Máj – čtenářský deník (5)

Kniha: Máj

Autor: Karel Hynek Mácha

Deník přidal(a): Viki

Přidáno na: Studijni-svet.cz

 

 

 

 

Literární druh: lyrika, epika, poezie

Žánr: lyrickoepická báseň

 

Téma a motiv:

Vrcholné dílo českého literárního romantismu, které oslavuje májovou přírodu. Celé dílo je vystavěno na kontrastech – krása májové přírody X krutá společnost. Můžeme zde spatřovat romantické prvky jako nešťastná láska, zoufalství, nebo ztotožňování autora s hlavním hrdinou. Objevují se zde motivy rozvrácené rodiny, bezcitnosti v mezilidských vztazích, tragické lásky a smrti. Symbolika putování a loučení.

 

Časoprostor: 

Krajina Doks (inspirováno okolím hradu Bezděz), bez bližšího časového vymezení (noc před Vilémovou popravou a ráno)

 

Kompozice:

 • děj se odehrává v prostředí Bezdězu a Máchova jezera
 • toto dílo má dedikace – předmluva, autor vysvětluje smysl díla
 • 4 zpěvy, 2 mezizpěvy (intermezza)
 • složitá vnitřní struktura a bylo psáno Jambickým veršem

 

Postavy:

Vilém

 • loupežník, zamilovaný do Jarmily
 • žárlivý, pomstychtivý, nešťastný,  smutný, otcovrah

Jarmila

 • krásná, nešťastná; zamilovaná do Viléma
 • poctivá, oddaně čeká na Viléma
 • svedena otcem Viléma

poutník Hynek

 • vystupuje ve 4. zpěvu, sám autor
 • zamyšlený, vrací se k Vilémovu popravišti

otec Viléma

 • nečestný
 • svůdce Jarmily
 • zabit
 • vyhnal Viléma jako dítě

 

Jazyk a styl:

 • vypravěč: er-formě a na konci se mění v ich-formu
 • subjektivizace (vztah básníka a lyrického hrdiny)
 • dramatická kompozice (vzestup, vrchol, sestup)
 • kontrasty (jarní příroda X poprava, život X smrt)
 • obraz přírody
 • spisovná čeština (v jednoduchých větách)
 • oxymóron, epiteton, metonymie, básnický přívlastek, přirovnání, personifikace, metafory.

 

Děj:

 1. zpěv

Báseň začíná oslavou máje, popisem krásné májové přírody. Poté co se Vilém dozví, že jeho milá Jarmila byla svedena (ještě před tím, než se poznali), zavraždí svůdce, aniž by tušil, že je to jeho otec. Vilém je za tento skutek odsouzen na smrt. Za Jarmilou, která na Viléma čeká, přijíždí jeho druh a sdělí jí, že Vilém je uvězněn a čeká na smrt pro otcovraždu. Jarmila pro žal a smutek skáče do jezera.

 1. zpěv

Vilém ve vězení, úvahy o vině. Kontrast v čase – věčnost přírody a omezenost jeho zbývajícího času do popravy. Pocit křivdy a vzdoru. Dozvídí se, že zabil svého otce, který ho kdysi vyhodil z domu a kvůli němu se pak stal vůdcem loupežníků. Počítá padající kapky jakoby měřil čas.

 1. intermezzo

příroda společně s duchy připravuje Vilémův pohřeb a volají ho k sobě.

 1. zpěv

Vrchol, poprava Viléma. Vilémovo vyznání lásky k přírodě a rodné zemi. Obavy co bude po smrti. Po jeho poprave bylo v pleteno jeho tělo do kola.

2. Intermezzo

Vilémovi spoluloupežníci sedí kolem ohně a mlčí.jsounešťastní ze ztráty svého vůdce.

 1. zpěv

Do vesnice se vrací sám autor po sedmi letech poslední den v roce. V hospodě se dovídá příběh Jarmily a Viléma. Opět se vrací prvního máje ke kolu. Děj končí ztotožněním se Hynka s dějem (er-forma -> ich-forma) zvoláním „Hynku! Viléme! Jarmilo!“.

 

Autor:

Karel Hynek Mácha byl český básník, jeden z největších představitelů českého romantismu, zakladatel moderní české poezie, životopisci bývá popisován jako samotářský zamlklý melancholik. Inspirace u mnohých evropských autorů romantismu. umírá na tyfus nebo choleru, asi po napití kontaminované vody při hašení požáru.
Směr:

Romantismus je umělecký a filozofický směr a životní postoj euroamerické kultury konce 18. století a začátku 19. století. Základními kameny romantismu jsou cit, individualita a duše. Romantismus vznikl jako reakce na monopol rozumu ve filozofii osvícenství, strohost antikou inspirovaného klasicismu. Výchozí podněty hledal v minulosti (hlavně ve středověku) a v exotických zemích.

 

Díla:

 • Obrazy ze života mého – soubor autobiografických povídek
 • Cikáni – román
 • Pouť krkonošská – básnická próza
 • Křivoklad – básnická próza

 

Další autoři:

 • Karel Sabina
 • Václav Bolemín Nebeský
 • Josef Václav Frič


💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!