Utrpení mladého Werthera – čtenářský deník

 

Kniha: Utrpení mladého Werthera

Autor: Johann Wolfgang Goethe

Deník přidal(a): UnsupportiveSupport

 

 

 

 

Literární teorie

 

Téma a motivy

Téma – Příběh volnomyšlenkářského Werthera, který se zamiluje do zadané Lotty a není schopen se vyrovnat s odmítnutím a jeho následná sebevražda, vycházející z psychických problémů umocněných náročnou situací.

Motivy – láska, nešťastná láska, vztah, sebevražda, příroda, rozpor emocionality a racionality, rozpor venkova a města, milostný trojúhelník, deprese

 

Kompozice

 • chronologicky – přímá časová návaznost děje
 • prvky kronikářské kompozice – dílo rozděleno na dopisy od Werthera Vilémovi (malá část je adresována Lottě)
 • prvky retrospektivy

 

Vypravěč

 • ich-forma, personální vypravěč – Werther

 

Vyprávěcí způsob

 • přímá řeč

 

Jazykové prostředky

 • Román je psán spisovným jazykem se zastaralými výrazy (historismy, archaismy). Autor používá hodně přívlastků (epitet), barvitě líčí prostředí, myšlenkové pochody postav. Vše je psáno poeticky emotivně.

 

Děj

Převážná část díla je psána formou dopisů od Werthera svému příteli Vilémovi. Konec je dopsán “vydavatelem” a popisuje poslední chvíle Werthera před sebevraždou.

Werther se stěhuje na vesnici, aby unikl měšťanskému stereotypu a snaží se užívat volnosti života na venkově.  Po nějaké době, kdy si užívá samoty, jede Werther na ples v kočáře s několika přítelkyněmi. S nimi jede také Lotta. Mladé, půvabné, které má od matčiny smrti na povel celou domácnost. Lotta se má provdat za Alberta, dobrého a poctivého úředníka, který je nyní na cestách. Na plese tančí s Wertherem, který se do Lotty zamiluje.

Od tohoto dne ji navštěvuje skoro denně a a tráví společně spoustu času (procházky, dlouhé rozhovory,…). Po čase přijíždí Albert. Werther prožívá vnitřní konflikt. Je zamilován do Lotty, ale rozum, že už patří někomu jinému. Po chvíli podlehne dopisům Viléma, aby přijal zaměstnání na velvyslanectví a odjíždí zpět do “městského způsobu života”. Seznamuje se zde s dívkou, která mu připomíná Lottu a tráví s ní nějaký čas, ovšem jejich vztah neni stejně naplňující jako jeho vztah s Lottou a jeho deprese a další psychické problémy narůstají. Mezi ním a jeho nadřízeným dochází k neshodám a v kombinaci se znechucením z vyšší společnosti se vrací na venkov za již vdanou Lottou.

Werther se začíná opět stýkat s Lottou. Albert začíná trochu žárlit, avšak jeho galantnost a povaha mu nedovoluje nahlas vyslovit svou nevoli. Před Vánocemi odjíždí Albert navštívit známé, Werther se opět schází s Lottou. Vyznává jí svou lásku. Ta poznává, že Werthera nejspíš také miluje, avšak její čest jí nedovolí klamat manžela. Werther odchází domů, napíše dlouhý dopis Lottě a pošle k Albertovi sluhu s prosbou o vypůjčení dvou zbraní, které dle svého tvrzení má na cestu, kterou hodlá vykonat. I když Lotta tuší Wertherův účel, sluhovi je předává.

Werther se o půlnoci téhož dne pokusí o sebevraždu, která se mu nepovede a je pouze v kritickém stavu. Ráno je nalezen sluhou, který jde neštěstí oznámit otci Lotty. Před polednem Werther umírá i se svými nenaplněnými city. Je pohřben u dvou lip; v místě, které si sám určil.

 

Hlavní postavy

 • Werther – pravý poeta, romantik, umělecký přístup k životu, bohém, nechává se řídit emocemi, stupňující se deprese/mentální problémy, opovrhuje namyšleností a pýchou;
 • nejdříve vážený úředník → stěhuje se na venkov → nešťastnou láskou vyhnán zpět na velvyslanectví → návrat → sebevražda
 • Lotta – věrná, svědomitá, půvabná; sirotek, stará se o sourozence, zasnoubena s A, chce se s ním vzít, nejspíš se zamiluje i do W, nepřiznává si to, odmítá vztah s W
 • Albert – věrný, oddaný, svědomitý; snoubenec → manžel L, přítel W – kvůli lásky W k L ochlazení vztahů
 • Vilém – blízký přítel W, adresát většiny dopisů


💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!