Antigona – čtenářský deník

 

Kniha: Antigona

Autor: Sofoklés

Deník přidal(a): v

 

 

 

Obecné informace o Antigoně

 • literární druh a forma : drama                                  
 • literární žánr: tragédie

 

Hlavní postavy

 • Antigona
  • dcera krále Oidipa, sestra Eteokla, Polyneika a ismené, snoubenkyně Haimona
  • hrdá, odhodlaná, velmi odvážná, spravedlivá, silná osobnost, stojí si za morálními     zásadami
 • Ismené
  • sestra antigony, milostný vztah s Kreontem
  • bojácná, citlivá, tvárná, nerozhodná
 • Kreon
  • Antigonin strýc ( bratr Oidipovy choti)
  • thebský vladař, myslí si, že je víc než bůh, sobecký, tvrdohlavý, povýšený
 • Haimon- snoubenec Antigony, Kreonův syn, milující
 • Sbor thébských starců- 15 kmetů, vládcových rádců

 

Vedlejší postavy

 • Teiresiás- slepý, veden otcem
 • Eurydiké- manželka Kreonta
 • 1. a 2. posel
 • Megareus
 • Náčelník sboru

 

Děj

Antigona se narodila králi Oidipovi a jeho ženě Lokastě. Měla sestru Isméné a bratry Eteokla a Polyneika. Po smrti Oidipa se ujali vlády jeho dva synové. Eteoklés ale svého bratra zbavil vlády a vyhnal ze země. Polyneikes spolu s cizím vojskem podniknul výpravu proti Thébám, při níž oba bratři zahynuli.Kreón, jejich nástupce, Eteokla řádně pohřbil, Polyneika, kterého však považoval za vlastizrádce zakázal pohřbít. Antigona však Polyneika  pohřbila s příslušnými obřady. Ismené ji přemlouvala, aby to nedělala. Antigonu chytil hlídač a odvedl ji před Kreona. Antigona vysvětlila, že si myslí, že udělala správně, protože zákony bohů mají větší moc, než Kreonův příkaz. Kreon byl pobouřen, už jenom tím, že se mu vzepřela žena a potrestal ji tím, že ji dal uvrhnout do skalní kobky. Kreonův syn Haimon, který otce respektoval, se pokoušel přemluvit Kreonta, aby Antigonu, kterou miloval pustil, ale byl to marný pokus. Kreonta přesvědčil až věštec Teiresías, který už jednou Kreontovi věštil a pomohl mu zachránit město. Kreon nakonec ustoupil, ale v tom okamžiku přišel posel se smutnou zprávou – Antigona se oběsila. Když ji uviděl Haimon, vzal si mečem život a a tak učinila z žalu i Haimonova matka Eurydiké. Kreon, zdrcen žalem a pocitem viny, se chtěl také zabít, ale náčelník sboru mu řekl, že jeho trestem bude samota a život s vědomím, že zavinil smrt 3 lidí.

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!