Lakomec – čtenářský deník (3)

Kniha: Lakomec

Autor: Moliére

Deník přidal(a): Sklenenka.23

Přidáno na: Studijni-svet.cz

 

 

 

 

Idea: Poukazuje na jednu z negativních lidských vlastností a to je lakomství a pokrytectví.

Literární druh a žánr: Drama, komedie.

 

Místo a čas děje: Děj se odehrává v roce 1670 v Paříží (Francie), převážně v Harpagonově domě.
Téma a motiv: Peníze ničí charakter osoby, lidské vztahy a citové vazby.

 

Kompoziční výstavba: Veselohra o pěti dějstvích odehrávající se v rámci jednoho dne.

Vypravěč: Střídání více ich-forem – použití dialogů.

Jazyk: Hra je psána prozaickou formou, což v té době nebylo obvyklé. Jazyk je spisovný. Nejčastějšími jazykovými prostředky jsou ironie a satira, nadsázka a metafora.

 

Literárně historický kontext:

Moliére (pravým jménem Jean-Baptiste Poquelin) byl francouzský herec, spisovatel a dramatik, který se narodil v roce 1622. Pocházel z měšťanské rodiny. Nejprve působil jako herec v jedné kočovné divadelní společnosti, později si založil společnost vlastní. Ve svých hrách často kritizoval a zesměšňoval společenské mravy své doby, snobskou morálku šlechty i celou církev. Měl tak často spory se dvorem, mezi chudinou ale byly jeho frašky a komedie velmi oblíbené. Později se proslavil i u královského dvora. Moliére zemřel v roce 1673 pár hodin poté, co na jevišti předvedl heroický výkon.

 

Díla: Pokrytec, Don Juan aneb Kamenná hostina, Misantrop, Zdravý nemocný.

Další spisovatelé v této době: Jean Racine, Pierre Corneille, Jean de la Fontaine.

 

Charakteristika hl. postav:
– Harpagon – starý lakomec, sobecký, nejdůležitější jsou pro něj peníze, dokonce důležitější než blaho
vlastních dětí
– Mariana – dívka z chudé rodiny, dcera Anselna
– Eliška – dcera Harpagona, miluje Valéra, odmítá se provdat za Anselna
– Kleant – syn Harpagona, zamilovaný do Mariany
– Valér – miluje Elišku, pracuje v době Harpagona, snaží se mu zalíbit
– Anselm – starý bohatý muž, milý, dobrosrdečný člověk
– otec Mariany a Valéra

 

Obsah díla: Hlavní postavou je Harpagon, který je velmi lakomý. Usmyslí si, že si vezme za ženu mladou chudou dívku Marianu pod podmínkou, že dostane nějaké věno. Svým dětem – Elišce a Kleantovi – už nápadníky vybral; staré a bohaté. Pro syna vybral bohatou vdovu, přestože Kleant miluje krásnou mladou Marii, do které se ale Harpagon zakoukal sám. Pro dceru naopak našel zámožného starce Anselma. Děti jsou proti, oba dva jsou již zamilovaní. Eliška do Valéra, sluhy jejího otce, a Kleant do Mariany, kterou si chce vzít Harpagon. Nechtějí mu to však říci, protože se bojí jeho reakce. Mariana je jednoho dne pozvána k Harpagonovi na návštěvu, kde se Kleant přizná, že ji miluje a vznikne hádka. Harpagonovo šílenství způsobí ztráta zlatých dukátů (během hádky), které mu vezme sluha Čipera (Štika), aby tak pomohl svému pánovi Kleantovi. Když to lakomec zjistí, podezřívá každého ve svém okolí. Jako prvního člověka vyslýchá Valéra, přičemž dojde k nedorozumění. Jelikož Valér o krádeži neví, myslí si, že je obviňován z lásky k Elišce, a tak se k tomu přiznává. Harpagon si tedy myslí, že zloděje našel. Pořádá další večeři, kam jsou pozváni Mariana a Anselma, kterému přislíbil svou dceru. Při rozhovoru u večeře vychází najevo překvapení – ukáže se, že Valér je Mariany ztracený bratr a Anseln je jejich otec. Kleant vrací otci jeho truhlu s tím, že schválí sňatek jeho s Marianou a Valéra s Eliškou. Harpagon souhlasí. Anselm dává věno svým dětem.

 

Ukázka: Dialog mezi Harpagonem-lakomcem a Štikou-sluhou Harpagonova syna:

Harpagon: …Nestůj tady jako tvrdý y a nečíhej, co se kde semele, aby ti z toho něco káplo. Já nechci mít pořád v patách špicla, křiváka s krysíma očima, co všude čmuchá a strká nos do všeho, co dělám, slídí, kde by co ukrad, a nejradši by sežral všecko, co mám.

Štika: Jak hrome chcete, aby vás někdo okrad? Vás a okrást, to mě podržte, když všecko zamykáte na deset západů a ve dne v noci se od toho nehnete?

Harpagon: Zamykat si budu, co chci, a hlídat si to, kdy a jak bude potřeba. – (Stranou) Není to jeden z těch čmuchalů, co špiclujou po domácnostech? Snad proboha neví, kde ty prachy mám. (Nahlas) Snad nejseš z těch, co o mě rozhlašujou, že doma schovávám bůhvíjaký prachy?

Štika: Vy doma schováváte bůhvíjaký prachy? Harpagon: To jsem neřek, ty darebáku!
(Stranou) Do prkýnka!…


💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!