Kladivo na čarodějnice – čtenářský deník

Kniha: Kladivo na čarodějnice

Autor: Václav Kaplický

Deník přidal(a): Jerry

Přidáno na: Studijni-svet.cz

 

 

 

 

Nakladatelství: Československý spisovatel
Počet stran: 348

Obsah:

Vše začalo tím, že žebračka Maryna Schuchová chtěla ukrást svěcenou hostii z místního kostela pro svoji přítelkyni. Ta jí řekla, že potřebuje svěcenou hostii, aby jí kráva dojila. Za hostii jí slíbila mouku na lívance. Žebračka měla hlad, a proto souhlasila. Hostii v kostele nespolkla, což zpozoroval ministrant a oznámil to fanatickému faráři Schmidtovi, žebračka byla obviněna z čarodějnictví a uvězněna v losinském zámku. Na Losinský zámek bylo svoláno panstvo, aby o žebračce rozhodlo. Fanatik Schmidt, který tvrdil, že Schuchová je čarodějnice, navrhl olomouckého advokáta Bobliga z Edelstadtu, který proslul jako inkvizitor v čarodějnických procesech, aby případ vyšetřil. Ten přijel i se svým pomocníkem, hrbatým Ignácem, který byl všem odporný. Inkvizitor Boblig začal vyslýchat žebračku, která při mučení usvědčila také svoji kamarádku Groerku a Davidovou.

Boblig chtěl pouze získat bohatství, nezáleželo mu na spravedlnosti procesu, proto chtěl, aby tyto procesy byly co nejdelší a vyslýchaným prostřednictvím kata sliboval svobodu, když usvědčí ty nebohatší měšťany a řemeslníky.

Učený Děkan Lautner ho ale prohlédl, Boblig se ho začal obávat, a proto ho také obvinil z čarodějnictví. Bobligovi pomohlo hlavně to, že na děkanství jako kuchařka sloužila mladá pohledná dívka Zuzana Voglická, které se děkan před lety, po velkém požáru v Šumperku ujal a měl ji rád jako vlastní dceru. Boblig tedy nechal nejdříve zatknout Zuzanu a později také děkana potom co ji mučením donutil vypovídat proti sobě samé i proti děkanovi.

Mezitím byly prováděny exekuce, při nichž bylo upáleno mnoho bohatých měšťanů i měšťanek.

Boblig začal děkana vyslýchat. Přestože měl děkan silnou vůli při jednom výslechu, po několikátém mučení, se přiznal, sice poté vše odvolal, ale Boblig z Edelstadtu to ignoroval. Nakonec byl také odsouzen k smrti upálením. Přesto odmítal vyzpovídat se ze svých hříchů s tím, že žádné nespáchal. Do konce svého života popíral jakoukoli vinu. Ještě před smrtí byl degradován z duchovního stavu a odevzdán světské spravedlnosti. Smrt mu byla „ulehčena“ tím, že mu na krk přivázali pytlík se střelným prachem. Císař nakonec Bobliga odvolal, protože ani on sám nevěřil v pravdivost výpovědí osob přiznaných u mučení. Než se tak ale stalo, stihl si Boblig z Edelstadtu přijít na slušné jmění, protože byl placen hraběnkou na Losinách a navíc vždy zabavil majetek popravených osob s tím, aby byly pokryty soudní výlohy.

 

Rozbor textu:
Kladivo na čarodějnice je historický román Václava Kaplického z roku 1963, podle kterého natočil režisér Otakar Vávra stejnojmenný film. Název díla je překladem názvu latinského spisu Malleus maleficarum, podle něhož se inkvizitor řídil a který si jemu podobní oblíbili. (Obsahuje teologický výklad temných nadpřirozených sil, zejména čarodějnic, a návody k jejich pronásledování.) Text knihy je prozaický a sleduje tři dějové linie. Jednu hlavní a více vedlejších. Za hlavní dějovou linii považuji tu, která se točí kolem děkana Lautnera. Vedlejší jsou o Bobligovy, ostaních čarodějnicích a měšťanech. Kniha je psána velmi čtivě a realisticky. Autor použil vyprávěcí slohový postup a prostěsdělovací styl, který se prolíná s popisným. Kniha je psána spisovnou češtinou s občasnými archaismy a historismy nebo hovorovými vyjádřeními.  V textu se objevují dialogy a zkrácení vět pro zvýšení napínavosti děje. + Vlastní jména + přirovnání + oslovení

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!