Hamlet – čtenářský deník

Kniha: Hamlet

Autor: William Shakespeare

Deník přidal(a): TerezTerka.k

Přidáno na: Studijni-svet.cz

 

 

 

 

HAMLET, PRINC / KRÁLOVIC DÁNSKÝ

 • drama (alžbětinské drama)
 • tragédie o 5 dějství ( jednání – scény – výstupy )

 

TÉMA:

Tragický příběh dánského prince Hamleta, který se snaží pomstít svého zavražděného otce. Nakonec se mu podaří vraha zabít, ale umírá spolu s ním. Filozofické úvahy prince Hamleta o smyslu žití (=monology).

 

Děj:

1.dějství :

I.1: Na hradě Elsinor koná na hradbách stráž Francisco. Za chvíli ho přijde vystřídat Bernardo a přichází i Horacio a Marcellus. Francesco odchází. Horacio nevěří, že ostatní viděli ducha, proto přišel. Když odbila jedna hodina, objevil se duch mrtvého krále Hamleta. Horacio s ním chce mluvit, ale duch mlčí a zmizí. Rozmluva o králi Hamletovi a norském králi Fortinbraovi, který zahynul a jehož syn proti Dánsku zbrojí a chce zpět zabavená území. Domluví se, že Hamletovi o duchovi poví.

I.2: Král Claudius posílá posly od Norska, aby přestali zbrojit a vyzývá Hamleta, aby už nesmutnil pro otce. Monolog Hamleta: matka si vzala měsíc po smrti  manželova bratra. Přichází Horacio, Marcellus a Bernardo a mluví s Hamletem o duchovi. Ten se rozhodne, že půjde příště s nimi.

I.3: V Poloniově domě se loučí Laertes před odjezdem do Francie se sestrou Ofelii a nabádá ji, aby byla opatrnější ve vztahu s Hamletem. Přichází Polonius a radí synovi, jak se chovat a dceři radí stejně jako předtím Leartes.

I.4: Hamlet, Horacio a Marcellus přichází na hradby. Hamletův monolog o špatných vlastnostech lidstva. Přichází duch a kyne Hamletovi, aby šel za ním. Hamlet i přes nabádání přátel odchází.

I.5: Hamlet rozmlouvá s duchem. Ten líčí, jak ho bratr zabil v zahradě (nalil mu jed do ucha) a manželka ho zradila. Prosí syna, aby ho pomstil, ale matku nechal být. Přichází Marcellus a Horacio. Hamlet je zapřísahá, aby nikomu nic neřekli a že se bude teď chovat divně a potrhle.

 

2.dějství :

II.1: Polonius posílá sluhu Reynalda za Laertem. Přichází poděšená Ofélie a vypráví o Hamletově divném chování. Polonius s ní odchází ke králi, aby mu sdělili, že důvodem princova bláznovství je láska k Ofélii.

II.2: Na královo pozvání přijíždí Rosencrantz a Guildenstern za Hamletem. Vrací se poslové – Fortinbras přestal zbrojit a potáhne na Polsko. Polonius říká králi o Hamletově lásce. Přijíždí herci a Hamlet po nich chce hru o vraždě krále, aby mohl sledovat Claudiovu reakci.

 

3.dějství :

III.1: Hamletův monolog jestli není lepší zemřít. Ofélie rozmlouvá s Hamletem a král s Poloniem jsou schovaní za závěsem. Hamlet tedy neblázní z lásky a král se bojí, že až se mu vrátí rozum, mohl by být nebezpečný. Proto ho chce poslat do Anglie. ( I královna tuší, že Hamlet neblázní z lásky.)

III.2: Herci hrají hru: Krále zabije muž jedem do ucha a vetře se královně, která slíbila věrnost králi. Claudia hra vykolejí a odchází. Královna volá Hamleta k sobě.

III.3: Král chce, aby Rosencrantz a Guildenstern s Hamletem do Anglie. Králův monolog – modlí se.

III.4: Polonius se schovává u královny za závěsem. Rozmluva královny s Hamletem – duch přichází znovu a chce Hamleta uklidnit, ale Gertruda ho nevidí a uvěří, že se Hamlet zbláznil. Hamlet matku uchopí, ona vykřikne, Polonius se ozve a Hamlet ho probodne. Pak nabádá matku, aby se vyznala z hříchů. Nakonec jde uložit tělo.

 

4.dějství :

IV.1: Král se rozčílí a nakáže odvézt Hamleta ještě před východem slunce.

IV.2: Hamlet uložil tělo a na žádost jde ke králi.

IV.3: Král se bojí reakce lidu, kdyby Hamleta zabil, proto ho vyšle do Anglie. Tam pošle dopis, aby ho zabili.

IV.4: Hamlet potkává v přístavu vojsko krále Fortinbrase – diví se, že vojáci jdou bojovat kvůli nesmyslu a on sám není schopný rozhodnout se pro pomstu.

IV.5: Ofélie truchlí a blázní po smrti otce. Přijíždí Leartes a obviňuje krále ze smrti svého otce. Král mu řekne, že může s viníkem Hamletem naložit, jak chce.

IV.6: Hamlet posílá dopis Horaciovi, že ho zajali piráti a že se vrátil do Dánska. Král domlouvá s Laertem pomstu – Laertes vyzve Hamleta na souboj. Namočí si meč do jedu a pokud se to nepovede, dá mu král napít jedu. Přibíhá královna a oznamuje, že Ofélie utonula, když věšela věnce na vrbu.

 

5.dějství :

V.1: Debata dvou hrobníků o tom, že by Ofélie neměla být pohřbená, protože spáchala sebevraždu. Přichází Hamlet s Horaciem a po nich pohřební průvod. Potyčka Hamleta s Leartem. Hamlet říká, že ji opravdu miloval.

V.2: Hamlet líčí Horaciovi, jak našel na lodi dopis napsaný králem a vyměnil ho za dopis, ve kterém psal, ať popraví jeho doprovod. Ostric přijde Hamletovi říct, že na něj král udělal sázku v souboji s Leartem. Všichni přichází. Hamlet bojuje s Leartem a získává bod. Král připije a pohár mu posílá. Hamlet se ale nenapije. Královna ho jde osušit a z poháru se napije. Leartes Hamleta napadne a zraní ho. Při boji si vymění meče. Hamlet Laerta zasáhne. Umírá královna. Leartes se přiznává Hamletovi a vinu svede na krále. Hamlet krále probodne a donutí ho vypít otrávený nápoj. Král umírá. Leartes umírá a Hamlet mu odpouští. Hamlet klesá a prosí Horacia, aby o jejich smrti podal zprávu. Fortinbras vyhrál a vrací se. Hamlet mu dává svůj hlas, aby se stal příštím dánským králem, a potom umírá. Přichází Fortinbras, nechává Hamleta odnést a vypálit čestnou salvu.

 

Hlavní postavy:

 • Hamlet – dánský princ
  • po smrti svého otce, ale ve skutečnosti je velmi moudrý
  • touží po pomstě za svého otce, ale má nedůvěru a pochybnosti ve vlastní sílu a odhodlání
  • melancholický intelektuál, zbrklý ( propíchl Polonia), vulgární (dvojsmysly k Ofélii), nepředvídatelný (šílenství – vymkne se mu z rukou), ironický a sarkastický
  • 2 tváře (šílená x milující Ofélii)
  • měl rád Horácia – nejlepší přítel
  • matku má rád, ale vyčítá jí, že rychle zapomněla na otce
 • Ofélie – dcera Polonia, sestra Learta a milovaná Hamleta
  • zbláznila se po smrti otce i proto, že ji Hamlet odvrhnul
  • působí labilně, utopí se – sebevražda
  • zmatená z Hamleta a jeho šílenství
  • nechá se sebou manipulovat – poslušná dcera
 • Gertruda – královna, Hamletova matka
  • při sporech se staví na Claudiovu stranu, ale Hamleta má stále ráda
 • Claudius – král, strýc Hamleta, bratrovrah
  • mocichtivý ( zabil bratra pro trůn)
  • přetvařuje se ( kvůli královně a hlavně kvůli lidu)
  • výbušný, boj s Hamletem (posílá ho Anglie)
  • povrchní lítost (modlí se, ale pak se tak nechová)
 • Laertes – bratr Ofélie, syn Polonia
  • dbá na čest rodiny, ale není úplně čestný (dohoda o jedu s králem)
  • Hamlet ho zpočátku obdivuje, protože umí bojovat
 • Horacio – jediný opravdový přítel Hamleta
 • Rozencrantz a Guildenstern – Hamletovi bývalí spolužáci, pozvaní králem, aby zjistili, proč Hamlet blázní
  • nástrojem Claudia – Hamlet jim nevěří – považuje je za zrádce
  • neví, co je v dopisu od krále
 • Polonius – králův rádce, otec Ofélie a Laerta
  • hraje si na důležitého a chytrého
  • vlezlý králi – na to doplatí
  • špehuje svoje děti

 

Motiv: šílenství

= Hamlet (předstírá ho, aby mohl pozorovat strýce – jeho tvář, myšlenky), Ofélie (zešílí doopravdy po smrti otce a Hamletova odmítnutí, protože jí řekl, že ji nemiluje, když jí lhal), šílená doba (chování matky a strýce, intriky, Hamlet na to poukazuje v monolozích)

 

Časoprostor :  Dánsko, hřbitov, hrad Elsinor, pobřeží, dům Polonia, ……

 

KOMPOZICE : chronologická

 • rozděleno na dějství, výstupy, scény
 • dialogy, monology (hlavně Hamletovi)

 

JAZYK :  tragédie = vyšší žánr (odpovídá tomu jazyk)

 • verš x próza
 • verš : vyšší vznešené postavy, v monolozích (Hamlet – filozofické prostředky, které dělají děj patetický = inverze, oslovení, zvolání, metafory = básnický obrazný jazyk
 • próza : nižší vrstvy (sluhové, hrobníci), hovorový jazyk, expresivní výrazy až vulgární, cynismus
 • Hamlet: monology x šílenství (erotické narážky, vulgarismy, …)

 

WILLIAM SHAKESPEARE (1564 – 1616)

 • Stratford nad Avonou
 • o jeho životě se toho moc neví
 • od 15 nestuduje – nemá soustavné vzdělání
 • průprava latiny, antické kultury a mytologie
 • otec ve finančních problémech
 • brzy se oženil s Anne Hethaway
 • 2 dcery a jeden syn
 • po roce 1587 se objevuje v Londýně, kde se živí jako herec
 • 1592 už je dablovaným dramatikem
 • zaujal nejprve komediemi
 • nikdy nebyl za hranicemi Anglie
 • mistrný jazyk – jak próza, tak blankvers (= nepřízvučný 5ti stopý jamb)
 • stovky slovních hříček a nových slov
 • 1594 zakládá a podílí se na Společnosti lorda Komorčího – později služebníci krále – hráli soukromě pro královský dvůr
 • 1599 hrál v novém divadleThe Globe
 • 1613 divadlo The Globe vyhořelo
 • na sklonku svého života se odstěhoval zpátky do Stratfordu, kde se věnoval psaní sonetů, ale nezanechal ani dramatické tvorby
 • zemřel 23. dubna 1616, ve stejný den jako se narodil
 • pochován ve Stratfordu

 

Tvorba : napsal celkem 154 sonetů a 39 her (3 hry jsou sporné)

 • Shakespearovský sonet – 12 + 2 – poslání
 • Překlady do češtiny v době národního obrození
 • Moderní až na konci 19.století: Josef Václav Sládek
 • Součastní: Jiří Josek, Martin Hilský – přeložil celého Shakespeara

 

Komedie :

 • postaveny na situačním i verbálním humoru
 • vždy čerpá z přímých lineárních pramenů (z Antiky) i společnosti (Platus, Boccaccio, …)
 • často obhroublé a lechtivé
 • často mizí komediální prvky s jinými (komedie s tragedií)
 • celkově 13 komedií – Marné lásky snaha, Zkrocení zlé ženy, Sen noci svatojánské, Mnoho povyku pro nic, Kupec benátský, …

 

Historické hry :

 • téměř výhradně čerpá z Anglické historie, vykládá jí účelově (z ponouknutí Alžběty – propaganda její vlády)
 • často stoletá válka – Válka růží
 • 11 her – Jindřich VI., IV., VII., Richard III., II., Eduard III., …
 • V českém kontextu se příliš nehrají

 

Tragédie :

 • semknuté, formálně mistrné
 • využívají antickou konstituci i náměty
 • postaveny na silných motivacích postav – největší charaktery všech dob
 • většina postav umírá a často zbytečně – pro efekt
 • duchové, oživlé mrtvoly, žárlivost
 • 10 tragédií – Romeo a Julie (1595), Julius Caesar, Hamlet, Othello, Král Lear, Mackbeth, Antonius a Kleopatra, …

 

Romance :

 • pohádková dobrodružství plná magie a snů
 • velmi populární u konce kariery
 • propojení komediálních, tragických a magických prvků
 • hrdina kouzelník – kouzla i na jevišti
 • 6 romancí – Cymbelín, Zimní pohádka, Bouře, …

 

RENESANCE = ZNOVUZROZENÍ

 • znovuzrození antiky, humanismu, založeno na rozumu
 • přelom 13. a 14. Století, někde až do 16. a počátku 17. Století
 • šířila se z Itálie přes Francii do Anglie a Španělska
 • v každé zemi trochu jiný průběh
 • rozvoj myšlení, kultury, umění, vědy, poznatků o světě jako takovém
 • změna náboženské situace
 • poč. 16. století rozpad katolické církve na katolickou a protestantskou
 • období dominující rozumu, ale odklon od víry není
 • znovu objeveny antické texty
 • rozvoj obchodu a měst
 • Astronomie : Koperník a heliocentrismus
 • vznik prvních bank
 • objev Číny a Indie
 • období obrovského rozmachu
 • Architektura : sloupy, arkády, klenby, kupole, sgrafita,… (Florencie, Litomyšl, Telč, Michelangelo, Bramante)
 • Výtvarné umění : vynález sbíhavé perspektivy, Michelangelo – Sixtínská kaple , Leonardo Da Vinci, Donatelo – sochař
 • Hudba : pracovala s polyfonií – vícehlas (Orlando di Laso, Palestina)
 • Literatura : měnila se velmi výrazně – náboženství do pozadí – existence člověka na světě – některé se mění (román) – vznik sonetů (4,4,3,3 nebo 12,2) – vzniká balada (většinou tři osmiveršové strofy + čtyři veršové poslání) – eposy


💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!