Utrpení mladého Werthera – čtenářský deník

Kniha: Utrpení mladého Werthera

Autor: Johann Wolfgang Goethe

Deník přidal(a): Teryk94

Přidáno na: Studijni-svet.cz

 

 

 

 

Téma:– Werther se zamiluje do zadané ženy. Když zjistí že ji vážně nemůže získat tak spáchá sebevraždu ( zastřelí se).

Hl. myšlenka: Motiv nešťastné lásky.

Čas: 1771 – 1772 (18.stol.) – v německé smyšlené vesnici Wahelhaim

 

Prostor:

1.Kočár – Werther jede na zábavu a vyzvedává zatím neznámou Lottu, okamžitě se do ní zamilovává.

2. Wrtherův dům – Werther píše Albertovi dopis zda by mu nepůjčil pistol, ten neví na co jí Werther chce použít a tak mu vyhoví. Wetrher se s ní zastřelí.

 

Kompozice: psáno stylem dopisů,chronologicky,  děleno do 2 částí

LD: Epika – má děj, časové a příčinné souvislosti

Próza – nedělí se na verše, odpovídá běžnému vyjadřování

LŽ: Román – mnoho dějových liniích, hodně postav, pomalu se rozvíjející děj

Vypravěč: ich – forma, hl.postava

 

Postavy:

Werther – citlivý, náladový, vzdělaný,  milovník přírody a Homérovy Odysey, občas vznětlivý, malíř, milý, není lakomý

Lotta – hezká, chytrá, laskavá, obětavá, milující, slušná, přemýšlivá, oddaná

Albert – hodný, čestný, vzdělaný, žárlivý, oddaný

Vilém – příjemce Wertherových dopisů, W. má k němu úctu

 

Děj:

Werther přijede do vesnice, aby utekl před stereotypem městského života. Užívá si krás venkova, maluje přírodu. Bez Homérovy Odysey neodchází.  Jednoho dne se seznámí s Lottou, když spolu jedou na zábavu. Okamžitě se do ní zamiluje. Lotta je ale zasnoubená s Albertem, který ale je mimo vesnici. Wetrher to akceptuje a nepodniká žádné kroky, ale pravidelně navštěvuje Lottu a její rodinu. Lotta žije jenom s otcem a s malými sourozenci o které se stará a nahrazuje jim matku. Z Lotty a Werthera se stanou dobří přátelé. Když se Albert vrátí z města zpět seznamuje se s Wertherem a stanou se z nich přátelé. Albert dovoluje Wertherovi navštěvovat Lottu a občas je nechá samotné.  Albert a Werther si rozumějí i když mají občas rozdílné názory. Werther začíná mít deprese když vídá Lottu a Alberta společně. Na nějakou dobu se Werther odloučí od Lotty a Alberta aby na Lottu zapomněl a užívá si venkovského života. Přijímá místo u vyslance které mu domluví jeho přítel Vilém kterému píše. Werther se ale dostává do problémů kvůli svým názorům a opět začíná myslet na Lottu. Kvůli ní dává výpověď a vrací se zpátky do vesnice. Tam zjistí že během jeho nepřítomnosti se Lotta s Albertem vzali a opět začíná mít deprese. Opět začne navštěvovat Lottu, ale Albertovi se to už nelíbí a začíná na Werthera žárlit. Albert požádá Lottu aby si promluvila s Wertherem a řekla mu aby nechodil tak často. V tu dobu si Lotta ale uvědomuje že něco cítí k Wertherovi a neví jak to vyjádřit. Wertherovi se vyznat však nestihne,  protože Werther už je rozhodnutý že se zabije, a tak napíše Albertovi dopis kde ho žádá zda by mu nepůjčil pistoli. Albert mu vyhoví aniž by věděl co s ní chce Wether dělat.

O půlnoci toho dne se Werther zastřelí.

 

Autor: Johann Wolfgang Goethe  (1795 – 1805)

Evropská literatura 18. století

Preromantismus(předcházel romantismu) – důraz na city prostého člověka, důraz na hloubku vášně, právo člověka na neomezení citový život

Lit. skupina  – Sturm und Drang – v češtině „Bouře a vzdor“ německé preromantické hnutí 18.stol., důraz na city

 

Další autoři: Gottfried August Bürger – Lenora, Divoký lovec, Císař a opat

Friedrich Schiller – Loupežníci, Don Carlos, Záruka

Johann Gottfried von Herder – Lidové písně, Pojednání o původu řeči, Slovanské národy

 

J.W.Goethe – německý básník, prozaik, dramatik

– historik umění a umělecký kritik, právník a politik, biolog a stavitel

– Vystudoval práva a přírodní vědy

– hodně cestoval

– ve vyšším věku velmi často navštěvoval Čechy, především lázeňská města

– K jeho přátelům patřil Ludwig van Beethoven, který některá jeho díla zhudebnil

Díla: Faust, Prometheus, Král duchů

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!