Máj – čtenářský deník (2)

Kniha: Máj

Autor: Karel Hynek Mácha

Deník přidal(a): stowosm

Přidáno na: Studijni-svet.cz

 

 

 

 

Autor: Karel Hynek Mácha (16. 11. 1810 – 06. 11. 1836)

– nejvýznamnější představitel českého romantismu

– jeden z nejvýznamnějších českých básníků vůbec

český básník a prozaik

– zakladatel české moderní poezie

byl to podivín, samotář, drsný člověk

– studoval gymnázium, vynikal v matematice, krásně kreslil, hudebně nadán:

kytara, ovládal perfektně němčinu, studoval filozofii

– hodně cestoval

– měl sadomasochistické sklony

– umírá ve 26 letech na zápal plic

– zpočátku psal Mácha německy- byl ovlivněn četbou německých romantiků

– ve své době byl nepochopen- byl kritizován, říkali, že byl nevlastenecký

                              

Díla:

Povídka: ,,Křivoklad“

Básně: ,,Romance“

,,Svatý Ivan“

,,Čech“

,,Hrobka králů a knížat českých“

,,Budoucí vlasť“

,, Kralovič“

,,Ohlas písní národních“

,,Těžkomyslnost“

Deník : ,,Deník na cestě do Itálie“

Próza:  ,,Cikáni „ – vydáno posmrtně

,,Pouť krkonošská“

Lyrickoepická skladba: ,,Máj“

 

Romantismus:

– navazuje na preromantismus

– vznik v Evropě na přelomu 18. a 19. Století

– chce vzbudit city- hluboké a niterné

– konflikt se skutečností

– romantický člověk má ideály, ale zjišťuje, že to nejde= rozpor mezi sny a skutečností

– svět je k člověku nepřátelský

1, Pasivní– únik jinam- příroda, do vlastního nitra, fantazie, minulost, exotika

2, Aktivní– Sturn und drank- člověk se bouří (skandály, vyhnanství)

 

Hrdina:

  • výjimečný (vyvrženec)- žije na okraji společnosti, zažívá výjimečné situace
  • záhadný původ
  • prožívá konflikt
  • prožívá lásku- často nedostupná
  • idealizuje si svou lásku (představuje si, že je lepší, než doopravdy je)
  • život většinou končí tragicky
  • hrdina má často autobiografické rysy- autor se do něj promítá

 

Další literární znaky romantismu:

  • velký subjektivismus (autor do toho vkládá svou duši) a individualismus (liší se- jedinečná a

originální)

  • míšení žánrů- lyricko- epické básně, kritická próza
  • záliba v kontrastech (někdo je vnitřně krásný a druhý vnitřně ošklivý)

 

Čeští představitelé romantismu:

 

Děj básně Máj:

Máj je lyrickoepická báseň o čtyřech zpěvech a dvou intermezzech. Tuto báseň napsal Karel

Hynek Mácha. Příběh začíná večerem v první májový den, kdy všechno dýchá láskou a na

břehu sedí dívka, Jarmila, která čeká na svého milého, Viléma. V dálce vidí člun a radostně mu

běží naproti. Dívka padá příchozímu kolem krku, ale poznává, jak se zmýlila. Místo

milence přichází Vilémův přítel a přináší zprávu, že Vilém bude příštího dne popraven,

zavraždil totiž svého otce, který znásilnil Jarmilu. Otec Viléma v mládí vyhnal

z domova a Vilém se stal loupežníkem a jako ,,lesů pán“ zabil svého otce. Za to měl

být nyní popraven. Vilémův přítel nasedá opět do člunu, odplouvá a Jarmila se že

zoufalství vrhá ze skály do jezera. Vilém je svázán ve věznění, uvědomuje si, že je to

jeho poslední noc v životě, a očekává s hrůzou následující den. V hlavě přemítá

myšlenky o smrti, o posmrtném životě… Ale i o své milé. Byl tak zamyšlen do svých

myšlenek, že ani nezpozoroval příchod strážníka, kterého probudil vězňův neklid.

Strážník napjatě poslouchá Vilémovu samomluvu a s hrůzou odchází. Celý výjev na

něj působil tak, že ho od té doby nikdo neviděl, aby se usmál. Venku se zatím těší

duchové z toho, že mezi ně přijde nový člen- Vilém. Celá příroda mluví o tom, co mu

přichystá na uvítanou. Opuštění loupežníci truchlí nad ztrátou. Ráno se radostně

probouzí celá příroda a vojáci vycházejí s odsouzeným Vilémem a se zástupem lidu.

Když Vilém stojí na popravním místě, naposledy se loučí s přírodou, s matkou zemí a

rozhlíží se po krásném okolí. Pak je mu mečem utnuta hlava, jeho tělo je lámáno a

pověšeno na kůl i s hlavou. Po letech cestoval sám autor a zastavil na onom místě,

kde stále ještě byla jeho lebka. Básník se ptal na Vilémův osud, lituje ho a zároveň

smutní nad svým promarněným mládím. Připadá mu, že je jeho život podobný životu

Vilémovu. Básník je zklamán životem a v tomto duchu svou báseň končí.

 

Postavy:

Vilém (hlavní hrdina) – loupežník, miluje Jarmilu, zabije jejího svůdce (svého otce),

popraven oběšením

Jarmila – miluje Viléma, znásilněna jeho otcem, spáchá sebevraždu

otec Viléma – Viléma vyhodil z domu, svedl Jarmilu, zabit Vilémem

sbor loupežníků – loupežníci, Vilémovi přátelé, oplakávají jeho smrt

sbor duchů – duchové, kteří se těší na příchod dalšího člena (Viléma)

 

Hlavní myšlenka: Oslava májové přírody, láska, obětování se pro lásku, kritika tehdejší

společnosti, zobrazit nevolnost lidí v tehdejší době

 

Literární druh: Poezie

 

Literární žánr: Lyricko- epická báseň

 

Doba a místo děje: Pravděpodobně někdy koncem 18. století nebo začátkem 19. století, krajina pod Bezdězem u města Doks

 

Kompozice: Vzestup, vrchol, sestup

Expozice– Byl pozdní večer, první máj

KolizeZpráva od plavce

Krize– Vilém zabije otce

Peripetie– poprava

Katastrofa– Zemře otec, Vilém i Jarmila

 

Jazyk: Spisovný, jazyk tehdejší doby, archaismy, poetismy, monology, dialogy, rýmy-

sdružené, střídavé, obkročné, v závěru básně je ich forma

 

Obrazné prostředky:

Přirovnání (co slzy lásky), metafora a personifikace (jezero zvučelo tajný bol),

metonymie (hrdliččin zval ku lásce hlas), opakování slov (máj, láska, den, noc),

oxymorón = nesmyslné věty (mrtvá labuť zpívá)

 

Znaky romantismu: Moderní básnická řeč, obraz přírody, nenaplněná láska,

tajemství (nadpřirozenost), subjektivismus – splynutí autora s dílem (postava Hynka)

individualita – postava Viléma já X společnost, Vilém neuznává důvod, proč má být popraven

a myslí si, že je nevinný, že jen udělal to, co měl

tajemné motivy – lesní duchové, popraviště motiv poutníka – Hynek putuje, na cestách se

seznámí s Vilémovým příběhem a zastaví se i u jeho popraviště

 

Vlastní názor: Báseň se mi líbila, hezky se četla, i když se v ní nacházelo mnoho slov, kterým jsem nerozuměl.

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!