtenářský deník (2)

Kniha: Utrpení mladého Werthera

Autor: Johann Wolfgang Goethe

Deník přidal(a): Petr Swegr

Přidáno na: Studijni-svet.cz

 

 

 

 

Literárněhistorický kontext

-kontext autorovi tvorby

 

Johann Wolfgang Goethe byl německý básník, prozaik, dramatik a politik. Roku 1763 zhlédl koncert tehdy sedmiletého Mozarta. Vystudoval práva v Lipsku. Vedl skupinu mladých umělců s názvem Sturm und Drang (Bouře a vzdor). Goethe hodně cestoval. Ve vyšším věku velmi často navštěvoval Čechy, zvláště západočeská lázeňská místa, zprvu především Teplice a Karlovy Vary. Později si oblíbil Mariánské Lázně, kde se také v roce 1821 seznámil se svou poslední láskou Ulrikou von Levetzow. Mimo Utrpení mladého Werthera (1774), díky němuž se Goethe stal slavným po celém Německu a Evropě, napsal například také dvoudílné dílo Faust.

Po vydání této knížky nastala vlna sebevražd. Lidé se s Wertherem ztotožňovali.

 

Kontext literární

  • Preromantismus (sentimentalismus) – vznikl přibližně v polovině 18. století jako reakce na klasicismus a osvícenství, a který ohlašoval blížící se romantismus. Klade důraz na cit – pronikán prvků citovosti a fantastičnosti. Překonává racionalisticky strohé estetiky klasicismu. Snaha o individualitu.

 

Současníci:

 

Analýza uměleckého textu

1. část

-téma

Werther se zamiluje do zadané ženy. Po zjištění, že je nemožné jí získat, se zastřelí.

 

-motiv

Werther se odstěhuje na venkov (utekl před měšťanským stereotypem) – unáší ho krása zdejší přírody – najde si oblíbené místo s výhledem do celého údolí – objeví tam chlapce s mladším sourozenem – rozhodne se je namalovat – rozhodne se (podle pozadí obrázku) malovat už jen přírodu – přichází jejich matka (byla ve městě s nejstarší synem) a vypráví Wertherovi svůj příběh (manžel odjel do ciziny pro dědictví, které mu chtěli sebrat – Werther jim dá několik peněz –

Seznámí se s lottou (hned se do ní zamiluje, ona je zasnoubená s Albertem – ten je momentálně mimo město) – W. pravidelně navštěvuje Lottin dům a stává se dobrým přítelem jejího otce i sourozenců – Albert se vrátí do města, W. se s ním spřátelí – Albert jeho návštěvy toleruje a nechává je někdy i o samotě – W. citová krize se stále prohlubuje a začíná mít deprese –

Na radu svého přítele Viléma přijímá místo u velvyslance, zprvu je zde šťastný, pohybuje se mezi lidmy a nemá čas utápět se v myšlenkách na Lottu – objevuje se zde dělení společnosti – hádka – začíná opět myslet na lottu a upadá do depresí – požádá o propuštění a vrací se zpět k lottě, která si mezitím vzala Alberta – ten už tolik neschvaluje jeho návštěvy a W. se utápí v sebelítosti a začíná myslet na sebevraždu – Lotta ho požádá(na Albetův popud), aby dům tak často nenavštěvoval – lotta si začíná uvědomovat, že W. také miluje a bojí se o něj, své city mu nestihla sdělit – W. je odholán k činu – píše Albertovi o pistole – Albert vyhoví – o půlnoci toho dne se W. zastřelí – ráno ho nalezne sluha, oznámí to Charlottině otci – je pohřben na místě, které si sám určil (pod lipami)

 

-časoprostor

Waldheim, květen 1771 – prosinec 1772

 

-kompoziční výstavba

Napsáno formou dopisů od Werthera většinou Vilémovi (několik i Lottě)

2 díly

  • 1. Popisuje vztah k Lottě….
  • 2. začíná odchodem za prací k velvyslanci

 

-literární druh a žánr

Lyricko-epický román

 

2.část

-vypravěč/lyrický subjekt

Ich-forma, autobiografické rysy

 

-postavy

Werther – Mladý emotivní muž, vše prožívá naplno, obdivuje vše krásné, zbožňuje přírodu a Homérovy básně. Je to člověk s velikým srdcem, vyžívá se v popisování svých citových stavů. Někdy se bojí vyjít ven, aby nezašlápl brouka nebo rostlinku. Svůj názor dokáže horlivě obhajovat a plamenitě o něm hovořit. Protiví se mu třídění společnostia má také poměrně pokrokový názor na sebevraždu – nebere ji jako útěk před svými problémy, ale jako veliký čin

Charlotta – podle Werthera je nejkrásnější, nejušlechtilejší a nejlaskavější, s láskou se stará o své mladší sourozence a plně se oddává svému manželovi Albertovi, okolí oceňuje její osobnost, její vztah k Wertherovi je poněkud nejasný

Albert – Lottin postarší manžel, později i Wertherův přítel

Vilém – Wertherův přítel, jsou mu adresované dopisy

 

-vyprávěcí postupy

chronologická kompozice

 

-typy promluv

Dlouhá souvětí, časté dlouhé podrobné popisy krajiny, monology

 

-veršová výstavba

 

3.část

-jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku

Archaismy, používá hodně přídavných jmen (barvité popisy krajiny, charaktery postav)

 

-tropy a figury a jejich funkce ve výňatku

Zdrobněliny a eufemismy (Viléma občas oslovuje drahoušku)

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!