Lakomec – čtenářský deník (4)

Kniha: Lakomec

Autor: Moliére

Deník přidal(a): Kateřina Širůčková

Přidáno na: Studijni-svet.cz

 

 

 

 

A.  CHARAKTERISTIKA

vznik z frašek (důraz na hyperbolu) inspirace – PlautusKomedie O Hrnci/z Komedie Del Arte (stejně jako Sluha dvou pánů) improvizace, pouze pevně daná struktura

 

1.       Analýza uměleckého textu

I.     část

·      zasazení výňatku do kontextu díla

·      literární druh a žánrový typ:  protagonistické epické drama, žánr: komedie

·      téma (název): větný ekvivalent, charakteristická vlastnost
děj: jednoduchý, předvídatelný
motivy: láska, peníze, ideální partner
celkové – nezdravá touha po penězích; pokrytectví; touha po někom, kdo by ho reprezentoval
hlavní – podle úryvku, vedlejší – není

 

·      časoprostor: 2. polovina 17. století v Paříži

 

·      kompoziční výstavba: chronologicky, na jednom místě v jednom čase; 5 dějství
Expozice: Harpagonův majetek

Kolize: láska Harpagonova syna Kleanta

Krize: Harpagonovo zamítnutí svatby Mariany a Kleanta

Katastrofa: ztráta peněz

Závěr: navrácení peněz, svatba Mariany a Kleanta, Elišky a Valéra

 

II.   část

Charakteristika postav: postavy se nevyvijí – typické pro Moliéra
Harpagon – lakomec na peníze, žgrt, starý; otec Elišky a Kleanta; chce Marianu
Eliška – úctivá a hodná dcera
Kleant – syn Hapragona, bez úcty k otci, půjčuje si peníze, které utrácí (př. za oblečení), miluje Marianu
Valér – miluje Elišku, snaží se získat Harpagonovu přízeň, aby si vzal Elišku
Mariana – chudá dívka, která pečuje o svoji nemocnou maminku; zamilovaná do Kleantese

 

·      vyprávěcí postup (vypravěč, forma, typy promluv): dialogy; jeden hlavní monolog; scénické poznámky; er forma – řeč vypravěče má podobu monologu ve 3. osobě

 

III. část

·         jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku: spisovná čeština, zamilovanost mladých párů vyjadřoval Moliére jemnou gradací a hyperbolou; sarkasmus

 

2.       Literárněhistorický kontext

·      zařazení do literárního/obecně kulturního kontextu:

francouzský klasicismus (2.pol.17.stol.) – hledá vzor v antickém umění se zaměřením na společenské a mravní problémy, klasicismus je úzce spjat s osvícenstvím  – myšlenkový proud o víře v rozum a smyslovém poznání člověka
reakce na baroko, umělecký směr aristokracie
empír-  Vrcholová forma klasicismu – převažující sloh za Napoleonova císařství, větší míra inspirace antikou
inspiračním zdrojem je Aristotelova Poetika: zásada tří jednot v dramatu (času, místa a děje)

 

·      zařazení do kontextu autorovy tvorby:

Moliére (vl.j.: Jean-Baptiste Poquelin) V jeho hrách se promítala soudobá mravní problematika, od postavení žen ve společnosti i v rodině, lakoty a náboženského pokrytectví
Postavy jeho děl mají výrazné charakterové rysy
Často hrál ve svých hrách
Čerpá z italských a francouzských motivů

 

·      srovnání s jinými díly
Carlo Goldoni – Sluha dvou pánů

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!