Těžká hodina – čtenářský deník

Kniha: Těžká hodina

Autor: Jiří Wolker

Deník přidal(a): Markéta

Přidáno na: Studijni-svet.cz

 

 

 

 

K rozboru jsem si vybrala báseň Těžká hodina, která se nachází ve stejnojmenné sbírce. Autorem této sbírky je Jiří Wolker.

Dle mého názoru báseň popisuje narození chlapce, který má v průběhu dospívání své vlastní ideály a plány do budoucna. Chlapec stále čeká na svůj přerod v muže, jelikož autor v básni poukazuje na sílu a pracovitost mužů “,ale mužovo srdce jsou ruce a mozoly”.

 

Když se chlapec stane mužem, zjistí, v jakém světě to doopravdy žije a přijde o veškeré ideály. Aby si splnil všechny své sny a přání, bude muset tvrdě pracovat. Věří ve spravedlnost, bojuje za práva utlačovaných a povstává proti společnosti, jelikož si přeje, aby byl svět spravedlivý.

 

Těžká hodina je jedna z nejznámějších sbírek Jiřího Wolkera.  Obsahuje zejména básně proletářské poezie, ale rovněž se zde vyskytují sociální balady, které Jiří Wolker rozvinul. Námětem této básně byla zejména bída a utrpení dělníků. Báseň Těžká hodina má lyrickoepický charakter, což znamená, že má dějovou linii a je rozdělena na 4 sloky nebo-li strofy.  V první sloce je 9 veršů, další dvě jsou 10 veršové a poslední strofa má verše pouze 3.  Vyskytují se zde  časté metafory a najdeme zde i epiforu “Dnes je má těžká hodina.”

 

Osobně si myslím, že při psaní této sbírky se autor svým životem nikterak neinspiroval, jelikož žil v rodině s dobrými sociálními poměry. Jeho rodinné prostředí bylo naplněno kulturou. Jiří Wolker byl všestranně nadaný, což ho vedlo ke studiu práv. Umírá ve věku 23let na tuberkulózu.

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!