Zbabělci – čtenářský deník

Kniha: Zbabělci

Autor: Josef Škvorecký

Deník přidal(a): Janky

Přidáno na: Studijni-svet.cz

 

 

 

 

československý spisovatel, Praha 1966

Doba a místo děje: Květen 1945, Období osvobozování Československa od německé okupace, Kostelec

Námět: Prožívání osvobození z pohledu mladého muže.

 

Hlavní myšlenka: Hledání smyslu života, radosti života a důležitých věcí v životě, opakující se kolotoč hudby (Jazzová skupina) a dívek, jenž je nadřazený věcem, které se dějí okolo (Němci, SSR apod.)

 

Charakteristika hlavních postav:

Danny Smiřický – dvacetiletý muž, vystudoval víceleté gymnázium, náruživý romantik a hráč na saxofon, průměrný vzhled, vysmívá se přehnaným reakcím lidí na odehrávající se situace, narukoval ke vznikající armádě, zúčastnil se bojů proti ustupujícím němcům

Irena – Cíl Dannyho milostných snah

Benno Mánes – člen Jazz skupiny, přítel Dannyho, pěkná sestra

Helena – Bennova přítelkyně

Přema – „Velitel“ skupiny připravující se na boj

Harýk – člen Jazz group

Lexa – Člen Jazz group – příhoda s nacistickou dívkou Trudi

Hrob  – hrdinně padl

Zdeněk – Irenčin kluk

Lucie – Harýkova dívka

Doktor Šabata – Hlavní vyjednavač mezi Národním výborem a Němci

Čemelík – člen vedení armády, ranila ho mrtvice (y)

Kuřátko – člen vedení armády

Prudil – původní starosta Kostelce, poté pobočník pro věci české, poté starosta

doktor Bohadlo – Velitel Dannyho hlídky

Berta – fotograf

Mamka – Paní Smiřická

Taťka  – Pan Smiřický

Angličani

 

Plán Kompoziční

A) Rozdělení na části:

Prolog – předmluva není součástí příběhu

Rozdělení na dny

B) Řazení děje – Chronologicky, In medias res

C) Hlavní dějové linie

– Osvobozování Kostelce, Balení Irenky

Vedlejší dějové linie – Angličani, Trudi, germánská šlechta,

D) spojení děje s hlavní postavou

Danny se účastní všech událostí, o kterých kniha vypráví. Těsné

E) Slohové postupy: Vyprávěcí, popisný, úvahový, informační

F) Ich forma

 

Jazykový plán

A) Volba slov

Spisovná

– neutrální: pán, paní    – hovorové výrazy: Koncentrák, svlíkali

Nespisovná

Obecná: Voni, starej, eště

Expresivní: Hovno, Do prdele apod.

Cizí slova: Well, thanks, bitten sie, sprechen sie , etc.

 

B) Stavba vět

Krátké věty v přímé řeči, dlouhé věty popisné

Druhy vět podle postoje mluvčího

Oznamovací, tázací, rozkazovací, zvolací, přací

 

C) Básnické prostředky:

Personifikace: Světlo dělalo

Řečnická otázka: Sakra co tam dělaj. Proč do toho vlastně lezu?

Oxymorón: Pěkná fotka, ale jinak bylo hnusný ráno

Přirovnání: město bylo jako včera, měl vyzáž jako vrah

Apoziopeze: Nedokončená výpověď: Já nevím-

 

D) Zvukové prostředky

 

E) Poměr řeči autorské a řeči postava

Krátké věty přímé řeči v poměru přibližně 1 ku 10 k autorské řeč

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!