Romeo a Julie – čtenářský deník (2)

Kniha: Romeo a Julie

Autor: William Shakespeare

Deník přidal(a): Sabyes

Přidáno na: Studijni-svet.cz

 

 

 

 

  1. Tematika

Tato tragédie patří k nejvýznamnějším a nejznámějším hrám W. Shakespeara. Je to tragická pověst o dvou milencích Romeu a Julii. Jsou to děti svou nepřátelených rodů Monteků a Kapuletů, žijících ve městě Veroně. Tato pověst pochází ze středověké Itálie. Hra bojuje proti nenávisti a vraždění a je plná lásky, touhy a krásy.

Romeo a Julie se náhodně setkávají na plese rodiny Kapuletů. Romeo přichází s maskou na tváři. Při setkání s Julií se do sebe zamilují. Julie je však nucena ke sňatku s mladým šlechticem Parisem. Její láska k Romeovi je však pevná, a proto uzavřou tajný sňatek za pomoci Vavřince, který je nápomocen jejich lásce.

Tybalt neustále usiluje o Romeův život a je sám zabit Romeem v souboji. Romeo je za to poslán vévodou do vyhnanství. Julie pro Romea truchlí a je velmi nešťastná, protože je nucena k brzkému sňatku s Parisem.

Kněz Vavřinec Julii znovu pomáhá. Dá jí lahvičku s uspávací tekutinou. Když je člověk požije, nedýchá, srdce mu nebije. Julie se rozhodne obětovat cokoli pro svou velkou lásku k Romeovi a jed vypije. Je uložena do hrobky a prohlášena za mrtvou.

Romeo se v Mantovi dovídá o Juliině smrti a odjíždí do Verony.

 

  1. Kompozice

Kompozice díla je chronologická a člení se na prolog a pět dějství. Celý příběh je psán pětistopým jambickým veršem. Problém nastává s překladem díla do českého jazyka. Jambický verš se v češtině nedá příliš využít, protože po zvukové stránce nejsou verše shodné.

 

  1. Jazyk

V díle je využita próza i poezie, metafory, figury a použit vytříbený a vznešený styl, který je tak typický pro Shakespearova díla. Často se objevují jmenné tvary přídavných jmen a citově zabarvené výrazy.

 

  1. Žánr

Romeo a Julie je divadelní hra, premiéru měla v roce 1595. Jedná se o milostnou tragédii, patrně jeden z nejznámějších milostných příběhů v historii světového dramatu.

 

  1. Ukázka z díla

„Ach Romeo, pročpak jsi Romeo? Proč jsi Montek? Zapři otce, zřekni se jména. Nechceš? Tak mi tedy přísahej lásku a já nebudu již Kapuletová.“ … Tu se Romeo vymrštil jako střela. „Beru tě za slovo!“ zvolal. „Nazvi mne svou láskou a budu znova pokřtěn. A už nikdy nechci být Romeo!“

 

  1. Doba

Tuto hru napsal William Shakespear v renesanci, r. 1595.

 

  1. Vlastní názor

Knížka se mi celkem líbila. Zaujal mě její děj a hlavní myšlenka. Má rychlý spád a i když je psána pro nás nezvyklým jazykem, není těžká na pochopení.

 

  1. Zajímavosti

Dílo se dočkalo mnoha filmových adaptací, roku 1954 v režii Renata Castellaniho, nejznámější je však z roku 1968 v režii Franca Zeffirelliho a moderní verze z roku 1996 (hl. role Leonardo DiCaprio).

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!