Máj – čtenářský deník (4)

Kniha: Máj

Autor: Karel Hynek Mácha

Deník přidal(a): Marek Zogata

Přidáno na: Studijni-svet.cz

 

 

 

 

Zasazení výňatku do kontextu díla: úvod, vrchol, závěr (klíčová scéna)

Téma a motiv: tragická láska, otcovražda → trest smrti

Časoprostor: 1. pol. 19. st.

Kompoziční výstavba: promyšlená, předzpěv, čtyři dějství-zpěvy a dvě intermezza

Literární druh a žánr: lyricko-epická báseň, poezie

 

Vypravěč/lyrický subjekt

Postavy:

Jarmila

  • milující, něžná a krásná dívka
  • miluje Viléma, spáchá sebevraždu

 

Vilém

  • žárlivý, pomstychtivý, odvážný
  • loupežník, „strašný lesů pán“
  • miluje Jarmilu, odsouzen k smrti za vraždu Jarmilina svůdce (svého otce)

 

Hynek

  • je to samotný Mácha, soucítí s Vilémem a chápe ho – žárlení, pomstychtivost

Vyprávěcí způsoby: ich-forma, psáno z Máchova (Hynkova) pohledu

Typy promluv: monolog

Veršová výstavba: jambický verš – verš začíná nepřízvučnou dobou – jednoslabičnými slovy; předzpěv, čtyři dějství a dvě intermezza

 

Jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku: spisovný jazyk, archaické, knižní a hovorové výrazy

Tropy a figury: personifikace (jezero dřímá, vlnky šepotají), metafory (lesů věnec), anafora, apostrofa, oxymóron, inverze, přirovnání

 

Literárněhistorický kontext

Kontext autorovy tvorby:

Základní dílo české moderní poezie

Mácha byl nejvýznamnější básník českého romantismu, také prozaik, další díla: Marinka, Cikáni – román, po smrti, Pouť krkonošská, Obrazy ze života mého

 

Literární/obecně kulturní kontext:

Národní obrození

Marie Terezie a její syn Josef II. – reformy, např. zrušení jezuitského řádu, všeobecná školská reforma, vydání tolerančního patentu, zrušení nevolnictví, omezení cenzury

 

Další čeští autoři:

K. J. Erben (Kytice)

B. Němcová (Babička, V zámku a podzámčí, Divá Bára)

J. K. Tyl (Strakonický dudák, Fidlovačka)

 

Světoví autoři tohoto období:

Anglie: G. G Byron (Childeharoldova pouť), Walter Scott (Ivanhoe)

Francie: V. Hugo (Bídníci, Chrám Matky Boží v Paříži), Stehndal (Červený a černý)

USA: E. A. Poe (Jáma a kyvadlo, Černý kocour, Vražda v ulici Morgue)

Rusko: A. S. Puškin (Evžen Oněgin, Piková dáma), M. J. Lermontov (Démon, Hrdina naší doby)

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!