Funkční styly

Chcete-li napsat vytoužený konkrétní text, existují případy, kdy nemusí stačit zvládat pravopis nebo mít přečteno ani stovky knih. K určitým slohovým útvarům je totiž potřeba znát pravidla funkčních stylů. Tyto styly se dělí do skupin dle funkce textu a obvykle i sledují různé cíle. Správně napsaný text tak často není záležitost domácích úkolů do školy. V běžném životě totiž nejednou potřebujeme napsat třeba oficiální dopis nebo reklamaci.

 

Na jednu stranu je zcela jistě pravda, že si konkrétní pravidla daného útvarů není žádný problém snadno vyhledat na internetu, není však na škodu si udělat malý přehled ve funkčních sty lech. Rozlišujeme je na:

 • Odborný styl (návod)
 • Prostěsdělovací styl (oznámení)
 • Publicistický styl (článek)
 • Umělecký styl (esej)
 • Administrativní styl (stížnost)
 • Řečnický styl (přípitek)

 

Již zmíněné slohové postupy také dělíme do kategorií:

 • úvahový
 • informační
 • popisný
 • vyprávěcí
 • výkladový

 

Abyste plně pochopili tématiku tohoto článku uvedeme příklad. Pokud byste chtěli napsat útvar, který je napsaný úvahovým slohovým postupem a zároveň patří do uměleckého stylu, může se jednat například o esej.

 

Pokud vás tento článek alespoň trochu zaujal, více se můžete dočíst na našem dalším webu:

Rozbory maturitních děl

Stránky Studijni-svet.cz fungují více než 7 let, nicméně tento web nebyl první, nejprve byly založeny stránky s literaturou, především s maturitními rozbory děl.

Read more

error: Content is protected !!