Romeo a Julie – čtenářský deník (7)

Kniha: Romeo a Julie

Autor: William Shakespeare

Deník přidal(a): Maikeru

Přidáno na: Studijni-svet.cz

 

 

 

 

Lit. Směr. Období – kdy vzniklo dílo, období tvorby autora

Vznik díla přibližně roku 1595, Anglická renesance

 

Čas a prostor v díle

16. Století, Itálie, město Verona

 

Kde se to odehrává

Literární druh

Drama

 

Literární žánr

Tragédie

 

Forma psaní textu a vypra. F

Drama

Ich-Forma

 

Téma díla

Nešťastný osud dvou zamilovaných osob z nepřátelských rodů

 

Hlavní postava, charakteristika

Romeo – Syn Monteka, slepě zamilován do Rosaliny, poté do Julie, pro lásku je ochoten se všeho vzdát, čestný, citliví, někdy trochu ukvapený, unáhlený

Julie – Dcera Kapuletova, nucena ke svatbě s Parisem, tvrdohlavá, věrná, citlivá, obětavá, hluboce zamilovaná do Romea, pro lásku zemřela

 

Další postavy

Montek – Otec Romea

Paní Monteková – Matka Romea

Kapulet – Otec Julie

Paní Kapuletová – Matka Julie

Eskalus – vévoda Veronský

Baltazar – Romeův sluha

Paris – Nápadník Julie, mladý šlechtic

Tybald – Bratranec Julie, bojový, provokativní, chtěl stále bojovat s Monteky

Bratr Vavřinec – Znal dobře Romea, vzdělaný, čestný, moudrý kněz, nápomocný, přál jejich lásce

Chůva – milovala a pomáhala Julii, vychovávala ji od malička (brala ji jako svou dceru), spolehlivá, upovídaná, trochu nerozumná

Merkucio – Přítel Romeův, bojovný, rád provokoval rod Kapuletů

Benvolio – Příbuzný Monteků, mírný, čestný, rozumný

 

Jazyková vrstva

Spisovný jazyk, objevují se i hovorové a nespisovné výrazy

 

Autorský styl

Blankvers  – Pětistopý jambický verš

 

Nebo autobiografické prvky

Citát z díla

Ach, Romeo, Romeo! Proč jsi Romeo? Své jméno zapři, odřekni se otce, anebo nechceš-li, zasvěť se mně a přestanu být Kapuletová

 

Kompoziční vrstva

Chronologická a člení se na prolog a pět dějství

 

Děj – tak, abyste dle něj nemuseli číst dílo znovu a budete po přečtení děje umět dílo převyprávět

Příběh se odehrává v Italském městě Veroně, kde žijí dva bohaté, ale znepřátelené rody, Montekové a Kapuletové. Dlouhou dobu se tyto rody nenávidí a často proti sobě bojují. Děj začíná na náměstí ve Veroně, kde na sebe narazí členové obou rodů. Nejprve to začíná zesměšňováním se, menší hádkou, až nakonec dojde k boji, do kterého jsou zataženi i nevinní obyvatelé. Boj ukončí vévoda Verony, jménem Eskalus, který vyhlásí zákaz jakýkoliv bojů ve městě a ten, kdo ho poruší, bude potrestán smrtí. Romeo, syn Montekův, je slepě zamilován do Veronské Rosaliny, která mu své city tolika neopětuje. Jednoho dne ho jeho nejlepší přátelé Benvolio a Merkucio vezmou na ples, který však pořádá rod Kapuletových. I přes to nebezpečí jsou rozhodnut, že tam půjdou. Berou si na sebe masky (škrabošky) pro své bezpečí a ukrytí pravé identity. Bál je pořádaný z jedné strany pro Julii, dceru Kapuleta. Její rodiče ji našli muže, jménem Paris, kterého si má vzít za muže.Romeo na tomto plese zahlédne Julie. Podaří se mu s ní promluvit. Oba se do sebe hned beznadějně zamilují. Ale ani jeden z nich neví, že jsou to potomci nepřátelských rodů. Po skončení bálu, kdy Romeo musel odejít, se oba dozví o rodě toho druhého, ale i přes to chtějí být spolu. Romeo po odchodu z bálu velmi zariskuje a vplíží se do zahrady Kapuletových, kde zahlédne svou milovanou Julii. I přes možné následky za Julií dojde. Oba si vyznají svou hlubokou lásku a shodnou se na svatbě, kterou chtějí vykonat již druhý den. Domluví se, že si pošlou posly pro dohodnutí přesného času a místa. S těžkým srdcem se spolu rozloučí a Romeo se vrací zpět domů. Poté se domluví s bratrem Vavřincem, který je ochotný je oddat. Věří, že by tento sňatek mohl ukončit dlouholetou nenávist mezi oběma rody. Za pomocí poslů se Romeo s Julií domluví na termínu a Julie v dohodnutý čas navštíví kostel, kdy tvrdí, že jde ke zpovědi, ale místo toho je zde bratr Vavřinec oddá. V tentýž den, o něco později na veřejném prostranství začne boj mezi Merkuriem a Tybaltem. Romeo se jim v tom snaží zabránit, ale Tybaltovi se nechtěně podaří smrtelně zranit Merkucia a ten umírá v rukou Romea. Plný vzteku a zármutku vyvolá Romeo boj s Tybaltem, kterého nakonec zabije. Ve Veroně se strhne velká hádka mezi rody, kterou musí vévoda Eskalus vyřešit. Podle zákona by měl být Romeo popraven, ale místo toho je vyhnán z Verony s doživotním zákazem se do města vrátit. Julie je velmi smutná a ze ztráty svého bratrance. Na jednu stranu se zlobí na Romea, ale na druhou stranu to chápe. Navečer před odjezdem do Mantovy Romeo navštíví Julii a stráví s ní noc. Druhý den se těžce rozloučí a Romeo opouští Veronu. Oba jsou zoufalí a nevědí, co dělat. Julie je stále velmi smutná. Její rodiče si myslí, že se stále trápí se pro Tybalta, přičemž nevědí, že tento smutek je pro Romea, se kterým nemůže být. Proto chtějí urychlit svatbu s Parisem. Zoufalá Julie utíká pro radu k bratru Vavřincovi. Ten má nápad, který by jim mohl pomoci. Dá Julii nápoj na spaní, díky kterému usne na 48 hodin a k tomu bude vypadat, jako kdyby byla mrtvá. Bratr Vavřinec pošle Romeovi posla, aby mu vysvětlil jeho plán a mohl se tak shledat s Julií, až se probudí ze svého spánku. Posel je při cestě za Romeem zadržen a vzkaz nedokáže doručit. Den před svatbou Julie nápoj vypije a usne. Druhý den ji Kapuletové nalézají a myslí si, že je mrtvá. Zařídí pohřeb a její tělo umístí do rodinné hrobky. Romeo se dozví o smrti Julie a celý zdrcený se vrátí zpět. Po cestě si koupí jed, kterým se chce zabít. Přijede na hřbitov, kde potkává Parise. Vyvolají mezi sebou boj, při kterém je Paris zabit. Romeo dojde do hrobky, kde najde spící Julii, vypadající jako mrtvá. Neví však, že se brzo probudí. Nedokáže bez Julie žít a proto vypije jed, kterým ukončí jeho život. Zanedlouho se Julie probudí ze svého spánku. Najde u sebe mrtvého Romea. I ona nedokáže bez něho žít a proto bere Romeovu dýku, kterou se probodne a ukončí i svůj život. Montekové a Kapuleti jsou zhrouceni jejich ztrátou. Bratr Vavřinec jim vypověděl vše, co věděl a až poté si oba rody uvědomili, že kvůli jejich nenávisti ztratili své děti. Nakonec se oba rody usmířily.

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!