Bible – čtenářský deník – záznam knihy

Kniha: Bible

Autor: Neznámý

Deník přidal(a): OP Gamer CZ

Přidáno na: Studijni-svet.cz

 

 

 

 

Autor: neznámý

Název díla: Bible- Genesis (stvoření)- Starý zákon

Datace: 12 st. Př.n.l – 2 st. Př.n.l

 

Kulturní a literárněhistorický kontext:

  • Umělecký směr- Reformace (snaha vrátit církev k textu Bible, vrátit niternost víry)(14.- 16. St)
  • Literární kontext- Celosvětová literatura

 

Druhová charakteristika:

  • Literární forma: próza
  • Literární druh: epika
  • Literární žánr: báje (pověst)

 

Jazykové prostředky:

  • Podoba národního jazyka: Archaické výrazy
  • Umělecké prostředky: asyndeton (vynechávány spojky, fig. syntaktická)

 

Prostředí: nedá se přesně určit. (počátek světa, zaplavený svět, Jeruzalém, Sodoma a Gomora-města …)

 

Postavy: Búh- Smyšlená postava, která vytvořila vše na Zemi. (den, noc, lidi …)

: Eva- Zavinila to, že byli spolu s Adamem vyhnáni z Edenu, kvůli tomu, že snědla zakázané ovoce a Adam přesvedčila take jíst.

: Adam- Původně Měl být pomocníkem Dya, ale nakonec ho Bůh uspal, vyňal z něj žebro a vytvořil z něj ženu. A tak vznikl pár Adam a Eva.

: Noé- Postavil Archu a zachránil od každého druhu (zvířata, člověk) pár.

: Jákob- Třetí praotec Izraelského národa, Izákův syn, 12 synů, otec např. Josefa. Žil 147 let.

: Kain- Nejstarší syn Adama a Evy. Zabil svého bratra Ábela, protože bůh nepřijal jeho oběť. Podle toho se take říká Kainovo znamení.

: Ábel- Druhý syn Adama a Evy. Mladší, než Kain. Byl pastýřem ovcí. (Jeho oběť Búh přijal)

: Abraham- Je vzor „Božího” muže, podřídil Božímu povolání.

: Izák- Jeho otec byl Abraham a  matka byla Sára. Abraham ho chtěl obětovat, ale nakonec mu anděl řekl, že Izáka obětovat nemá. (To byla zkouška od boha.)

: Josef- Syn Jákoba (nebyl otcem Ježíše !!)

: Sára- Manželka Abraháma, matka Izáka, její původní jméno- Saraj. Izáka porodila ve velice pozdním věku.

: Rebeka- Manželka Izáka, měla syny Jákoba a Ezaua.

 

Sám si myslím, že toto dílo se v současnosti využívá pouze k náboženským vyznáním např. Křesťanství… , v kostelech na farách, ale nemyslím si, že je špatné se s tímto dílem seznámit.

Dílo se mi četlo trochu hůře než jsem si původně myslel, že se číst bude. Tuto knihu bych si nejspíš nevybral jen tak na to “počtení”. Moc mě ta kniha nezaujala, ale díky tomu, že ji potřebujeme k maturitním zkouškám, se to dalo “překousnout”.

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!