Romeo a Julie – čtenářský deník (5)

Kniha: Romeo a Julie

Autor: William Shakespeare

Deník přidal(a): moniika325

Přidáno na: Studijni-svet.cz

 

 

 

 

Romeo a Julie (Praha, Orbis, 1955)

William Shakespeare: (23.04.1564-23.04.1616)

 • Největší anglický a světový dramatik, napsal asi 38 her a sbírku milostných sonetů.
 • V 18 letech se oženil s dcerou místního farmáře, 26 letou Anne Hathawayovou.
 • Celkem spolu měli tři děti, dvě dcery a jednoho syna, který ale v 11 letech umřel.
 • Poté opustil svůj rodný Stratford a odjel do Londýna, a tam se stal profesionálním dramatikem.
 • Také se stal členem jedné z divadelních společností, kde působil jako dramatik i herec.
 • V roce 1599 se stal vlastníkem jedné jeho desetiny.
 • Po smrti jeho syna se vrátil zpátky domů, kde na jeho narozeniny 23.04.1616 umírá.

 

Dílo:

 • Historické hry- Richard III., Jindřich IV.
 • Komedie- Kupec benátský, Sen noci svatojánské, Zkrocení zlé ženy, ….
 • Tragédie- Hamlet, Macbeth, Othello, Romeo a Julie, …

 

(literární druh díla)

(literární žánr díla)

 • Tragédie o 5 dějstvích

(literární forma díla)

 

(umělecký směr)

 • Renesance: mluvení ve verších a styl řeči..

(dobové určení vzniku díla)

 • -90 léta 16.století

(místo a doba děje)

 • Děj se odehrává v italské Veroně

 

(kompozice díla)

 • Chronologická
 • Člení se na prolog (úvod) a 5 dějství
 • Psáno blankversem: pětistopý jambický verš bez rýmu a slok, využívá se v dialogu.
 • Shakespeare ho často používal ve svých hrách, je těžké ho přeložit do češtiny(u nás se vyskytuje výjimečně – K.H.Mácha:Máj)

 

(hlavní téma)

Autor chtěl poukázat na to , že si uvědomíme malichernost a zbytečnost některých sporu až po tom co ztratíme tu nejcennější věc v životě.

 

(charakteristika postav)

– Julie: velmi mladá, naivní dívka(14), beznadějně zamilovaná do Romea, odhodlaná a cílevědomá, za dobu děje se z dívky stává zralá žena, která ví co chce.

-Romeo: naivní mladík(16), romantický, postupně se zněj stává odvážný muž, odhodlaný uskutečnit své představy o životě.

Otec Vavřinec – Romeův přítel, moudrý a zbožný muž, který se snaží Romeovi i Julii co nejvíce pomoci, avšak všechna jeho snaha je nakonec marná.

Juliina chůva – Druhá a poslední spojenkyně mladých milenců, která má velmi ráda Julii.

-Další postavy:  Tybalt, Benvolio, Paris, Merkucio, vévoda, Vavřinec, otec Kapulet, matka Kapuletova, otec Montek, matka Montekova,..

 

(citát)

Julie: Ach, Romeo, Romeo! Proč, proč jsi Romeo? Své jméno zapři, odřekni se otce, anebo, nechceš-li, zasvěť se mně, a přestanu být Kapuletová.

-Romeo: Mám ještě poslouchat? Či odpovím?

-Julie: Tvé jméno jenom je můj nepčítel. Tys jenom ty. Ty vůbec nejsi Montek. Co je to Montek? Ruka ne, ni noha, ni paže, ani tvář, ni jiná část, patřící k člověku. Proč nemáš jiné jméno? Copak je po jméně? Co růží zvou, i zváno jinak vonělo by stejně. A tak i Romeo, nebýt Romeo zván, by nebyl o nic méně drahocenný než s tímto jménem. Romeo, svlec to jméno! A za ně, které není části tebe, si vezmi mne!

 

(můj názor)

Tomto úryvku je podle mě znát to,že Julie Romea miluje,ale zároveň si také uvědomuje,že se jejich rody nenávidí a jedině jejich původ jim brání k jejich lásce.Julie si uvědomuje,že kdyby Romeo nebyl Montek tak jim ke štěstí nic nebrání. Na jednu stranu je obdivuhodné, jakou lásku k sobě Romeo s Julií chovali, ale na druhou je smutné, že kvůli rozepřím rodičů nemohli být spolu a vzali si život.

 

(jazykové prostředky)

Jazyk je spisovný a bohatý, Shakespearův styl je vznešený a vytříbený. Využívá prózu i poezii. Časté je užití metafor, přirovnání, hyperbol i dalších básnických figur.

 

(vlastní názor)

Myslím si že rozhodnutí otce Vavřince bylo špatné, když Julii poradil aby vypila nápoj po kterém usne na 48hodin, neměl je vůbec oddat, když věděl, že jejich dva rody se nenávidí, měl říct ano buďte spolu, ale já to neschvaluji, Julie si musí vzít Parise i když ho nemiluje, když její otec byl tak rozhodnut. Kdyby Vavřinec nedal Julii ten nápoj Romeo by se nikdy nezabil, sice by byl nešťastný kvůli tomu, že je s jiným, ale kdyby ji tajně navštěvoval jako dosud tak nemuseli dva lidé přijít o život, navíc Julii bylo 14 let, v tomhle věku člověk neví co chce, za pár let by se z toho vzpamatovala a nemusel se kvůli ní mladý Romeo zabít, a následovně i Julie. A kdyby se Merkucio a Benvolio nerozhodli že půjdou na ples nepřátelského rodu, Romeo by nikdy nevědě,l že Julie existuje, trápil by se že Rosalina odmítá přijmout lásku, ale to by ho také zanedlouho přešlo a potkal by nějakou jinou dívku, kvůli které by se nemusel zabít.

 

(obsah)

Příběh se odehrává v italské Veroně, kde žijí dva znepřátelené rody,  Kapuleti a Montekové. Starý Kapulet má se svojí ženou jedinou dceru 14 letou Julii, kterou chce provdat za Parise. Ten den se koná maškarní ples, kde má být oznámeno jejich zasnoubení.  O tom se dozví i Montek Romeo a jeho známý Merkucio a Benvolio, kteří se rozhodnout tam jí,t aby se pobavili a aby Romeo zapomněl na Rosalinu. A také se tak stane, Romeo zde spatří krásnou Julii a hned se do ní zamiluje, stejně jako ona do něho. Po skončení plesu Romeo navštíví zahradu Kapuletů, Julie tím pádem zjistí že je jeho láska k ní opravdová. Dohodnou se, že je otec Vavřinec tajně oddá i přes nesouhlas jejich rodičů. Jenomže Tybalt, bratranec Juliin, který nesnáší Romea zabije jeho přítele Merkucia, a Romeo následně zabije Tybalta. Tím pádem je Romeo vyhnán z Verony a odchází do Mantovy. Další den se má konat svatba kdy si Paris má vzít Julii, ale ona s tím nesouhlasí a tak otec Vavřinec zajistí pro Julii nápoj po kterém usne a bude vypadat jako mrtvá. Když se Romeo dozví, že je mrtvá zakoupí si jed a vrací se tajně do Verony. U hrobky potká Parise, kterého po boji zabije, ten mu řekne poslední slova aby jej uložil do hrobky vedle Julie. Vypáčí hrobku a spatří Julii, Parise vnese dovnitř a rozloučí se s Julii, políbí ji a vyzná ji naposledy svou lásku a vypije jed. Poté se Julie probudí a vidí svého Romea mrtvého, mezi tím přichází stráž k hrobce a tak Julie popadne Romeovu dýku a bodne se rovnou do srdce. Nakonec se oba dva rody usmíří.

 

(význam díla a jeho přínos)

Podle mého chtěl autor upozornit na to, že když se dva lidí milují, jsou schopni udělat cokoliv proto, aby mohli být spolu, dokonce si vzít i život. A přínos, více sebevražd??

 

(závěr- shrnutí)

Některé dialogy mě skutečně zaujali, ale také některé byli moc přehnané,  a proto nevím jestli  mě příběh více nadchl nežli rozesmutnil.

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!