Romeo a Julie – čtenářský deník (8)

 

Kniha: Romeo a Julie

Autor: William Shakespeare

Deník přidal(a): Filip112

 

 

 

 

Poprvé vydáno v roce 1597 v Anglickém království

Literární druh – drama

Žánr – tragédie

 

William Shakespeare

Byl anglický básník, dramatik a herec, žijící v letech 1564 – 1616. Je považován za největšího anglicky píšícího spisovatele a celosvětově nejvýznamnějšího dramatika.  Napsal okolo 38 dochovaných her, 154 sonetů, dvě dlouhé epické básně a několik dalších děl. Jeho hry byly přeloženy do všech významnějších jazyků.

 

Jedná se patrně o jeden z nejznámějších milostných příběhů v historii světového dramatu. Děj se odehrává v 16. století v italských městech Verona a Mantova.

 

Charakteristika hlavních postav

 • Romeo Montek– mladý hoch z rodu Monteku, zamilovaný do spanilé Jůlie (byl pro ni schopný udělat cokoli), romantik, citlivý, odvážný, nechce spory
 • Julie Capuletová – krásná mladá 14ti letá dívka, oddaná Romeovi, tajně se vdala, citlivá, nemá dobrý vztah k rodičům, ale má ráda svou chůvu, laskavá
 • Otec Lorenzo (Vavřinec) – tajně oddal Romea a Jůlie, ochotný, starý františkánský mnich, obětavý a moudrý
 • Chůva – prostá žena, která vychovávala Julii, veselá, upovídaní, prostředník mezi Romeem a Julií, stará a schopna udělat pro Julii cokoli, aby byla šťastná
 • Tybalt – bratranec Jůlie, pořád se chtěl prát, ať už s mečem nebo bez, krutý, arogantní, namyšlený, zabit Romeem
 • Merkucio – příbuzný vévody a přítel Romea, starostlivý, klidný, laskavý
 • Benvolio – příbuzný Montéků, zábavný, vtipný a upovídaný
 • Paris – hrabě, které ho Julie měla vzít (nechtěla ho), vznešený, vcelku pohledný

 

Hlavní téma – nešťastná láska dvou milenců z nepřátelských rodů

Děj

Už léta se nenávidí dva rody ve městě Verona. Montekové a Capuletové. Z nichž jsou Romeo i Julie. Bohužel, každý z jiného. Na plese, který pořádají Capuletové se objeví i druhý rod. Tam poprvé Romeo spatří Julii. Hned na první oční kontakt se do sebe zamilují. Láska na první pohled. Bohužel ale netuší, že jsou to lidé, kteří se nikdy neměli vidět, nikdy neměli zažít tento pocit.

Po skončení plesu se Romeo vydá hledat Juliin balkon. Hledá a hledá, ale nakonec ho přeci jen najde. Když se spatří, usmějí se a začnou si povídat. Tu noc se sblíží natolik, že se druhý den nechají tajně oddat Otcem Lorenzem.

Romeo, bránící svůj rod, byl nucen zabit Tybalta z rodu Capoletů, netušíc však, že se jedná o milovaného bratrance spanilé Julie. Trest za tento čin bylo vyhnání z Verony. V ten moment dostane strach, že už svou manželku nikdy neuvidí. Jakmile se to Julie dozví, nezbývá ji nic jiného než vykonat jeden skutek. Nemůže bez svého Romea být.

Skutek, který se rozhodne udělat je, že zahraje že je mrtva a na následky toho, je odnesena do rodinné hrobky. Nic netušící Romeo zjistí, že je Julie ,,mrtvá,,. Takže přijde k hrobce a tam se zabije, otráví se, protože si myslí, že bez své Julie nemá život smysl. Julie se náhle probudí, a uvidí vedle sebe mrtvého Romea. Ihned do sebe zabodne dýku, kterou se doopravdy zabije. Oba zemřeli pro svou lásku.

Na následek smrti se sešli oba rody. Pro ně se usmířili.

 

Kompozice díla

 • motiv – láska, nenávist, smrt, přátelství i nepřátelství, válka dvou rodů
 • veršovaná výstavba – ,,Ona se slibem láska odříká, tu zprávu z úst mých živá smrt ti dá“
 • kompozice – chronologická (od nejstarší události po nejnovější), člení se na prolog a 5 dějství
 • řeč postav – přímá, věty jednoduché i souvětí
 • jazyk – základní – spisovný
 • styl – vyprávění

Tropy

 • paradox – ,,Jediná moje láska musí být jediná moje nenávist“, ,,Můj milovaný je můj nepřítel“
 • personifikace – hanba se krčí, slunko vyhlédlo
 • epiteton – nezměrná bolest, černý ortel, cypřišový háj
 • řečnická otázka – ,,Romeo Romeo ach proč jsi Romeo?“
 • metafora – okenice očí (víčka), služebnice pod zemí (červi)
 • archaismy – ,,zašveholil“

Figury

 • anafora – smrt mi ji vzala, smrt mi bere řeč
 • epifora – ,,Však Romeo, Romeo nikoli: je vyhnán

Co mouchy, Romeo nemůže.

Jsou svobodné a Romeo je vyhnán

 • apostrofa – ,,Pojď Romeo, ty duše přestrašená“

 

Podle mě mu byla inspirací nějaké jiné dílo, ať už báseň nebo nějaká socha.

Opravdu skvěle spravované dílo. Akorát mi trochu vadil smutný konec vlastně obou hlavních hrdinů. Protože v dnešní době je to tak že skoro všechno končí,, a žili šťastně až do smrti. Líbí se mi, jak je dílo přepsáno na mnoho jazyků, a je dobře, že je i zfilmované. Podle mě by každý člověk měl tuto knížku přečíst alespoň jednou a rozhodně by neměla chybět v každé knihovně.

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!