Romeo a Julie – čtenářský deník (4)

Kniha: Romeo a Julie

Autor: William Shakespeare

Deník přidal(a): brony

Přidáno na: Studijni-svet.cz

 

 

 

 

Bibliografický údaj: SHAKESPEARE, William. Romeo a Julie. Překlad: VRBA, František. Nakladatelství Mladá fronta, v Praze roku 1985

 

Literární druh a žánr: drama, tragédie

 

Hlavní myšlenka: Autor chtěl pravděpodobně zdůraznit, že láska je mocná čarodějka, která vzkvétá hlavně v mladém věku. Chtěl také poukázat na to, že i mladí lidé mohou někoho milovat na život a na smrt.

 

Téma: nešťastný konec dvou milujících osob ze znepřátelených rodů

Motiv: láska, spory rodů

Čas a prostor díla: Verona, Itálie, 16. století

 

Obsah:

Dílo pojednává o lásce dvou mladých lidí, Julie z rodu Kapuletů a Romea z rodu Monteků. Jejich rody se spolu soupeří už dlouhá léta. Romeo si chce Julii vzít, ale ví, že v téhle situaci by to nešlo. Vyhledá pomoc bratra Vavřince a s ním se domluví, na tajném oddání. Ale co osud nechtěl chvíli před svatbou dojde ke sporu mezi oběma rody, při kterém zemře Romeův přítel, kterého zabije Juliin bratranec, kterého na oplátku zabije Romeo. Pro tuto vraždu je Romeo vyhnán a ke svatbě nemůže dojít. Julie vyhledá bratra Vavřince, ten jí předá jed, po kterém bude vypadat jako mrtvá. Do hrobky by si potom pro ji měl přijít Romeo. Ale ten bohužel nedostane od Vavřince dopis s instrukcemi a žije v domnění, že je Julie opravdu mrtvá, a vezme si život. Poté až se Julie probudí a zjistí, že je Romeo mrtev, spáchá sebevraždu.

 

Hlavní a vedlejší postavy:

Romeo:Je z rodu Monteků. Inteligentní, ale poměrně unáhlený, Julii miluje nejvíce na světě a udělal by pro ni vše. Ze začátku je zamilovaný do jiného děvčete Poté se se svými kamarády vydává na ples Kapuletů, kde sezamiluje do Julie. S Julii se setkávají každý. V den, kdy má proběhnout jejich tajná svatba, zabije Romeo Juliina bratrance a kvůli tomu musí odejít do vyhnanství. Ale vrátí se, aby si Julii vzal. Nalezne ji ale spící v hrobce, a v domnění že je mrtvá spáchá sebevraždu.

Julie: Je z rodu Kapuletů. Je krásná  a velmi inteligentní, je jí pouhých 14 let. Podle rodičů by si měla vzít Parise, který je do ní už delší dobu zamilovaný. Na plese potká Romea a zamiluje se do něho. Ale Romeův trest úplně změní situaci. Julie si jde pro radu za bratrem Vavřincem, který ji doporučí jed, po kterém bude vypadat jako mrtvá. Rodina ji pohřbí v domnění že je mrtvá a potom si pro ni dojde Romeo. Julie se v hrobce sice probudí, ale najde v ní  i mrtvého Romea a proto se taky zabije.

Bratr Vavřinec: hodný, moudrý přející lásku Julii a Romeovi

Chůva: Je stará upovídaná a má ráda Julii jako vlastní. Byla takovým poštovním holubem mezi Romeem a Julií.

Merkucio: poměrně rozumný Romeův přítel

Benvolio: Romeův bratranec

Tybalt: Juliin bratranec, bojuje s Monteky, zabil ho Romeo

Montek: hlava Monteků

Monteková: manželka Monteka

Kapulet: hlava Kapuletů

Kapuletová: manželka Kapuleta

Baltazar: Romeův sluha

Petr: Pomocník chůvy

 

Kompozice: chronologická

Vypravěč: autor

Vyprávěcí způsoby, typy promluv: er-forma (psáno jako scénář), dialogy

Veršová výstavba: blankvers

Styl a jazyk: jazyk básnický a hovorový

Tropy a figury: přirovnání, gradace, oxymóron, archaismy, anafora, metafora eufemismus, řečnická otázka, epifora, apostrofa, personifikace

 

Citát:“ Jaký’s to ďábel, ţe mne mučíš tak? tu trýzeň strašné peklo řvát by mělo. Romeo sám se zabil? řekni »ano<; – to pouhé slůvko prudčej‘ otráví, neţ baziliškův smrtonosný hled.“ Tady mě zaujala barvitost textu a úplně jsem si dokázal představit jak to Julie říká.

 

Vlastní názor na dílo: Mně se kniha moc dobře nečetla, protože nebyla psána spisovnou češtinou. Líbila se mi propracovanost postav a to jak se měli nadevše Julie s Romeem  rádi.

 

Vliv na jiná umělecká díla:

Kniha slouží jako námět na různá divadelní představení a filmy, například na film Romeo a Julie z roku 1996 s Leonardem DiCapriem v hlavní roli.

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!