Máj – čtenářský deník (3)

Kniha: Máj

Autor: Karel Hynek Mácha

Deník přidal(a): makytka

Přidáno na: Studijni-svet.cz

 

 

 

 

FORMA: Poezie

DRUH: lyricko-epický

ŽÁNR: lyricko-epická báseň

MÍSTO A DOBA DĚJE: příroda v okolí Bezdězu a Doks, 19 st.

NÁMĚT: májová příroda (v popředí) a smysl života (v pozadí)

 

OSNOVA:

 • Májový večer, láska (sebevražda Jarmily) / 1. zpěv
 • Vilém ve vězení (přemýšlí nad činem, vzpomínky úvahy o životě a smrti) / 2. zpěv
 • Půlnoční krajina, popraviště-duchové, reakce na zajetí Viléma / Intermezzo I.
 • Ranní májová příroda, vzpomínka na dětství, loučení se světem, poprava Viléma / 3. zpěv
 • Krajina skal a hor, Vilémovi druhové oplakávají jeho smrt / Intermezzo II.
 • Návrat poutníka po 7letech na popraviště / 4.zpěv

 

HLAVNÍ POSTAVY:

 • Jarmila – mladá impulzivní žena, chtěla být s milovaným Vilémem
 • Vilém – loupežník, vyhnán otcem z domu, opovrhoval konvencemi, mladý muž zamilovaný do Jarmily
 • Hynek – autor v postavě poutníka

 

AUTORŮV ZÁMĚR:

 • Ostrá kritika tehdejší společnosti (rozvrácená rodina, bezcitnost v mezilidských vztazích, lhostejnost k osudu člověka, marnost vzpoury proti osudu)

 

AUTOR – KAREL HYNEK MÁCHA

 • Narodil se v Praze 16. 11. 1810
 • Nejvýznamnější představitel českého romantismu
 • Básník, prozaik, dramatik
 • Studoval práva a filozofii, praktikant v Litoměřicích
 • Zpočátku psal německy (český vliv pod vlivem Jungmannem)
 • Cestovatel: pěšky přešel Krkonoše, pěšky přes Alpy do severní Itálie, toulal se po hradech a zámcích (Bezděz, Křivoklát)
 • Zemřel v Litoměřicích na infekci 6. 11. 1836
 • Po jeho smrti se objevily první kritiky Máje; svými současníky nebyl pochopen, dílo uznala až generace májovců v 60letech
 • DALŠÍ DÍLA – Cikáni; Obrazy ze života mého; Kat; Krkonošská pouť; V svět jsem vstoupil; Temná noci! Jasná noci!; Aniž křičíte, že vám stavbu bořím

 

UMĚLECKÉ A KOMPOZIČNÍ PROSTŘEDKY:

 • Nedůležitý, jednoduchý děj
 • Obraz přírody
 • Subjektivizace – vztah básníka a hrdiny

 

 • Básnické prostředky:

epiteton konstans – bělávé páry, bledá tvář luny

epiteton ornans – růžový večer, bledé jasno, večerní břeh, jezero hladké

přirovnání – co slzy lásky

metafora a personifikace – jezero zvučelo tajný bol

oxymóron – umělé hvězdy svit

metonymie – hrdliččin zval ku lásce hlas

pleonasmus – modrý blankyt

apostrofa – poslední pozdrav vězňův

gradace – temná noc, temnější mně nastává

 

 • zvuková stránka: důraz na zvukovou krásu verše, melodičnost

zvukosled

– brunatné slunce rudě zasvitlo (opakování u)

– bílých skví se šatů stín (opakování í)

– … první máj, večerní máj, byl lásky čas, hrdliččin zval ku lásce hlas (opakování a)

zvukomalba – řinčí řetězů hřmot

rytmus – vzestupný


💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!