Romeo a Julie – čtenářský deník

Kniha: Romeo a Julie

Autor: William Shakespeare

Deník přidal(a): M.

Přidáno na: Studijni-svet.cz

 

 

 

 

William Shakespeare =1564-1616

 –největší anglický dramatik,básník a herec všech dob

-z jeho mládí se nedochovaly spisy,ale historici tvrdí, že studoval na gymnáziu ve Stratfordu

– 3 děti – Susanne, Hamlet, Judith

-cca na 20 let odchází do Londýna – připojil se ke kočovníkům

-majitel divadla ->zavřeno kvůli moru, spolumajitel divadla GLOBE THEATRE

– vrací se zpět do Stratfrodu, kde umírá

– nebyl ve své době, tak slavný

– hry dodnes aktuální

– asi 37 her – u nás překladatelé J.V Sládek, Hilský, Saudek

 

Dílo:

– hry jsou veršované

– psána BLANKVERSEM = nerýmovaný jambický 5-stopá verš

– tragické prvky I komické se mísí

– úvahy o běžným životních situacích i zamyšlením nad lidskou existencí

-postavy jsou živé a rozpolcené – psychicky propracované

-ženy : emancipované, mají vlastní názor -> přelomové

– světská díla

–  jazyk přizpůsoben žánru, povaze hry a postavě

 

3 období jeho tvorby

1)Období 1591-1600

-především historická dramata a komedie

Historické hry:

Julius a Caesar

Antonius a Kleopatra

 

Jindřich IV. V.VI. VIII

Richard II. III.

Komedie

Zkrocení zlé ženy (1593)

Sen noci svatojánské (1595) – propojení reálného a pohádkového světa

Veselé paničky windsorské

Komedie plná omylů

Mnoho povyku pro nic

 

Romantická tragédie

Romeo a Julie

 

2.období – Tragédie –  zemřel mu syn

Hamlet, kralevic dánský

Othello

Král Lear

Macbeth – neuspokojení ctižádosti

 

3. období

-smiřuje se životem, píše pohádkové hry a sonety

– Cimbelín

-Zimní pohádka

-Bouře

 

-poezie

-Sonety

 

Romeo a Julie

–        nejslavnější S. dílo

–        spor mezi rody Kapuleti vs. Montekové ve Veroně

–        hra určena proti předsudkům

 

epika –  drama- tragédie

–        tragédie s komickými prvky ( postava chůvy a Petra)

 

Téma: tragická láska

–        tragédie  5 dějství s množstvím výstupů

–        er -forma, nezúčastněný vypravěč

 

Kompozice : chronologická

člení se na prolog a 5 dějství

psáno blankversem – využívá se v dialogu, je těžké ho přeložit do češtiny

př. K.H Mácha – Máj

 

Struktura a jazyk:

mnoho metafor ( přenesení významu na základ. podobnosti

apostrofy (= oslavení nepřítomné osoby, věci) ,, Pojď noci, slastný černobílý rytíři, a dej mi Romea.“

velmi časté oxymórony ,, Jasný dým, studený žár, nemocné zdraví

inverzní slovosled – Tybalta zabils? Pán bůh ví, kdo já jsem.“

jmenné tvary přídavných jmen – mrtva, mlád…

citově zabarvené výrazy : hvězdičky

 

inspirace :

Romeo, Julie a tma – Jan Otcenášek

Zamilovaný Romeo

West side Story

 

vliv díla: mnoho adaptací ( opera, balet, film) – aktuální témata

 

Hlavní postavy:

Eskalus – veronský vévoda

Paris – mladý šlechtit, příbuzný vévody,  miloval Julii a měl se s ní oženit

Montek – hlavy dvou znepřátelených rodů

Kapulet

Stařec – z rodu Kapustů

 

Romeo – syn Montekův , zamilovaný do Rosalindy, ale na plese Kapuletů se  zamiluje do Julie, romantik, schopný pro lásku udělat vše

Merkucio – příbuzný vévodův a přítel Romeův

Benvolio – synovec Montekův a přítel Romeův,rozumný, mírný a spravedlivý

Tybalt– synovec paní Kapuletové, bratranec Julie, čilý činný muž, ctící své jméno, jeho horlivost v boji a pomsta ho nakonec zabijí

Bratr Vavřinec – Františkán, ctihodný muž, chytrý a učený , který se v každé situaci zachová dobře

Bratr Jan- Františkán

Baltazar – Romeův sluha

Samson –sluhové Kapuletovi

Řehoř

Petr – sluha Juliiny chůvy

Abraham – sluha Montekův

Paní Monteková

Paní Kapuletová

 

Julie – dcera Kapuletova, 14 let, sympatická, citlivá, krásná

Juliina chůva

Veronští měšťané,příbuzní obou rodů,masky,stráže,hlídky a družiny, Chorus –uvaděč do děje

 

Děj knihy:  

Vše se odehrává v italském městě Verona,kde žijí dva znepřátelené rody – Kapuletové a Montekové. Spory trvají i v mladých generacích. Po jedné potyčce na ulici mezi mladými Kapulety a  Monteky zakázal vévoda další střety pod soudem smrti. Romeo se zamiloval do Rosalindy a byl sžírán láskou k této ženě. Je spolu s Merkuciem a Benvoliem pozván na maškarní ples ke Kapuletům. Pánové ho přemluvili, aby šel a rozveselil se. Na plese potkal dívku, která ho hned okouzlila – Julie. Sblížili se na plesu. Po plesu se Romeo vplíží do Kapuletovy zahrady a zaslechne Julii, jak mu vyznává potají lásku. Objeví se v zahradě a též ji vyzná lásku. Další den se jde Romeo vyzpovídat k bratru Vavřinci. S Vavřincem naplánují svatbu. Po Juliině chůvě vzkáže Julii, zda by si ho vzala. Oba dva se vezmou. Na to jsou Markucio, Benvolio a Romeo ve městě. Přijdou k nim Tybalt s….. a vyprovokují rvačku. Při rvačce zemře Merkucio. Romeo se poté pomstí a zabije Tybalta. Přiběhne veronský vévoda Eskalus a nechá vykázat Romea z Verony. Udělil mu tak milost za smrt svého syna Merkucia a synovce Monteka Tybalta. Julie se dozví o smrti svého bratrance Tybalta, ale přesto nedokáže Romea nenávidět. Za to v jejím otci vzplanula nenávist. O Julii se ucházel už dříve hrabě Paris. Montek Kapulet naplánoval svatbu na zítřejší ráno. Julie celá utrápená běží za otcem Vavřincem. Ten ji dá jed, který ji na den nasimuluje smrt. Koná se pohřeb. Romeo se to dozví a hned jede zpět do Verony. Před hrobem staří probodnout Parise, který byl též u jejího hrobu. Když Romeo spatří Julii mrtvou, sám se otráví a zemře. Julie se probudí a žalem nad Romeovou smrtí se probodne jeho dýkou.

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!