Macbeth – čtenářský deník

 

Kniha: Macbeth

Autor: William Shakespeare

Deník přidal(a): Martina Hladíková

 

 

 

William Shakespeare (1564-1616)

 • Básník, dramatik (psal sonety= milostné téma, 4-4-3-3 sloky)
 • Narozený ve Stratfordu nad Avonou.
 • Již v 18 letech se oženil a s manželkou měl 3 děti.
 • Později odchází do Londýna, kde nejprve hraje, poté i píše hry.
 • Založil divadlo The Globe (s kruhovým jevištěm).
 • Svá díla píše veršovaně, používá blankvers a mísí komické i tragické prvky.
 • Děj se odehrává mimo Anglii.
 • O jeho životě se dochovalo velmi málo záznamů, existuje mnoho různých spekulací (datum narození, sexuální orientace, jemu přisuzovaná díla ve skutečnosti psal někdo jiný).
 • Zemřel v den svých narozenin.

Díla

 • Romeo a Julie – nejslavnější Shakespearova hra, tragédie o lásce dvou veronských milenců, kteří pocházeli ze dvou znepřátelených rodů Monteků a Kapuletů.
 • Hamlet – tragédie o dánském princi Hamletovi, který chce pomstít vraždu svého otce.
 • Othello – další slavná tragédie, jejímž hlavním tématem je žárlivost.
 • Sen noci svatojánskékomedie o lásce.

 

Postavy:

 • Macbeth – Šlechtic a generál skotských královských vojsk. Později se stává skotským králem. Zalíbí se mu moc a sláva tak moc, že touží stále po větší. Ovládá ho jeho žena Lady Macbeth, pro kterou je ochoten udělat naprosto cokoliv, včetně zabití jiného člověka. Myslí jenom na svůj a manželčin užitek, je sobecký a ctižádostivý.
 • Duncan Dobrotivý – Skotský král. Je spravedlivý a čestný, svými poddanými oblíbený. Má syny Malcolma a Je zabit Macbethem.
 • Banquo – Generál skotských královských vojsk. Když se spolu s Macbethem dozví o proroctví, začne ho Macbeth považovat za velkou hrozbu a zabije ho. Banquo se do děje vrací v podobě ducha. Má syna Fleanceho, který přežije.
 • Lady Macbeth – Macbethova manželka a skotská královna. Je ještě krutější a podlejší než Macbeth. Dokáže ovládat Macbetha tak, aby ji poslouchal na slovo. Donutí zabít Duncana, protože se tak její manžel stane králem a ona královnou. Po smrti Matbetha se v ní probudí špatné svědomí nad všemi činy, které způsobila a zešílí.
 • Malcolm – Syn Duncana Dobrotivého. Do jeho smrti byl právoplatným dědicem trůnu, ale správně viděl v Macbethovi velké nebezpečí a věděl, že by ho zabil. Uprchl do Anglie a tam se připravoval na útok proti Macbethovi.
 • Macduff – Fifský vládce. Najde mrtvého krále Duncana a protože tuší, že za smrtí stojí Macbeth, uprchne do Anglie. Později se rozhodne připojit k Malcolmově armádě, aby pomstil Macbethovu vraždu své rodiny. Byl jako jeden z mála schopný Macbetha zabít, protože se narodil císařským řezem mrtvé matce.
 • Čarodějnice – Tři neznámé ženy, které několikrát prozrazují osud Macbetha i Banqua. Jsou to tajemné a záhadné postavy, nikdo o nich nic neví. Nikdy se ve svých věštbách nemýlí.

 

Obecně kulturní kontext:

 • 14.-17. st., Renesance
  • Znovuzrození Antiky a její kultury (umění starověkého Řecka a Říma)
  • V centru dění stojí člověk, důraz se klade na světskou stránku života
  • Rozvoj vědních oborů (lékařství, astronomie – např. Koperník, Galilei, Bruno)
  • Objev knihtisku (Johannes Gutenberg) – knihy se díky němu rychleji šířily
  • Objevují se komedie, tragédie, eposy
  • Náboženská literatura stojí v ústraní, převažuje světská literatura
  • Humanismus = jedna ze složek renesance, soustředil se na studium člověka
 • Autoři této doby: Dante, Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio, Francoise Villon, Francoise Rabelais, Hynek z Poděbrad, Jan Blahoslav

 

Děj:

Generálové královských vojsk Macbeth s Banquem přijíždějí do rodné země po vyhrané bitvě. Cestou narazí na tři čarodějnice. Macbethovi prorokují několik věšteb včetně té, že se stane příštím skotským králem. Podle proroctví však dalším dědicem po Macbethovi nebude jeho potomek, ale syn Banqua.

Časem se jednotlivé věštby začnou plnit. Macbeth o podivných ženách poví své ženě, která Macbetha přesvědčí, aby stávajícího krále Duncana zabil a stal se tak králem, jak říkalo proroctví. Macbeth to učiní a opravdu se stává skotským králem. Hned po smrti prchají Duncanovi synové Malcolm a Donalbain ze země.

Macbeth sice vládne, ale nemůže přestat myslet na druhou část věštby, která odkazovala na příštího panovníka. Bojí se, že přijde o svojí moc, tak se rozhodne zabít Banquema a jeho syna Fleance, který přežije.

Další věštba říká, že Macbeth nebude zabit mužem zrozeným z ženy a nebude přemožen do té doby, než se Birmanský les nepřiblíží k jeho hradu. Součástí proroctví je také to, že by si měl dát pozor na šlechtice Macduffa. Macbeth nelení a nechá Macduffa a jeho rodinu zabít, ale Macduff se zachrání.

Mezitím se syn zemřelého krále Malcolm chystá zabít Macbetha. Jeho vojáci vzali větve z Birmanského lesu, aby se za ně skryli, takže vypadalo, jako kdyby se les hýbal. S Macbethem se utká Macduff, který mu uřízne hlavu. Narodil se totiž mrtvé matce, proto byla splněna i tato věštba. Králem se stává Malcolm.

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!