Král Lávra – čtenářský deník (2)

Kniha: Král Lávra

Autor: Karel Havlíček Borovský

Deník přidal(a): Lukasz Kozlowski

Přidáno na: Studijni-svet.cz

 

 

 

 

LITERÁRNÍ TEORIE:

Literární druh a žánr:

Poézie (Krátka, Satirická báseň s ponaučením jako v bajce)

Literární směr:

Realismus – Epigram (krátka, satirická báseň)

Slovní zásoba:

Spisovná, zastaralá humorná čeština. (důraz na krásu českého jazyka)

Stylistická charakteristika textu:

Jedná se o humornou, satirickou báseň vyprávějíci o Králi, kvůli blbosti kterého umírali lidé.

Vyprávěč:

Vyprávěčem je osoba, která přednáši báseň. JE to nestranná osoba sdílejíci nám tento příběh.

 

Postavy:

Král Lávra – Král s oslíma ušíma.Který zabíjel své holiče aby udržel svoje tajemství.

Kukulín – Královský holič, syn vdovy, který našeptál královo tajemství do staré vrby.

Vdova – matka Kukulína, která uprosila krále, aby nezabíjel její syna.

Červíček – dvorní umělec, který měl smyčec udělaný za staré vrby, do které bylo vyzrazeno tajemství.

 

Děj:

Král se stříhal jen jednou do roka v období Letnic. A po každé když se stříhal, následně nechával stít holiče. Matka jednoho s holiču (vdova), uprosila krále, aby nazabíjel její syna Kukulína, který viděl co má král pod vlasy. Král se slitoval a nechal si toto zabijení rozmluvit a udělal s Kukulína svého dvorního holiče. Kukulín po několika měsících nevydržel udržet královo tajemství a vyzradil ho staré vrbě, co má král pod vlasy.

Neurčitý čas po tom král pořádal koncert a jeden s umělců ztratil smyčec ke svému hudebnímu nástrojí. A tak si jeden udělal s větvé staré vrby.

Při koncertě basa vyzradila královo tajemství (kvůli smyčci ze staré vrby). Avšak kvůli tomu, že lid měl svého krále rád, se nic nestalo a lid uznal vyjímečnost svého krále jako běžnou věc. Král nenechal nikoho popravit, protože se nezjístilo, jak basa mohla vyzradit toto tajemství. A všichni žili svůj život tak jak ho žili před tím.

 

Kompozice:

Dílo je rozvrženo na 11 stranách, na kterých autor krátce (pomocí básně) popsal příběh o králi s oslíma ušima.

Prostor:

Irsko – Zámek, královský dvůr a radnice.

Čas:

Neurčitý.

Význam sdělení (hlavní myšlenky díla) :

Výsměch vládě jednoho krále a omezenosti panovníku.

 

LITERÁRNÍ HISTORIE: – společensko-historické pozadí vzniku

Politická situace (mocenské konflikty, aj.) :

České národní obrození. – zastavení úpadku češtiny, obnovení spisovného jazyka (kvůli germanizaci habsburků)

Základní principy fungování společnosti v dané době:

Poddanost, život v monarchii, jeden král, omezenost zákonů, vysoce postavená cenzura a omezena kritika.

Kontext dalšich druhů umění:

Dílo  nepřímo navazuje na většinu děl s doby narodního obrození. (I národní noviny a časopis slovan)

Kontext literarního vývoje:

Dílo se od jeho napsání vůbec nezměnilo.

 

AUTOR:

Život autora:

Narodil se v Borové u přibyslaví roku 1821. Byl básnik, ekonom, novinář a politik. V 9 letech odešel na rok do J9hlavy studovat němčinu, pochopil tam také některé národní rozdíly. Dostudoval gymnáísium v německém Brodě. Pak šel studovat filozofii v Praze.Po studiich začala jeho snaha o výchovu českého lidu. Ale vstoupil do kněžského semináře který byl vychován v protinárodním duchu. Pak od toho semináře odstoupil a odjel na rok jako vychovatel do ruska. Po svém návratu vydal své první dílo (obrazy z rus). Začal pracovat pro prážské noviny. Prosadil tam svojí kritiku známých českýchliterárních děl. Působil jako politik a vystupoval ostře proti  vládě. Pak ho vyhnali do Brixenu, tam ho hlídala policie a kontrolovala se jeho korespondence. Po několika letech ve vyhnanství podepsal protokol, kterým se zřekl svých veřejných aktivit a byl schopný se vrátit do německého Brodu. Po cestě se dozvěděl, že mu umřela manželka (na TBC). Pak se snažil přestěhovat do Prahy kde bydlela jeho dcera. Avšak bylo mu to umožněno až se zjistilo, že je smrtelně nemocný na TBC.   Zemřel ve věku 35 let na stejné posteli jako rok před tím jeho žena.

Vlivy na dané dílo:

Vliv na jeho dílo mělo národní obrození a jeho životní situace.

Vlivy na jeho tvorbu:¨

Stejně jako u díla. ( politické dění, životní situace).

Dalši autorova tvorba:

Obrazy z Rus, Epigramy, Křest Svatého Vladimíra.

 

LITERÁRNÍ KRITIKA:

  Dobové vnímání díla a jeho proměny.
 Dílo se považuje za univerzální, nepřímou kritiku politického dění tehdejši doby.

  Dobová kritika díla a její proměny:

Dílo se od svého napsaní vůbec nezměnilo.

  Aktuálnost tématu a zpracování díla:

Téma tohoto díla již není aktuální, ale myslím, že je dobré ho znát už jen kvůli nepříme kritice, kterou toto dílo zahrnujue. Aktuální části díla je jeho humor a ponaučení, krteré poukazuje na špatný lidský úsudek a špatnost některých činů.

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!